Екологія та Енергетика

 • Clima East: Збереження та стале використання торфовищ

  Проект «Clima East: Збереження та стале використання торфовищ» є частиною програми, що фінансується Європейським Союзом під назвою «Clima East: Підтримка зусиль щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них у Російській Федерації і країнах регіону ЄПС», яка розпочала роботу у жовтні 2012 року. Програма передбачає співпрацю країн-партнерів: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України і містить практичні елементи відносин Європейського Союзу із країнами регіону у сфері подолання наслідків зміни клімату. Результати, досягнуті в рамках пілотних проектів, що реалізовуються в окремих країнах, будуть інтегровані в стратегії адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату.

 • Створення потенціалу для низьковуглецевого зростання в Україні

  Проект спрямований на те, щоб допомогти Урядові України вивести державу на низьковуглецеву траєкторію задля довгострокового економічного розвитку України. З цією метою проект зміцнюватиме інституційну спроможність України щодо розроблення і реалізації довгострокової політики й заходів, націлених на скорочення викидів парникових газів та підвищення рівня абсорбції поглиначами.

 • Мета цього проекту полягає у прискоренні сталого використання сільськогосподарської біомаси у сфері муніципального тепло- та гарячого водопостачання в Україні шляхом створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища й розбудови інституційної, адміністративної та технічної спроможності. Передбачається, що проект дозволить Україні істотно наблизитися до поставленої мети, яка полягає у забезпеченні за рахунок біомаси до 2030 року приблизно 7% річних потреб країни в первинній енергії для служб тепло- та гарячого водопостачання, як зазначено в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року.

 • Програма узгоджується із зобов'язаннями України з питань управління глобальним навколишнім середовищем і планамивпровадження багатосторонніх угод, зокрема щодо виконання вимог Монреальського протоколу та Віденської конвенції про охорону озонового шару, учасником яких є Україна. Проект працює для 1) створення сприятливих умов для захисту озонового шару в Україні , 2) посилення потужностей відповідних митних та екологічних служб в цілях запобігання незаконній торгівлі озоноруйнівними речовинами (ОРВ) і 3) підтримки переходу до використання технологій, що не містять ГХФВ речовини,у вибраних приватних компаніях.

 • Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення

  Основною метою Проекту є вирішення ключової проблеми скорочення викидів парникових газів в Україні шляхом трансформації ринку в напрямку більш енергоефективних технологій освітлення і поступового припинення використання неефективних приладів/джерел освітлення в житлових і громадських будівлях, державних загальноосвітніх школах; підвищення рівня освіти та обізнаності побутових споживачів з питань енергоефективного освітлення; розповсюдження і тиражування результатів проекту.