Про Україну

Вступ

Alt text for image


Україна – це держава у Схiдній Європі, яка межує із Білорусією на півночі, з Російською Федерацією на північному сході, із Польщею та Словаччиною на заході, та на південному заході із Угорщиною, Румунією та Молдовою. На півдні та південному сході Україна має вихід до Чорного та Азовського моря відповідно. Загальна площа території складає 603 628 км2, це найбільша за площею держава у Європі.


Історія

У IX ст. була створена середньовічна держава Київська Русь – перша держава східних слов’ян в історії. Вона була дуже впливовою протягом Середніх віків, але у ХІІ ст. почався процес роздроблення. До середини ХIV ст. українські землі перебували під владою трьох сусідніх держав – Золотої Орди, Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Після Північної війни (1700-1721 рр.) Україна опинилася розділеною між низкою інших держав. До ХІХ ст. найбільша частина українських земель входила до складу Російської імперії, інша частина була під контролем Австро-Угорської імперії.


У 1917 р., наприкінці Першої світової війни, була створена незалежна Українська народна республіка, яка була визнана на міжнародному рівні. Після цього розпочалася радянська інтервенція, яка призвела до встановлення на українських землях радянського ладу на більше ніж 70 років. Після нападу Німеччини та Радянського Союзу на Польщу у 1939 р. територія Української РСР розширилася на захід. У 1954 р. територія розширилася і на південь – Україні було передано Крим. Українська РСР стала однією із держав-засновниць Організації Об’єднаних Націй у 1945 р.


Із розпадом Радянського Союзу у 1991 р. Україна стала незалежною. Процес розпаду почався з переходу до ринкової економіки, у результаті чого Україна протягом восьми років перебувала у рецесії. Але після цього економіка України відновилась, ВВП почав стабільно зростати. Економічна криза 2008 р. дуже вплинула на економіку Україну: з весни 2008 до весни 2009 р. ВВП скоротився на 20%, але потім вирівнявся. Аналітики порівнюють масштаби економічного спаду із найгіршими роками депресії початку 1990-тих рр. Україна залишається ринком світової важливості і станом на 2012 р. входить до шести найбільших експортерів зерна у світі.

Виклики

Україна є країною з середнім рівнем доходів, яка після здобуття незалежності у 1991 р. досягла прогресу у реформуванні своєї соціально-економічної системи. Маючи високоосвічену робочу силу, значні обсяги природних ресурсів, унікальне географічне положення та достатньо розвинену промислову базу, Україна працює над перетворенням своїх ресурсів та потенціалу на порівняльні переваги у різних галузях економіки.


У 2013 р. Україна зайняла 78 місце за індексом людського розвитку (з-поміж 186 країн), пропустивши вперед інші країни регіону. Незважаючи на швидкі темпи економічного зростання до середини 2008 р., прогрес у досягненні Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) є неоднозначним. Рівень абсолютної та відносної бідності скоротився, але рівень бідності у сільських районах залишається майже удвічі вищим за міста. ЦРТ щодо здоров’я матерів, освіти та скорочення дитячої смертності вже досягнуті. Ціль щодо зупинення епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу залишається одним із основних викликів, незважаючи на те, що у 2012 р. вперше за всю історію було зафіксовано зменшення кількості вперше виявлених випадків інфікування ВІЛ (на 1,6% у порівнянні з 2011 р.).


З 2005 р. Україна зробила прогрес у сфері демократичного врядування та прав людини і нещодавно доєдналася до механізму Універсального періодичного огляду. Але країна досі має подолати інстититуційні виклики, у тому числі слабкість урядування у громадській сфері. Незважаючи на покращення врядування на місцевому рівні, нормативно-правова база та стратегії не містять чіткого визначення повноважень і розподілу сфер відповідальності між урядовими установами різних рівнів та не передбачають виділення ресурсів для покращення державних послуг. Подальшій децентралізації та підвищенню ефективності місцевих органів влади перешкоджають затримки із адміністративно-територіальною реформою.


Хоча Конституція та законодавство про рівність жінок і чоловіків є дуже прогресивним, представництво жінок у парламенті складає лише 9,4% – набагато нижче, ніж встановлено у ЦРТ для України. Виключення жінок з процесу прийняття рішень на найвищому політичному рівні не відповідає тому, що на нижчих рівнях представництво жінок є набагато більшим. Розрив у доходах жінок і чоловіків залишається значним – в середньому він складає 23%.


Економіка Україна є однією з найбільш енергоємних у світі, а за обсягами викидів СО2 на душу населення Україна посідає 6 місце. Це означає, що є велика потреба в інвестиціях для модернізації процесу виробництва та у політичних змінах. Країна має багату флору і фауну, яка нараховує більше 25 тисяч видів рослин та грибів і 45 тисяч видів тварин, багато з яких є ендемічними. Через ерозію щорічно втрачається приблизно 80 тисяч гектарів орних земель. Захищені території становлять лише 5,6% площі України (для порівняння: в інших державах цей показник у середньому складає 10%). Береги річок дуже швидко розмиваються з огляду на відсутність або поганий стан берегових укріплень у небезпечних зонах. Застарілі полігони для збереження пестицидів, що знаходяться у районах під загрозою підтоплення, є значним ризиком для навколишнього середовища. Оскільки у багатьох районах України рівень ґрунтових вод перебуває дуже близько до поверхні землі, певна кількість опадів може призвести до забруднення значних територій токсичними речовинами.


З 1991 р. в Україні відбулося більше 70 стихійних лих, від яких постраждали більше ніж 2,7 млн. осіб та які завдали шкоди економіці на 2,5 млрд. дол. США. Хоча реагування на ці ситуації було ефективним, заходи із відбудови показують, що належна діяльність із зниження ризику стихійних лих могла значно зменшити кількість загиблих і поранених і призвести до меншої шкоди. Таким чином, для України винятково важливим стало виконання Хіогської рамкової програми дій, 10-річного плану ООН щодо зниження ризику стихійних лих.

Успіхи

Україна досягла певного прогресу у скороченнірівня абсолютної бідності, забезпеченні доступу до початкової та середньої освіти, покращенні материнського здоров’я та скороченні дитячої смертності. Тим не менш, незважаючи на ці досягнення, бідність залишається дуже гострою проблемою. Іншими проблемними сферами є якість освіти, відсутність прогресу із скорочення ґендерної нерівності та значного розриву у рівні доходів жінок і чоловіків, суттєве зростання епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу і загострення проблем охорони навколишнього середовища.