6 Поліпшення здоров’я матерів

Огляд


Позитивні тенденції забезпечено й на шляху поліпшення здоров’я матерів: рівень материнської смертності в Україні знижено за 2000 – 2015 роки майже вдвічі (з 24,7 до 13,5 на 100 тис. живонароджених). На ранніх стадіях вагітності всі жінки проходять регулярні медичні огляди (рівень охоплення перевищує 90%). Однак, викликає тривогу той факт, що понад 40% дорослого населення  України (у тому числі й жінки дітородного віку) віком від 18 до 65 років мають принаймні одне хронічне захворювання. Недостатнім є рівень усвідомлення особистої відповідальності за своє здоров’я серед молоді та пропаганди «здорового способу життя». 

Робота ПРООН в Україні

  • Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні
    j

    Проект «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» має на меті на підтримку зусиль Уряду на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) через удосконалення системи моніторингу, зміцнення спроможності щодо формування політики на основі ЦРТ, планування та інтеграції ЦРТ у стратегічні документи.more

Рівень материнської смертності, кількість материнських смертей на 100 тис. народжених живими

Bar Chart
Завдання для ЦРТ5
  1. Зменшити наполовину рівень материнської смертності