Про Програму розвитку ООН в Україні

 ...

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку. ПРООН тісно співпрацює з усіма верствами суспільства та  допомагає країнам розбудовувати спроможність протистояти кризам, розвивати та підтримувати економічне зростання, спрямоване на покращення життя кожної людини. Ми працюємо у 170 країнах та пропонуємо рішення та глобальне бачення з урахуванням специфіки місцевого розвитку з метою розширення прав та можливостей людей та підвищення життєздатності держав. ПРООН працює над подоланням бідності, нерівності та соціальної ізоляції та виступає на захист прав людини та розширення прав і можливостей жінок та представників вразливих груп.

Чого ми хочемо досягти?

Основна мета ПРООН – підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної.

Ми керуємося Цілями розвитку тисячоліття та Конвенціями ООН, до яких приєдналася Україна. Наша діяльність особливо спрямована на боротьбу із бідністю у сільських районах шляхом впровадження ефективних моделей соціального і економічного розвитку та розвитку навколишнього середовища, а також шляхом підтримки демократичних процесів, установ та мереж.

Ми допомагаємо та посилюємо партнерів на національному та місцевому рівні, які розробляють сталі рішення для забезпечення всеосяжного національного, регіонального та місцевого розвитку.

ПРООН досягає своїх цілей є у партнерстві з Урядом України, іншими агентствами ООН, установами з розвитку, громадянським суспільством та місцевими громадами. Ми допомагаємо знайти українські рішення для всесвітніх та національних викликів у сфері розвитку за рахунок проведення низки ініціатив, заснованих на досвіді та порівняльних перевагах ПРООН.

Якими є результати нашої діяльності?

Починаючи з 1993 р. ПРООН надає допомогу Уряду України у розробці рішень для здійснення переходу від планової до ринкової економіки та розвитку демократичної системи. Партнерство ПРООН  з національними, регіональними та місцевими установами стало каталізатором прийняття законів та стратегій і посилення цих установ для інтеграції України до світових процесів.

ПРООН розбудовує спроможність державних та громадських установ щодо ефективного сприяння політичним реформам, законодавчим та регуляторним процесам. Це стосується пенсійної та соціальної реформи, вступу України до Світової організації торгівлі, розробки нової політики у сфері навколишнього середовища, внесення змін до законодавства, забезпечення верховенства права та доступу до правосуддя. Окремі зусилля були спрямовані на розбудову спроможності громадянського суспільства активно сприяти процесам розвитку. ПРООН надала підтримку Україні щодо підготовки, виконання та моніторингу національної політики та стратегій, заснованих на ЦРТ та принципі збалансованого зростання. Іншою сферою діяльності ПРООН є сприяння ґендерній рівності та розширення можливостей жінок – національні партнери та організації громадянського суспільства визнають роль ПРООН у цьому напрямку.

Крім роботи на політичному рівні, ПРООН налагоджує партнерство з національними та місцевими органами влади, організаціями громад, приватного сектору та іншими агентствами ООН для відчутного покращення життя людей. Працюючи на рівні громад, ПРООН продемонструвала ефективність підходу до врядування, заснованому на участі всіх, для визначення та впровадження місцевих рішень щодо розвитку. Безпосередню користь від діяльності ПРООН отримали більше мільйона людей у 2 000 громад та сіл, оскільки ПРООН сприяла відбудові шкіл, закладів охорони здоров’я, ремонту систем вуличного освітлення, опалення та водопостачання, можливостям працевлаштування для людей з інвалідністю, доступу до соціальних послуг та безкоштовної правової допомоги. Більшість з цих ініціатив значним чином сприяли покращенню енергоефективності в Україні.

Хто приймає рішення?

Представництво ООН в Україні очолюється Координатором системи ООН, який також виконує функції Постійного представника ПРООН в Україні.

ПРООН працює у тісному партнерстві з Урядом України через Міністерство економічного розвитку та торгівлі та інші ключові міністерства, установи та відомства. Впровадження програмної діяльності ПРООН здійснюється Установами з впровадження, у тому числі національними та місцевими органами влади та організаціями громадянського суспільства.


Скільки нас? Колектив Представництва в Україні

 Де

 Всього

 Чол.

 Жін.

 Київ

 141

 63

 78

 Краматорськ/Сєвєродонецьк

 43

 24

 19

 Інші міста

 73

 35

 38

 Всього

 257

 122

 135