6 Подолання бідності

Огляд


На шляху подолання бідності в Україні спостерігалися позитивні тенденції. Знижено масштаби бідності за абсолютним критерієм у 5,2 раза (частка населення, чиє добове споживання не перевищує 5,05 дол.  США за паритетом купівельної спроможності, зменшилася з 11,9% у 2000 році до 1,9% у 2015 році) та за відносним критерієм (частка населення за національною межею бідності скоротилася з 26,4% до 24,5% відповідно). Однак, майже кожна третя сім’я з дітьми є бідною (32,6%), а серед працюючих – кожний п’ятий (20,0%). 

Робота ПРООН в Україні

  • Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні
    ///

    Проект «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» має на меті на підтримку зусиль Уряду на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) через удосконалення системи моніторингу, зміцнення спроможності щодо формування політики на основі ЦРТ, планування та інтеграції ЦРТ у стратегічні документи.more

Частка бідного населення за національним критерієм, %

Bar Chart
Завдання для ЦРТ1
  1. Ліквідувати до 2015 року бідність за критерієм 5 дол. США на добу за паритетом купівельної спроможності
  2. Скоротити питому вагу бідного населення (за наці- ональним критерієм бідності) до 25% за рахунок зменшення чи- сельності бідних серед дітей та працюючих
  3. Зменшити в десять разів до 2015 року питому вагу населення, рівень споживання якого є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму