Про Програму розвитку ООН в Україні

 ...

ПРООН на службі народу України

Будучи агентством Організації Об'єднаних Націй, що спеціалізується на питаннях розвитку, ПРООН підтримує стратегічні ініціативи, спрямовані на розвиток потенціалу, аби сприяти всебічному зростанню і сталому людському розвитку. Завдяки партнерству з національними, обласними та місцевими органами влади, громадянським суспільством і приватним сектором, ПРООН прагне підтримати Україну на шляху до подолання бідності, розвитку людського потенціалу, досягнення справедливих результатів, захисту довкілля і просування демократичного врядування.

Нині Україна зіткнулася із найскладнішими викликами за увесь період з часу проголошення незалежності у 1991 році. Через конфлікт на сході понад мільйон людей були змушені покинути свої оселі, рятуючи своє життя. Розбудова миру та відновлення постраждалих від конфлікту районів, а також підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є одними з головних пріоритетів ПРООН в Україні.

Гуманітарна допомога – надзвичайно важлива, проте цього не достатньо. Існує нагальна необхідність системного реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб і людей, що живуть у районах, постраждалих від конфлікту, і ці потреби набагато ширші за надання короткострокового прихистку. Працюючи в тісній співпраці з міжнародними партнерами та урядом України, Програма ПРООН з розбудови миру та відновлення застосовує комплексний підхід, що враховує потреби людей, які потребують допомоги, і сприяє соціальній згуртованості і взаєморозумінню, водночас запобігаючи надмірному соціальному навантаженню на приймаючі громади.

ПРООН допомагає у відновленні критично важливої соціальної і економічної інфраструктури, у підвищенні ефективності роботи місцевих органів влади у східній Україні; а також у створенні робочих місць і стимулюванні підприємництва серед ВПО і приймаючих громад; сприяє миру і примиренню.

Чого ми прагнемо досягти?

Головна стратегічна мета ПРООН – допомогти Україні в реалізації Цілей сталого розвитку, викладених у Глобальному порядку денному сталого розвитку на період до 2030 року. Ця робота здійснюється за трьома основними напрямками:

Ми керуємося Цілями сталого розвитку та Конвенціями ООН, до яких долучився український уряд. Головною темою, якою займається наша організація, є взаємозв’язок між реформою врядування і людським розвитком.

ПРООН працює у партнерстві з Урядом України, іншими агентствами ООН, організаціями, що займаються питаннями розвитку, громадянським суспільством та місцевими громадами, допомагаючи знаходити рішення для глобальних і національних викликів у сфері розвитку через впровадження низки ініціатив, що базуються на досвіді ПРООН та порівняльному аналізі.

Якими є результати нашої діяльності?

Починаючи з 1993 р. ПРООН надає допомогу Уряду України у розробці рішень для здійснення переходу від планової до ринкової економіки та розвитку демократичної системи. Партнерство ПРООН  з центральними, обласними та місцевими органами влади сприяло прийняттю низки законів та стратегій, а також зміцненню потенціалу цих органів у контексті ширшої інтеграції України до світових процесів.

ПРООН розбудовує потенціал державних та громадських організацій задля підтримки політичних реформ, законодавчих та регуляторних процесів. Особлива увага приділяється розвитку громадянського суспільства і його активному залученню у процеси розвитку. Іншою пріоритетною сферою діяльності ПРООН є сприяння ґендерній рівності та розширенню можливостей жінок – сфера, в якій ПРООН ділиться своїм багатим досвідом із національними партнерами та організаціями громадянського суспільства.

Окрім діяльності у політичному полі, ПРООН налагоджує партнерство з центральними та місцевими органами влади, організаціями громад, приватним сектором та іншими агентствами ООН задля якісного покращення життя людей. Працюючи на рівні громад, ПРООН продемонструвала ефективність підходу до врядування, заснованого на широкій участі всіх сторін, для визначення та впровадження місцевих рішень у сфері розвитку.

Хто ухвалює рішення?

Координатор системи ООН в Україні координує роботу агентств ООН, представлених в Україні, а також виконує функції Постійного представника ПРООН в Україні.

ПРООН працює у тісному партнерстві з Урядом України через низку Міністерств, департаментів та відомств. Впровадження програмної діяльності ПРООН здійснюється відповідними виконавчими партнерами, зокрема партнерами з числа центральних та місцевих органів влади та організаціями громадянського суспільства.

Наша команда

 Де

 Всього

 Чол.

 Жін.

 Київ

 141

 63

 78

 Краматорськ/Сєвєродонецьк

 43

 24

 19

 Інші міста

 73

 35

 38

 Всього

 257

 122

 135