Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів

Огляд

На шляху обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу досягнуто певних успіхів. Уперше у 2012 році знижено кількість нових випадків ВІЛ-інфекції на 1,6%  порівняно з попереднім роком. На початок 2013 року в Україні мешкало близько 220 тис. ВІЛ-інфікованих осіб (показник поширеності ВІЛ серед дорослого населення складає 0,57%). Кількість осіб з уперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції зменшилася до 45,7 на 100 тис. населення.  Рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини не перевищує 4%, тобто вдалося забезпечити його зменшення у 7 разів  (з 27,8% у 2001 році до 3,73% у 2011 році). Успіхів досягнуто, насамперед, завдяки реалізації профілактичних заходів серед груп підвищеного ризику інфікування, поліпшенню організації відповіді на епідемію та впровадженню відповідних загальнодержавних програм.  Суттєве поліпшення епідемічної ситуації щодо туберкульозу в Україні також відбулося значною мірою завдяки реалізації програмних заходів. У 2012 році рівень захворюваності  на туберкульоз було знижено на  20% порівняно з 2005 роком (67,9 випадків на 100 тис. населення). 

Робота ПРООН в Україні

mk

Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні

Проект «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» має на меті на підтримку зусиль Уряду на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) через удосконалення системи моніторингу, зміцнення спроможності щодо формування політики на основі ЦРТ, планування та інтеграції ЦРТ у стратегічні документи.more 

j

Зміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні

Загальна мета Проекту полягає у зміцненні національної спроможності для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД та у прискоренні досягнення ЦРТ, пов’язаних з охороною здоров’я, шляхом застосування підходу, що ґрунтується на правах людини та врахуванні ґендерного аспекту. Проект доповнює діяльність інших міжнародних донорів та сприяє реалізації Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу на 2012-2016 рр. ПРООН ретельно узгоджує свою підтримку в галузі ВІЛ/СНІДу з визначеними національними пріоритетами та усуває існуючі недоліки для досягнення коротко- і довгострокових пріоритетів.more 

Кількість померлих від хвороби, зумовленої ВІЛ, на 100 тис. населення

Bar Chart