Проект «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в Україні»

Чим займається проект?


Новий проект «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в Україні» (2013-2016 рр.), що фінансується Міністерством закордонних справ Данії та виконується ПРООН в Україні, є 4-річною ініціативою, яка впроваджується з 1 січня 2013р. до 31 грудня 2016р.

Метою цього проекту є посилення спроможності інститутів громадянського суспільства (ІГС), які системно та ефективно поширюють демократичні цінності та стоять на захисті прав людини в країні, сприяння діалогу між ІГС та державними структурами різних рівнів, що базується на принципах активної громадської участі та орієнтується на результат.

Мета Проекту

Сприяння розвитку відкритого і демократичного суспільства, що спирається на верховенство права та базується на засадах прав людини, відкритості та відповідальності влади на всіх рівнях.

Результати та досягення

Проект ґрунтується на досягненнях попередніх ініціатив, у першу чергу Програми розвитку громадянського суспільства, яка впроваджувалася протягом 2009-2012рр. Протягом останніх років вдалося досягти значних змін, у тому числі щодо створення Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, проведення реформ, ініційованих новим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини у 2012 р., а також прийняття важливих документів: законів «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про громадські об’єднання», Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та багатьох інших. ПРООН активно налагоджувала партнерство з іншими зацікавленими сторонами для досягнення цих результатів.

Наразі ПРООН працює над тим, щоб примножувати свої попередні досягнення, і для цього вона сприяє практичному впровадженню цих документів, діяльності установ та налагодженню взаємовигідних зав’язків з усіма партнерами.

Проект має низку досягнень протягом першого року виконання, у тому числі:

Джерела фінансуванняПроект фінансується Міністерством закордонних справ Данії; окремі заходи виконуються за власний кошт ПРООН.

Як ми впроваджуємо нашу місію

Заходи та діяльність проекту розподілені за декількома основними сферами.

Першим пріоритетом є підтримка виконання проектів ОГС у сфері демократизації, зокрема щодо взаємодії між громадянами та органами влади, відкритості, прозорості та активної громадської участі у прийнятті рішень. Характерними рисами цієї роботи є широке використання технологій web 2.0, мобільних технологій та моделей соціальних інновацій. 

Друга пріоритетна сфера стосується різних аспектів прав людини, у тому числі ґендерної рівності, антидискримінації та запобігання катувань. У рамках проекту передбачено надання підтримки місцевим ОГС як установам, що здійснюють моніторинг виконання міжнародних зобов’язань України на місцевому рівні та сприяють просуванню реформ через громадську Консультативну раду при Секретаріатові Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Проект також просуває більш широке використання стратегічного судового захисту для зміцнення прав людини в Україні.

Третій пріоритет є спільним для сфер демократизації та прав людини і полягає у підтримці зусиль громадянського суспільства України з організаційного розвитку. Ця тема стає все більш актуальною в умовах переходу громадянського суспільства до більш життєздатного стану. Увага до питань, пов’язаних з організаційним розвитком, дозволяє ОГС ефективніше використовувати свій досвід та сприяти поліпшенню свого середовища, а також робить їх стійкішим та готовими до змін.

Останній, четвертий пріоритет, пов'язаний із створенням сприятливого середовища для функціонування громадянського суспільства. Хоча нещодавно прийнятий закон «Про громадські об’єднання» значною мірою полегшує реєстрацію та діяльність неприбуткових організацій, необхідно ефективно застосовувати відповідні правові інструменти на практиці. Проект надає підтримку мережі організацій, які здійснюватимуть моніторинг виконання закону на місцевому рівні та оцінюватимуть ефективність виконання обласних програм сприяння розвитку громадянського суспільства, які вже прийняті у більшості регіонів України.


Виконання проекту за фінансовими показниками

Всього з дати початку проекту:1 300 158,79 дол. США

Огляд проекту
Статус:
діючий
Початок проекту:
1.01.2013
Завершення проекту:
31.12.2016
Місце реалізації проекту:
Україна
Сфера діяльності:
Демократичне урядування та права людини
Ціль Розвитку Тисячоліття:
Подолання бідності
Координатор проекту:
Василь Романюк
Партнери:
Широке коло організацій громадянського суспільства, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Міністерство юстиції України, Адміністрація Президента України, Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства та Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Пов'язані документи
Документи проекту
Звіт по проекту