6 Зменшення дитячої смертності

Огляд


Зменшення дитячої смертності майже вдвічі протягом 1995 – 2015 років (з 14,7 до 8,0 на 1000 живонароджених) відбулося завдяки цілеспрямованим зусиллям, у тому числі у частині реформування та розвитку системи перинатальної допомоги. Водночас наявні приклади невідповідності статистичних даних із різних джерел свідчать про необхідність удосконалення системи спостережень. У цілому прогрес у цьому напрямі є  відчутним.

Робота ПРООН в Україні

  • Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні
    j

    Проект «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» має на меті на підтримку зусиль Уряду на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) через удосконалення системи моніторингу, зміцнення спроможності щодо формування політики на основі ЦРТ, планування та інтеграції ЦРТ у стратегічні документи.more

Рівень смертності дітей віком до 5 років, кількість померлих дітей відповідного віку на 1000 народжених живими

Bar Chart
Завдання для ЦРТ4
  1. Зменшити рівень смертності дітей віком до 5 років На чверть