Забезпечення якісної освіти впродовж життя

Огляд

Для забезпечення якісної освіти впродовж життя зроблені кроки у напрямі реформування освіти. Загальною середньою освітою охоплено майже 99,6% дітей, дошкільною – у містах 92.5%, у сільській місцевості – 58,2%. Вищою освітою охоплено 46,1% молоді, проте необхідно забезпечити відповідність освітньої підготовки вимогам ринку праці (з урахуванням прогнозованих тенденцій розвитку економіки). 

Для забезпечення якісної освіти впродовж життя зроблені кроки у напрямі реформування освіти. Загальною середньою освітою охоплено майже 99,5% дітей, дошкільною – у містах 93%, у сільській місцевості – 57,6%. Вищою освітою охоплено 45,7% молоді, проте необхідно забезпечити відповідність освітньої підготовки вимогам ринку праці (з урахуванням прогнозованих тенденцій розвитку економіки). 

Робота ПРООН в Україні

more 

а

Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні

Проект «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» має на меті на підтримку зусиль Уряду на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) через удосконалення системи моніторингу, зміцнення спроможності щодо формування політики на основі ЦРТ, планування та інтеграції ЦРТ у стратегічні документи.more 

Чистий показник охоплення освітою у дитячих навчальних закладах дітей віком 3–5 років, які проживають у сільській місцевості, %

Bar Chart