Прозорість та доброчесність публічного сектору

Над чим працює проект?

Проект сприяє створенню сталої та комплексної екосистеми для запобігання корупції в країні. Насамперед це стосується ключових превентивних антикорупційних інструментів: ефективної системи декларування для посадових осіб, запобігання та врегулювання конфліктів інтересів та антикорупційної експертизи. Проект побудований за трьома напрямками, що покликані посилити потенціал ключових установ у сфері боротьби з корупцією, підвищити обізнаність публічних службовців та сприяти співпраці з громадськими організаціями на національному та місцевому рівнях.

Цілі проекту

1. Надання підтримки для розробки та запровадження нормативно-правової бази щодо запобігання конфлікту інтересів та фінансового контролю (декларування майна). Проект співпрацюватиме із новоствореним Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та іншими зацікавленими сторонами, що реалізують  функції управління конфліктами інтересів, декларування та антикорупційної експертизи (зокрема, Міністерством юстиції, Комітетом Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції та іншими).

2. Навчання державних службовців основам нових правил та норм щодо  майнових декларацій та запобігання конфлікту інтересів. Це включає в себе розробку навчальних матеріалів та інструментів (у тому числі, цифрових) для самостійного вивчення новостворених чи оновлених методів роботи, стандартних процедур, інструкцій, керівних принципів чи методологій.

3. Підтримка ініціатив по боротьбі з корупцією на регіональному рівні, що включає в себе: а) зміцнення потенціалу регіональних заінтересованих сторін (громадянське суспільство і органи місцевого самоврядування) для спостереження за здійсненням антикорупційної реформи і ефективного вирішення питань, що постають в наслідок децентралізації (передачі повноважень з прийняття рішень, в тому числі у сферах, де є високий корупційний ризик) і б) підтримку регіонального моніторингу та ініціатив щодо підвищення поінформованості населення.

ДонорМіністерство закордонних справ Данії