Подолання бідності

  • Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні

  • Підтримка реформи соціального сектору в УкраїніПідтримка реформи соціального сектору в УкраїніПроект надає підтримку Урядові України та Міністерству соціальної політики України в прискоренні впровадження реформ у соціальному секторі та досягненні коротко- і середньострокових цілей соціально-економічного розвитку України.

  • Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в УкраїніЗагальна мета проекту полягає у зміцненні механізмів адаптації задля розширення джерел існування ВПО у нових місцях їхнього проживання та, де доречно, у підтриманні реінтеграції у рідних місцях.

  • Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в УкраїніПрискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в УкраїніПроект «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» має на меті на підтримку зусиль Уряду на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) через удосконалення системи моніторингу, зміцнення спроможності щодо формування політики на основі ЦРТ, планування та інтеграції ЦРТ у стратегічні документи.

  • Молоді футбольні волонтери: Спорт та волонтерство для ЦРТМолоді футбольні волонтери: Спорт та волонтерство для ЦРТПроект реалізується в більш широких рамках соціальної програми "Молодь України" і Державного соціального проекту «Давай разом», активно сприяє досягненню Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), зокрема досягненню Цілі 6 (боротьба з ВІЛ, малярією та іншими захворюваннями). Проект спрямований на використання соціального й освітнього потенціалу футболу і волонтерства в якості інструменту для залучення молодих людей у віці від 12 до 20 років, які проживають у сільських районах Херсонської, Миколаївської областей та Автономної Республіки Крим, до активної і ефективної участі у житті своєї громади.

  • Зміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу  в УкраїніЗміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в УкраїніЗагальна мета Проекту полягає у зміцненні національної спроможності для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД та у прискоренні досягнення ЦРТ, пов’язаних з охороною здоров’я, шляхом застосування підходу, що ґрунтується на правах людини та врахуванні ґендерного аспекту. Проект доповнює діяльність інших міжнародних донорів та сприяє реалізації Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу на 2012-2016 рр. ПРООН ретельно узгоджує свою підтримку в галузі ВІЛ/СНІДу з визначеними національними пріоритетами та усуває існуючі недоліки для досягнення коротко- і довгострокових пріоритетів.

  • Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в УкраїніСприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в УкраїніМета спільної програми сприяти застосуванню стандартів доступності та універсального дизайну як таких, що забезпечать залучення і участь людей з інвалідністю, а саме сприяти подоланню існуючих бар'єрів, які заважають або обмежують рівний доступ до послуг і об'єктів, призначених для широкої громадськості.

Наша робота - Подолання бідності

Подолання бідності є в центрі уваги діяльності ПРООН, спрямованої на розвиток. Економічне зростання має важливе значення для суспільного прогресу, але є недостатнім для досягнення Цілей розвитку тисячоліття. ПРООН надає підтримку країнам для прискорення інклюзивного зростання для сталого розвитку людського потенціалу на засадах рівності.

Більше про Подолання бідності