Зміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні

Про проект


Наша мета

Мета Проекту полягає у зміцненні національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україніта у прискоренні досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, пов’язаних з охороною здоров’я.Ціль Проекту - розвиток молоді шляхом популяризації інноваційних моделей її працевлаштування. В Україні 6,25 мільйонів молодих людей віком 15-24 років, якіє наступним економічно та соціально активним поколінням.  Задля скорочення бідності та забезпечення розвитку країни необхідно добре підготуватиїї до майбутнього. Багато молодих жінок і чоловіків зіштовхуються зі значними труднощами підчас пошуку роботи. У 2012р. рівень безробіття серед молоді становив 17,5%. Це набагато вище, ніж серед дорослого населення. У цілому молодь складає 55% всіх безробітних.  Ключовим фактором, який впливає на можливість працевлаштування молодих людей, є застаріла система вищої та професійно-технічної освіти, яка не пристосована до потреб українського ринку праці.

Беручи до уваги важливість питання розвитку молоді в програмі дій ООН та пріоритети уряду у цій сфері, ПРООН надаватиме підтримку Міністерству молоді та спорту України в заходах, які дадуть поштовх інноваційному та стратегічному підходу до розвитку молоді. Ці заходи будуть обмежені не лише проблемами зайнятості/працевлаштування, але будуть також охоплювати такі питання,  як популяризаціяздорового способу життя та залучення молоді до суспільно-політичного життя.

У сфері ВІЛ/СНІДу ПРООН зосередить свої зусилля на зміцненні результатів, досягнутих в рамках проекту. ПРООН надаватиме підтримку Міністерству охорони здоров’я, Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, а також іншим відповідним державним та недержавним установам в подальшій розробці законів,  стратегій та механізмів для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу.

Цей проект є продовженням  попереднього проекту ПРООН  «Зміцнення національної спроможності для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні».

Цілі Проекту:

 • зміцнити можливості держави та установ громадянського суспільства щодо ефективного планування, реалізації, моніторингу і оцінки національних та регіональних багатосекторнихстратегій і планів дій у сфері ВІЛ/СНІДу;
 • розвинути спроможність установ державного сектору щодо захисту прав людини осіб, уражених ВІЛ/СНІДом, особливо молоді; працювати над зв’язками між ґендерним аспектом і ВІЛ у політиці та планах; забезпечити надання рівного доступу до послуг із профілактики, лікування, догляду та підтримки для чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками та трансгендерних осіб;
 • зміцнювати національну систему охорони здоров’я з метою здійснення ефективної діагностики і лікування туберкульозу;
 • зміцнювати національну спроможність впроваджувати інноваційні підходи до розвитку молоді.

Результати та досягнення

 • Урядом за підтримки експертів проекту розроблено Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки
 • Проведено Оцінку Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009-2013 роки; публікацію звіту розповсюджено серед зацікавлених сторін
 • Проектом надано підтримку уряду у розробці Національної стратегії зменшення вартості АРВ терапії в Україні, яка була представлена на Другій національній науково-практичній конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з міжнародною участю «За кожне життя – разом!» в жовтні 2013 року
 • Зусиллями експертів проекту та інших зацікавлених сторін, вкінці 2013 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову про примусове ліцензування лікарських засобів
 • ПРООН веде переговори з Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (далі - Державна служба), а також з громадянським суспільством стосовно скасування положень кримінального кодексу України щодо передачі ВІЛ, який передбачає покарання також і за ненавмисну передачу ВІЛ. Державна служба підтримує такі поправки до законодавства.Зміни у цьому напрямі стали б серйозним кроком вперед у національній відповіді на епідемію ВІЛ, боротьбі зі стигмою та позначили Україну на карті країн із передовою практикою в сфері ВІЛ та відповідного законодавства
 • Результатом співпраці з місцевими органами влади в м. Одеса в рамках глобальної ініціативи «Міське здоров’я та Правосуддя», яка впроваджується ПРООН разом з Фондом Народонаселення ООН, стала розробка та впровадження он-лайн системи моніторингу задоволеності послугами, які надаються в сфері ВІЛ/СНІДу в м. Одеса
 • Проектом надано підтримку Міністерству молоді та спорту України в організації міжнародної конференції «Молодь за здоровий спосіб життя» в жовтні 2013 року
 • Проведено два тренінги з питань законодавства у сфері ВІЛ, прав людини та підходу, що ґрунтується на правах людини для людей, які живуть з ВІЛ, з України та Росії (17-18 червня та 20-21 червня, 2013 року) . Всього участь прийняло 56 осіб.
 • В протитуберкульозний інститут ім. Яновського в м. Києві та диспансери міст Краматорська, Горлівки, Шахтарська та Маріуполя придбано та доставлено 5 одиниць діагностичного обладнання та 2500 шт. витратних матеріалів.

Донори і бюджетПроект «Зміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні» фінансується ПРООН, ЮНЕЙДСта БФ «Розвиток України» та виконується у тісній співпраці з Міністерством молоді та спорту України.

Бюджет проекту у 2014 році становить197 275 доларів США. 

Як ми працюємо?

Проект має 4 проміжні результати:

Проміжний результат 1: Зміцнені можливості держави та установ громадянського суспільства щодо ефективного планування, реалізації, моніторингу і оцінки національних і регіональнихбагатосекторних стратегій і планів дій у сфері ВІЛ/СНІДу.

 Орієнтовні види діяльності:

 • Багатосекторна діяльність щодо ВІЛ-інфекції
 • Інтелектуальна власність і доступ до лікування

 Проміжний результат 2: Зміцнена спроможність установ державного сектору щодо захисту прав людини осіб, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу, особливо молоді; зв’язки між гендерним аспектом і ВІЛ ураховані в політиці та планах; забезпечений рівний доступ до послуг із профілактики, лікування, догляду та підтримки для чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, та трансгендерних осіб.

Орієнтовні види діяльності:

 • Законодавство щодо ВІЛ-інфекції та права людини
 • ВІЛ і сексуальне різноманіття

 Проміжний результат 3: Зміцнена спроможність національної системи охорони здоров’я для забезпечення ефективної діагностики та лікування туберкульозу.

Орієнтовний вид діяльності:

 • Діагностика туберкульозу

 Проміжний результат 4: Зміцнена національна спроможність апробувати та застосовувати інноваційні підходи до розвитку молоді.

Орієнтовні види діяльності:

 • Моделі працевлаштування молоді
 • Здоровий спосіб життя
 • Залучення молоді до громадянської активності
 • Стратегічне планування для розвитку молоді

 

Виконання бюджету в попередньому періоді

 2012-2013

Донор

Сума

ПРООН

$424932.15

ЮНЕЙДС

$142 105.71

БФ «Розвиток України»

$109 119.56

Огляд проекту
Статус:
активний
Початок проекту:
01.03.2012
Завершення проекту:
31.12.2016
Територія реалізації проекту:
Україна
Сфера діяльності:
Подолання бідності
Ціль Розвитку Тисячоліття
Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів
Координатор проекту:
Володимир Гордейко
Партнери:
Ministry of Health of Ukraine, State Service for Youth and Sports of Ukraine, State Service of Ukraine on HIV/AIDS and Other Socially Dangerous Diseases, Ministry Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Ministry of Social Policy of Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Penitentiary Service of Ukraine, Parliament of Ukraine, Judges, Prosecutors, National and Oblasts AIDS Centres, Regional State Administrations, NGOs (All-Ukrainian Network of PLWH, International Alliance on HIV/AIDS, Coalition of HIV-service organizations, “Gidnist”, Gay Alliance, Gay Forum of Ukraine), East Europe and Central Asia Union of People Living with HIV, UN Agencies, UNAIDS Secretariat