Місцеве самоврядування та реформа децентралізації на сході України

Роль Програми ПРООН «Відновлення та розбудова миру» у процесі децентралізації влади полягає у тому, щоб доповнювати і підсилювати усі зусилля Уряду і місцевих адміністрацій у Донецькій і Луганській областях у проведенні реформи децентралізації. Програма виступає партнерською організацією, яка скеровує кошти міжнародної технічної допомоги на найбільш уразливі та потребуючі ресурсів напрямки діяльності.

Адміністративна децентралізація

Aredov-Muratov

Основне завдання в цій сфері – допомогти громадам із наданням якісних послуг. Це стосується більшості ключових сфер: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, земельні питання, житлово-комунальне господарство, питання безпеки тощо. Важливо донести до всіх жителів, що після завершення реформи децентралізації якість послуг залежатиме тільки від них. Не менш важливо дати представникам громад розуміння, як організувати роботу в цих сферах після об’єднання. Для цього ми проводимо навчання керівників і ключових спеціалістів місцевих рад, а також активних громадян, які потім зможуть пояснити сутність реформ жителям та організувати роботу на місцях.

Важливою складовою є покращення адмінпослуг (видача паспортів, свідоцтв та інших документів, реєстрація місця проживання тощо). Для цього за підтримки ПРООН створюються центри надання адміністративних послуг, які мають стати обличчям нових громад. ЦНАПи уособлюють новий рівень роботи органів влади, їхню близькість, відкритість та зручність для громадян. А використання при цьому сучасних інформаційних технологій значно пришвидшує всі процеси. Тому ПРООН допомагає відремонтувати приміщення ЦНАПів, обладнати їх сучасними меблями, технікою та програмним забезпеченням, а також провести навчання персоналу.

Також ПРООН допомагає громадам вивчати передовий український та міжнародний досвід. Для цього ми організовуємо навчальні поїздки до інших областей України та за кордон. У цих візитах беруть участь керівники та персонал місцевих органів влади, члени громадських рад та громадських організацій. Тобто всі ті, хто створює та розвиває громади.

Володимир Аредов, спеціаліст з адміністративної децентралізації, ПРООН у Донецькій обл. 

Олександр Муратов, спеціаліст з адміністративної децентралізації, ПРООН у Луганській обл.

Об’єднуючи території, ресурси, зусилля

voitovych-skliarova

Досвід розвинених країн демонструє, що основною передумовою успішного розвитку громад є об’єднання територій та ресурсів. Лише об’єднання громад дозволить громадянам України найефективніше отримати більше ресурсів та повноважень із розпорядження та розвитку своєї громади, своєї землі. А отже – жителі об’єднаної громади, від центру громади до найвіддаленішого села, зможуть самостійно вирішувати нагальні питання – від планування розвитку та благоустрою території, утримання місцевої інфраструктури й об’єктів комунальної власності до питань медицини та освіти. 

Спеціалісти ПРООН орієнтуються на роботу на місцях, з громадами, які проходять процес об’єднання згідно з перспективним планом. При плануванні роботи враховуються нюанси й особливості кожної громади, для чого ретельно аналізуються стан та перспективи щодо об’єднання кожної громади.  За результатами аналізу кожна громада отримує консультаційні послуги із залученням широкого кола спеціалістів та проходить тренінгові навчання щодо підвищення знань з питань децентралізації та процесу об’єднання громад і поліпшення навичок написання проектних заявок та залучення коштів на місця.

Іншим важливим напрямком роботи є розроблення схеми планування об’єднаної територіальної громади. Оскільки саме схема планування дозволяє створити передумови для середньо- та довгострокового розвитку громади, забезпечить ефективне планування, забудову та використання всієї території.

Олександр Войтович, спеціаліст із територіального об’єднання, ПРООН у Донецькій обл.

 Ірина Склярова, спеціалістка з територіального об’єднання, ПРООН у Луганській обл. 

Реальна стратегія розвитку

Filiak

Для того, щоб реформа децентралізації дозволила об’єднаним громадам системно залучати кошти до покращення добробуту, ремонтів, розвитку освіти й культури, громаді необхідно мати практичний та дієвий стратегічний план. Цей документ часто існує в органах управління громадою, але «лягає на полицю» і практично не використовується. Наше завдання – змінити підхід до планування, надавши громаді стратегію – свого роду «дорожню карту» для впровадження кроків з розвитку. Тому зараз ОТГ у Донецькій та Луганській областях розробляють такі оновлені стратегії на наступні 4 роки за допомогою ПРООН.

Для того, щоб об’єднана громада змогла успішно керувати власним розвитком, всередині її органів управління також потрібні зміни. Саме тому ПРООН зараз допомагає ОТГ у Донецькій та Луганській областях у розробці планів організаційного розвитку органів управління громад. Адже масштаби управління ОТГ зросли, а з ними збільшилася й відповідальність службовців, зросли вимоги до їхньої підготовки. Ці плани також дозволять запровадити стандарти надання адміністративних послуг на якісно високому рівні.

Для того, щоб громада змогла залучати кошти через проектний механізм, який є популярним у інших країнах світу, службовці ОТГ та громадські активісти за підтримки ПРООН проходять навчання з залучення коштів та управління проектами. Це потрібно, щоб ОТГ могли повною мірою скористатися новими можливостями фінансування, а значить – зробити свої громади багатшими.

Максим Філяк, спеціаліст із стратегічного планування, ПРООН у Донецькій та Луганській обл.

Бюджети: від центру – до громади

karpinska_zabarnyi

Фіскальна децентралізація – це пошук додаткових джерел для фінансування потреб органів місцевого самоврядування, це будь-які види мобілізації фінансових ресурсів, що передбачає подолання фінансової слабкості громад, підвищення рівня інвестиційної привабливості територій та передачу повноважень від вищих органів управління до нижчих – наприклад, від регіональних до муніципальних або місцевих.

ПРООН розпочала низку заходів саме з питань бюджетної децентралізації. Комплекс заходів включає в себе аналіз бюджетів існуючих громад (дохідної та видаткової частин) шляхом порівняння з бюджетами суб’єктів місцевого самоврядування, що мають бути об’єднані; створення фінансових профілів 20 цільових громад Донецької та Луганської областей; проведення тренінгів за курсом «Формування практичних навичок ефективної діяльності в умовах фіскальної децентралізації» для керівників та профільних спеціалістів районних, міських (селищних, сільських) рад (а саме – фінансового управління, відділів, управлінь економіки), секретарів та депутатів місцевої ради, представників громадських організацій, громадських рад тощо. Крім того, учасникам цих курсів буде додатково надано консультаційні послуги.

Саме в закріпленні та розширенні власної бази оподаткування (місцеві податки і збори) допоможе Програма відновлення та розбудови миру ПРООН. Наше завдання – навчити жителів брати активну участь в управлінні певною територією, впливати на прийняття чи скасування певних рішень представницьких органів. Також буде детально роз’яснено застосування моделі бюджету участі, тобто розширено можливості для прозорості прийняття бюджету та використання наявних фінансових інструментів.

Світлана Карпінська, спеціаліст із фіскальної децентралізації, ПРООН у Донецькій обл.

Андрій Забарний, спеціаліст із фіскальної децентралізації, ПРООН у Луганській обл. 

СтопКорупція!

Egorova-beznogyh

Формування нових об’єднаних громад має йти паралельно зі звільненням від старих корупційних практик, що були притаманні адміністраціям на рівні районів та областей.

Антикорупційний сегмент Програми відновлення та розбудови миру ПРООН працює над розвитком громадської самосвідомості через підтримку антикорупційного громадського руху, роз’яснення антикорупційного законодавства та проведення тренінгів серед представників адміністрацій та громадськості, забезпечення прозорості діяльності громад, надання представникам громадськості інструментів моніторингу і контролю за цією діяльністю, а також розробку антикорупційної стратегії громади в цілому.

Мета нашої діяльності – підвищити ефективність зусиль по боротьбі з корупцією шляхом управління інформацією для забезпечення прозорості влади, а також моніторингу діяльності влади з боку громадян. Усі рішення влади повинні бути у вільному доступі для населення і викладені в зрозумілому для пересічного громадянина вигляді. Громадянське суспільство отримає підтримку в моніторингу рішень та діяльності місцевої влади через проведення спеціальних тренінгів з відстеження дій влади та результатів здійснених робіт у громаді.

Вікторія Єгорова, спеціалістка з протидії корупції, ПРООН у Донецькій обл.

Володимир Безногих, спеціаліст із протидії корупції , ПРООН у Луганській обл.

Підвищення потенціалу громадських рад та органів місцевого самоврядування

Zhuchenko

Основна мета –  комплексне відновлення функцій врядування, яке забезпечує збалансований підхід до представлення різних політичних поглядів, посилює органи місцевого самоврядування і підвищує рівень залучення активних громадян і громадських організацій до вирішення місцевих проблем. Налагодження діалогу змінює і самі владні відносини: від влади «над громадою» до влади «з громадою». Принциповим є забезпечення відкритості й прозорості процесів прийняття рішень, діяльності владних структур і організацій громадянського суспільства.

ПРООН допомагає підвищити потенціал громадських рад через навчання: тренінгові програми, навчальні тури з вивчення кращих практик України та Європи, створення мережі Консультаційних бюро для громадян – незалежних структур, які допомагають громадянам орієнтуватися у постконфліктних ситуаціях, залучення професійних експертів/радників в органи місцевої влади для виконання першочергових завдань.  

Ірина Жученко, радниця з питань управління,  ПРООН Донецькій та Луганській обл.

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Македонія Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

О

Об'єднані Арабські Емірати

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Російська Федерація Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Свазіленд Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Х

Хорватія

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка