Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні

Про проект


Проект «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» має на меті на підтримку зусиль Уряду на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) через удосконалення системи моніторингу, зміцнення спроможності щодо формування політики на основі ЦРТ, планування та інтеграції ЦРТ у стратегічні документи.

Проект спрямовує діяльність за такими напрямами:

• надається допомога у здійсненні моніторингу національних завдань і показників ЦРТ;

• Уряду, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та профільним міністерствам та відомствам надається підтримка з питань ефективного формування економічної та соціальної політики та стратегічного планування на основі ЦРТ;

• здійснюється інформаційно-просвітницька робота з питань ЦРТ, людського розвитку, соціального залучення та підвищення якості життя населення. 

 

Здобутки Проекту

У 2013 році Проект надав підтримку у розробленні Національної доповіді «ЦРТ. Україна – 2013». Проект забезпечується прозорий процес моніторингу ЦРТ (залучено понад 150 провідних фахівців у відповідних сферах ЦРТ). Проект підтримував процес національних консультацій в Україні з Порядку денного розвитку після 2015 року (залучено 25 тис. осіб, 4,5 тис. особисто брали участь у консультаціях). Національну доповідь «Україна після 2015 року: майбутнє, якого ми прагнемо» підготовлено на основі результатів національних консультацій під загальним керівництвом системи ООН і в партнерстві з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національного інституту стратегічних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи та інших інститутів Національної академії наук України. Завдання та показники ЦРТ були включені у державні стратегічні документи. Проект щоквартально проводив Консенсус-Прогноз семінари з питань макроекономічних трендів, за результатами яких  було опубліковано і поширено аналітичні публікації «Україна: перспективи розвитку». Проект підтримав локалізацію ЦРТ у Чернівецькій області.

У рамках Проекту проведені понад 20 заходів, присвячених ЦРТ і людському розвитку, серед них: 7 експертних дискусії та 8 круглих столів з ЦРТ, Презентація глобальної доповіді про людський розвиток 2013 року, круглий стіл з питань вимірювання якості життя в Україні тощо. Проектом імплементовано комунікаційну стратегію з Порядку денного розвитку після 2015 року дня в області розвитку, поширено лекції для студентів. Завдяки цим зусиллям Україна стала переможцем  серед країн Європи і Північної Америки з пропаганди опитування «Мій світ» (у якому взяли участь понад 12 тисяч українців. В рамках фотоконкурсу газети «День» було представлено номінацію «ЦРТ в Україні», нвнаслідок чого ми отримали більше тисячі фотографій, які відображають бачення і прагнення людей досягти ЦРТ. Проектом розроблено ЦРТ інфографіку, яку розповсюджено по всіх регіонах України. Проектом організовано навчальні семінари з питань ЦРТ та багатовимірної бідності для журналістів з усіх регіонів України з метою привернення уваги суспільства до питань скорочення масштабів бідності. Проектом ініційовано залучення журналістів до висвітлення питань ЦРТ шляхом введення спеціальної номінаціє «ЦРТ в Україні» в рамках щорічного професійного конкурсу «Честь професії» для журналістів.

Фінансування                                            2014
Донор

Сума на рік

ПРООН 80.000 дол.США

Основні напрями роботи Проекту

 
Для досягнення визначеної мети Проект працює за наступними напрямами:

•     моніторинг національних завдань і показників ЦРТ, що передбачає аналіз даних та дослідження; визначення найбільш серйозних прогалин і недоліків, а також найкращої практики; підготовки та поширення регулярних звітів серед національних, субнаціональних і міжнародних заінтересованих сторін.  Проект підтримує відкриту платформу для удосконалення національної статистики з метою моніторингу даних з ЦРТ, людського розвитку, соціального відторгнення/залучення та якості життя для використання у процесі формування політики. Проект підтримує аналітичну та дослідницьку роботу з питань ЦРТ.

•     ефективне формування політики та стратегічне планування на основі ЦРТ з метою прискорення досягнення національних ЦРТ, що передбачає: здійснення заходів з розбудови спроможності, надання аналітичної підтримки та сприяння обміну передовим міжнародним практичним досвідом, вдосконалення системи соціально-економічного прогнозування; зміцнення спроможності до формування політики та стратегічного планування на основі ЦРТ; інтеграцію ЦРТ у стратегічні документи.

Важливим аспектом цієї роботи є просування концепцій людського розвитку, соціальної інтеграції та якості життя з метою забезпечення вироблення інклюзивної соціально-економічної політики. Проект також підтримує діяльність з питань Порядку денного розвитку на період після 2015 року. 

•     інформаційно-аналітична діяльність з питань Цілей Розвитку Тисячоліття, Цілей Сталого Розвитку та Порядку денного розвитку на період після 2015 року для підвищення рівня обізнаності урядових, неурядових і науково-дослідницьких установ та широкої громадськості.

•     встановлення платформи «зеленої економіки» як підгрунття для трансформації Цілей Розвитку Тисячоліття у Цілі Сталого Розвитку. 

Фінансування у попередні роки

2013
Донор

Сума на рік

ПРООН 175.000 дол.США
Огляд проекту
Статус:
активний
Початок проекту:
01.03.2012
Завершення проекту:
31.12.2016
Територія реалізації:
Україна
Сфера діяльності:
Подолання бідності
ЦРТ
Подолання бідності
Координатор проекту:
Наталія Сітнікова
Партнери
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (MEDTU), Line Ministries, Local Authorities (oblast level), Academic and Research Institutions