Екологія та Енергетика

 • Clima East: Збереження та стале використання торфовищClima East: Збереження та стале використання торфовищПроект «Clima East: Збереження та стале використання торфовищ» є частиною програми, що фінансується Європейським Союзом під назвою «Clima East: Підтримка зусиль щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них у Російській Федерації і країнах регіону ЄПС», яка розпочала роботу у жовтні 2012 року. Програма передбачає співпрацю країн-партнерів: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України і містить практичні елементи відносин Європейського Союзу із країнами регіону у сфері подолання наслідків зміни клімату. Результати, досягнуті в рамках пілотних проектів, що реалізовуються в окремих країнах, будуть інтегровані в стратегії адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату.

 • Створення потенціалу для низьковуглецевого зростання в УкраїніСтворення потенціалу для низьковуглецевого зростання в УкраїніПроект спрямований на те, щоб допомогти Урядові України вивести державу на низьковуглецеву траєкторію задля довгострокового економічного розвитку України. З цією метою проект зміцнюватиме інституційну спроможність України щодо розроблення і реалізації довгострокової політики й заходів, націлених на скорочення викидів парникових газів та підвищення рівня абсорбції поглиначами.

 • Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в УкраїніМета цього проекту полягає у прискоренні сталого використання сільськогосподарської біомаси у сфері муніципального тепло- та гарячого водопостачання в Україні шляхом створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища й розбудови інституційної, адміністративної та технічної спроможності. Передбачається, що проект дозволить Україні істотно наблизитися до поставленої мети, яка полягає у забезпеченні за рахунок біомаси до 2030 року приблизно 7% річних потреб країни в первинній енергії для служб тепло- та гарячого водопостачання, як зазначено в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року.

 • Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу гідрохлорфторвуглеводів(ГХФВ) у регіоні країнзперехідноюекономікою (КПЕ)"Програма узгоджується із зобов'язаннями України з питань управління глобальним навколишнім середовищем і планамивпровадження багатосторонніх угод, зокрема щодо виконання вимог Монреальського протоколу та Віденської конвенції про охорону озонового шару, учасником яких є Україна. Проект працює для 1) створення сприятливих умов для захисту озонового шару в Україні , 2) посилення потужностей відповідних митних та екологічних служб в цілях запобігання незаконній торгівлі озоноруйнівними речовинами (ОРВ) і 3) підтримки переходу до використання технологій, що не містять ГХФВ речовини,у вибраних приватних компаніях.

 • Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітленняТрансформація ринку в напрямку енергоефективного освітленняОсновною метою Проекту є вирішення ключової проблеми скорочення викидів парникових газів в Україні шляхом трансформації ринку в напрямку більш енергоефективних технологій освітлення і поступового припинення використання неефективних приладів/джерел освітлення в житлових і громадських будівлях, державних загальноосвітніх школах; підвищення рівня освіти та обізнаності побутових споживачів з питань енергоефективного освітлення; розповсюдження і тиражування результатів проекту.

Наша робота - Екологія та Енергетика

 

Раціональне використання та загальний стан навколишнього природного середовища є суттєвими для гарантування сталого розвитку. Такі питання, як зміна клімату, втрата біорізноманіття та деградація озонового шару, мають глобальний характер, і країни не можуть їх вирішити самостійно. ПРООН допомагає Україні зміцнити її потенціал, а також вирішувати ці проблеми на загальнонаціональному, регіональному рівнях і на рівні громади, популяризуючи та поширюючи найкращі практики, надаючи консультації щодо інноваційних підходів в екологічній політиці та закладаючи партнерські стосунки шляхом впровадження пілотних проектів, що покращують якість життя бідних верств населення

Більше про Екологію та Енергетику
Фото. Чорнобиль
 • The happiest moment of my life
 • Road sign to rhe ghost town of Prypyat, Chernobyl Exclusion Zone
 • How to reduce levels of internal irradiation
 • Chernobyl_povar (2)
 • Reconstructing sports facilities at the Lugyny Youth centre, Lugyny district, Zhytomyr region, Ukraine
 • Chernobyl Exclusion Zone, Prypiat town, Ukraine

Дивитися інші фото наFlickr