Підтримка реформи соціального сектору в Україні

Наша мета

Проект надає підтримку Урядові України та Міністерству соціальної політики України в прискоренні впровадження реформ у соціальному секторі та досягненні коротко- і середньострокових цілей соціально-економічного розвитку України.

Як ми здійснюємо нашу місію?

Проект сприяє  проведенню реформ у таких напрямах  як пенсійна система,  система соціальних послуг, політика зайнятості, політика подолання бідності, а також  адміністративна реформа в соціальній сфері.

З другої половини 2011-го до початку 2012 року консультаційна підтримка надавалася  щодо реформування пенсійної системи, а також реформування системи соціальної підтримки. Зокрема було здійснено  функціональний аналіз та розроблено рекомендації щодо впровадження необхідних змін у законодавчу та адміністративну структури.

Починаючи з 2012 року Проект забезпечує  підтримку у здійсненні реформ в сфері надання соціальних послуг, зокрема впровадження децентралізованої системи надання соціальних послуг, диверсифікації меню соціальних послуг, розроблення стандартів та  впровадження системи забезпечення якості соціальних послуг,  розвитку ринку надання соціальних послуг на рівні громад, а також удосконалення управління соціальними послугами на місцевому рівні та на рівні соціальних служб.

З 2014 року Проект розпочав надання консультативної підтримки у сфері зайнятості, а з 2015-го експерти проекту долучатимуться до роботи над стратегією подолання бідності.

Консультативна підтримка надається шляхом проведення функціонального аналізу та досліджень, підготовки рекомендацій, розроблення нового або внесення змін до існуючого законодавства, підготовки методичних рекомендацій та посібників, навчання персоналу.

 

До роботи залучаються найкращі вітчизняні та закордонні експерти, дослідницькі  та консалтингові організації.

Що було зроблено

Cтратегічні документи з рекомендаціями щодо політики були підготовлені та розповсюджені серед національних партнерів щодо:

•      проведення пенсійної реформи;

•      адміністративної реформи в системі соціальної підтримки;

•      проведення реформи соціального сектору в Україні;

•      функцій персоналу соціальних служб;

•      щодо оптимізації діяльності територіальних центрів,

•      матриці пакетів соціальних послуг;

•     кваліфікаційних характеристик соціальних працівників;

•      запровадження моделі організації надання соціальних послуг сім’ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом утворення центрів соціальних послуг та  проведення перерозподілу функцій;

•      підвищення доступності субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;

•      щодо удосконалення програми ваучерів на навчання дорослих  (зокрема підготовлені звіти «Система ваучерів: міжнародний досвід»; «Ваучерна система в Україні: результати соціологічного дослідження», «Ваучерна система в Україні: рекомендації щодо проведення реформи у три етапи» та «Фінальний звіт про ваучерну систему в Україні»);

•      а також рекомендації до проекту Національної концепції з соціальної політики до 2023 року;

•      рекомендації до Стратегії подолання бідності до 2020 року (прийнята у 2016р.);

•      пропозиції до проекту Закону «до Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття»

•      пропозиції щодо оптимізації системи надання соціальних послуг в адміністративно-територіальних одиницях.

Було надано технічну допомогу в розробці та / або внесення змін до понад 26 нормативних документів з питань соціальних послуг, 11 з яких були затверджені. Серед них:

•      Пропозиції до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг» (до Закону «Про соціальні послуги») (було враховано у прийнятому Законі (№ 4523-VI від 15 березня 2012 р.).

•      Пропозиції до переліку соціальних послуг (були враховані у «Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати» Наказом Міністерства соціальної політики України № 537 від 3 вересня 2012р).

•      Порядок визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах (затверджений Наказом Мінсоцполітики України №28 від 20 січня 2014 р.).

•      Методичні рекомендації щодо визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах (затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України № 648 від 15 жовтня 2012 р.).

•      Державний стандарт денного догляду (затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України № 452 від 30 липня 2013 р.). 

•      Порядок здійснення соціального замовлення за бюджетні кошти (затверджений Постановою КМУ № 234 від 29 квітня 2013 р.). 

•      Пакет документів щодо здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів (Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження соціального замовлення, Проект Методичних рекомендацій щодо порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, Примірний договір щодо залучення бюджетних коштів до фінансування соціальних послуг, Проект Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг).

•      Проект Методичних рекомендацій з проведення розрахунку вартості соціальної послуги, а також Шаблон для розрахунку вартості соціальної послуги.

•      З використанням вищезгаданих Методичних рекомендації з проведення розрахунку вартості соціальної послуги, Державного стандарту денного догляду  та прикладу розрахунку послуги денного догляду,  Міністерством соціальної політики України розроблено та затверджено Норматив фінансування отримувача послуги денного догляду (Наказ Міністерства соціальної політики України № 527 від 23 серпня 2013 р.).

•      Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг (затверджений наказом Мінсоцполітики № 904 від 27 грудня 2013 р.).

•      Проект Типового положення про соціальну службу у справах сім’ї міської, районної та районної у містах державної адміністрації, що також включає типову структуру і штатний розпис.

•      Проект Регламенту діяльності територіального центру.

•      Проект Методичних рекомендацій щодо визначення категорій клієнтів та розрахунку норми часу на їх обслуговування.

•      Проект Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

•      Методичні рекомендацій щодо проведення супервізії у соціальних службах (затверджено наказом Міністерства соціальної політики України № 5 від 5  січня 2015 р.).

•      Методичні рекомендації щодо інформування населення про соціальні послуги (затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України № 828 від 28 жовтня 2014 р.).

•      Пропозиції до Тимчасового положення про Центр соціальних  послуг.

•      Проекти примірного положення, структури та штатного розпису Центру соціальних  послуг.

Програма розвитку ООН сприяє впровадженню реформ в секторі соціальних послуг шляхом розвитку інституційного потенціалу. За сприяння Проекту «Підтримка реформи соціального сектору в Україні» понад 2 000 представників структурних підрозділів з питань соціального захисту та надавачів соціальних послуг з усіх регіонів України пройшли навчання щодо планування, управління та надання соціальних послуг (зокрема з оцінки потреб громади в соціальних послугах, соціального замовлення, контролю якості, стандартів, обізнаності громадськості, розрахунку вартості соціальних послуг, управління діяльністю територіальних центрів, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо).

Консультаційну підтримку було надано  місцевим органам влади всіх  регіонів України з питань впровадження соціального замовлення; місцевим органам влади та соціальним службам в пілотній  Полтавській області для апробації моделі інформування громадськості про соціальні послуги.

Експертами проекту підготовлено різноманітні методичні рекомендації та посібники, а саме:

•      Для працівників системи соціального захисту та соціальних служб підготовлено й надруковано два посібники:

-          «Управління  діяльністю соціальних служб»;

-          «Інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги».

•      Для внутрішньо переміщених осіб, орієнтуючись на нагальні потреби, підготовлено 4 дорожні карти:

-          «Дорожня карта для переміщених осіб-1: загальні питання»;

-          «Дорожня карта для переміщених осіб-2: психологічні поради»;

-          «Дорожня карта для переміщених осіб-3: працевлаштування»;

-          «Дорожня карта для переміщених осіб-4: актуалізована інформація».

•      Для працівників системи соціального захисту та соціальних служб, а також волонтерів, психологів та всіх зацікавлених осіб випущено:

-          «Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги переміщеним особам»;

•      Для спеціалістів, які надають соціальні послуги, підготовлено:

-          Методичні рекомендації «Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання».

•      Методика оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг (затверджена Наказом Мінсоцполітики від 26 березня 2015  № 332)

•      Посадова інструкція фахівця з соціальної роботи

Хто нас фінансує?Проект підтримується за рахунок коштів Програми розвитку ООН.

Виконання проекту за фінансовими показниками

 Донор

  Загальна сума внеску (дол.США)

2011

 ПРООН

  80.000

2012

 ПРООН

  80.000

2013

 ПРООН 

  150.000

2014

 ПРООН

  100.000

2015
ПРООН   100.000