Наш погляд

Коаліція заради відбудови на сході України

06 бер. 2018

image Вадим Любченко, власник підприємства з ремонту доріг та тротуарів з міста Сєвєродонецьк, Луганська область. Компанія займається ямковим ремонтом доріг, тротуарів, прибудинкової території, а також дизайном асфальту та переробкою асфальтових відходів. За кошти гранту від ПРООН Вадим придбав унікальне для регіону обладнання та надав чотири нових робочих місця. Фото: Катерина Балабай / ПРООН в Україні

Робота в епіцентрі конфлікту – це як неперервний біг з перепонами, але і можливість по-новому втілювати проекти з розвитку. Це дух нового Стратегічного плану, каже директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра. Бойові дії на сході України призвели до повної розрухи, загинуло 10 000 осіб, а ще 1,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями. До того ж, це влучило в серце української економіки: ще до весни 2016 року було ліквідовано один мільйон робочих місць, зруйновано мости, заводи та лікарні, а кошти на відновлення були оцінені тоді в 1,5 мільярди доларів США. Але найбільші шрами – суспільні. Я зустрів сотні внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які жалілися на відчуття ізоляції та смутку, багато родичів опинилися далеко один від одного, по різні боки лінії зіткнення, що розмежовує підконтрольні уряду території та непідконтрольні регіони. Частині українського населення, яка зустріла ВПО зі зразковою гостинністю, довелося поділитися місцями в школах і лікарнях і взагалі вчитися співіснувати з незнайомцями. Впроваджувати програми розвитку за таких умов надзвичайно складно. Насилля може спалахнути в будь-яку мить, підприємствам необхідно починати свою діяльність з чистого аркуша після багатьох місяців тяжкої роботи, а доступність товарів першої необхідності – як от води чи хліба – непередбачувана, особливо поблизу лінії зіткнення з обох боків. Такі ситуації потребують різнобічних  Read More

Міжнародний експерт ПРООН: Пацієнти та неурядові організації продовжать відігравати ключову роль після створення нової агенції із закупівлі ліків

14 лют. 2018

image Важливою ідеєю є те, що на міжнародному ринку генеричні лікарські засоби є набагато доступнішими, і навіть багаті країни, такі як США, Великобританія та Нідерланди, імпортують та використовують генеричні ліки у великих кількостях. Вони задоволені результатами.

Вілберт Банненберг, експерт з питань громадського здоров'я ПРООН, допомагає у створенні нової державної агенції із закупівлі ліків в Україні. У цьому інтерв'ю він розповість про роль НУО, державні витрати на медичні препарати на душу населення в світі у порівнянні із українськими, генеричні препарати, ризики та програми повідомлення про зловживання. Протягом двох років ПРООН закуповувала ліки для уряду України. Починаючи з квітня 2019 року, процедура закупівель медичних виробів та лікарських засобів повинна бути передана відповідній національної установі. Яким чином буде відбуватися перехід? Закупівля лікарських засобів після 2019 року вимагатиме передачу державних закупівель від міжнародних організацій новій державній агенції. Є декілька шляхів, якими ми в ПРООН можемо допомогти уряду запустити нову закупівельну організацію. Перш за все, ми можемо запропонувати деякі моделі аналогічних агентств, які представляють найкращий світовий досвід. Іншим важливим фактором є те, що, спираючись на досвід, отриманий нами протягом останніх двох років, ми можемо тісно співпрацювати з персоналом нової агенції для проведення пілотного проекту закупівель. Цей пілотний проект надасть хороші можливості для розробки надійних та прозорих процедур та забезпечення стійкості моделі управління нової агенції до корупційних ризиків. Нове агентство також символізуватиме перехід від екстреного до стабільного режиму закупівель. Як Ви бачите роль пацієнтських організацій та НУО у новій системі? Без сумніву, пацієнти  Read More

Збережемо ґрунти - збережемо наш добробут

02 січ. 2018

image Стале використання і охорона земель є одним з найважливіших компонентів, що прямо чи опосередковано стосується більшості Цілей сталого розвитку.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та / або опустелювання, особливо в Африці (далі - КБО), прийнята у Парижі 17 червня 1994 року (набула чинності 26 грудня 1996 року), спрямована на вирішення проблеми деградації земель/опустелювання на глобальному рівні. Визначальний вплив на реалізацію КБО на сучасному етапі мало затвердження 70-ю сесією Генеральної асамблеї ООН 25 вересня 2015 року документу «Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року», яким визначено 17 Цілей Сталого Розвитку (далі - ЦСР) та 169 завдань з їх досягнення. Стале використання і охорона земель є одним з найважливіших компонентів, що прямо чи опосередковано стосується більшості ЦСР. Однак вирішальною є роль КБО у досягненні ЦСР 15 «Захист, відновлення та стале використання наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, припинення та відвернення у зворотному напрямку деградації земель, припинення втрат біорізноманіття», а особливо її завдання 15.3 «До 2030 року боротися з опустелюванням, відновлювати деградовані землі та ґрунти, включаючи землі уражені внаслідок опустелювання, посух і повеней, та прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель в світі». З метою сприяння досягненню цілей КБО та Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року, зокрема, ЦСР 15 і завдання  Read More

Навіщо нам біорізноманіття та як його зберегти

28 груд. 2017

image Внаслідок дії негативних антропогенних факторів все більша кількість видів тварин і рослин в Україні опиняються під загрозою зникнення. До першого видання Червоної книги України (1980) було занесено 151 вид рослин і 85 видів тварин. До другого видання (тваринний світ — 1994 р., рослинний світ — 1996 р.) внесено вже 541 вид рослин і грибів та 382 види тварин. Останнє видання Червоної книги України (2009) містить 826 видів флори і 542 види фауни.

Біорізноманіття планети вже давно знаходиться під загрозою збіднення та зникнення. Всупереч поширеній думці, ця проблема актуальна не лише у далеких тропіках, а й у нашій країні. Втрати його можуть призвести до незворотних наслідків не тільки для екосистем, а і для самих нас. Але що ж таке «біорізноманіття»? Це різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є, а також різноманіття в рамках виду, між видами і різноманіття екосистем. Станом на 2011 рік, за підрахунками вчених, у світі нараховується 8,7 млн видів, з них 6,5 млн є наземними, а 2,2 млн – морськими видами. Ці цифри і справді вражають, важко навіть уявити собі таке різноманіття. Може здаватися, що втрата кількох десятків чи сотень видів серед кількох мільйонів не буде відчутною для планети, але на справді все не зовсім так. Стійкість екосистем, планети Земля і нашого з вами життя залежить саме від кількості видів. Чим їх більше, тим вища стійкість. Це означає, що у разі втрати якогось одного виду, є велика імовірність того, що якийсь інший вид візьме на себе його функції. Якщо ж видів буде недостатньо, не буде кому зайняти цю вільну екологічну нішу, і екосистема втратить одну свою  Read More

Стан урахування рекомендацій, викладених у галузевих аналізах політик, програм, планів і законодавчих актів щодо реалізації положень Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату

08 груд. 2017

image Україна стала стороною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату з 11 серпня 1997 року. Отже, у 2017 році виповнилося 20 років з того часу, як Україна стала Стороною РКЗК ООН. Аналітичні Звіти, які були підготовлені в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику» мають допомогти центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, широкому колу експертів та науковців удосконалити або вплинути на формування та реалізацію політик, програм, планів, законодавчих та нормативно-правових актів, у тому числі забезпечити інтеграцію положень та/або стратегічних цілей Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату у національну політику України.

Ольга Марушевська, консультант проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України» У 2014-2015 роках у рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику» був виконаний SWOT та Gap аналіз галузевого законодавства у восьми галузях для визначення прогалин у законодавчому забезпеченні виконання Конвенцій Ріо, а саме Конвенції ООН з боротьби з деградацією земель та опустелюванням; Конвенції ООН зі збереження біорізноманіття; Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. Ці звіти доступні для ознайомлення на сайті ПРООН в Україні. Авторами Звітів було проаналізовано значний масив законодавчих та нормативно правових актів, програмних та планових документів. Фактично було здійснено аналіз врахування положень та/або стратегічних цілей Конвенцій Ріо при формуванні та впровадженні політик ключовими центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ), а саме: Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством науки та освіти України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством соціальної політики України. У кожному із восьми Звітів наведено конкретні рекомендації щодо внесення необхідних змін і доповнень у законодавчі, нормативно-правові акти, програми та плани, а також рекомендації щодо розробки та прийняття нових. Результати аналізу та рекомендації щодо перегляду діючого законодавства були представлені  Read More

Ми можемо зупинити епідемію СНІДу до 2030 року, проте для цього необхідні зміни

01 груд. 2017

image Однією з ініціатив ПРООН було проведення аналізу надання послуг, що враховують гендерну специфіку для ВІЛ-позитивних жінок, а також створення центрів реагування на кризові ситуації. Це координаційні пункти для жінок та дівчат, які живуть з ВІЛ або інфіковані ВІЛ у Донецькій і Луганській областях.

Інтерв’ю з Наталею Лук’яновою, спеціалістом з контролю ВІЛ-інфекції та політики охорони здоров’я, ПРООН в Україні Починаючи з 1988 року, 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цьогоріч цей міжнародний день присвячений темі права на здоров’я. У цьому інтерв’ю експерт ПРООН, яка займається питаннями контролю ВІЛ-інфекції та політики охорони здоров’я, розповість про особливі виклики, що постають перед Україною у боротьбі зі СНІДом. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом Програма розвитку ООН та інші учасники, залучені у сферу охорони здоров’я, звертають увагу на те, що 15,8 млн людей у світі досі не мають доступу до лікування. Яка ж ситуація з епідемією ВІЛ в Україні, і чи всі хворі мають доступ до лікування? В Україні і надалі зберігається високий рівень епідемії ВІЛ серед основних груп населення з підвищеним ризиком інфікування. Серед них ті, хто вживають наркотики, працівники секс-індустрії, чоловіки, що мають статеві контакти з чоловіками, трансгендерні люди та ув’язнені. На сьогодні кількість зареєстрованих випадків інфікування ВІЛ зростає у більшості областей. Станом на 1 листопада цього року в Україні було зареєстровано 312 091 випадків інфікування ВІЛ, і лише 139 394 хворих знаходяться під медичним наглядом. А з усіх людей, що живуть з ВІЛ і дійсно знаходяться під медичним наглядом, лише 60% отримують антиретровірусну терапію (АРТ)  Read More

Рятуючи Чорноморське чудовисько

14 лист. 2017

image В дитинстві я вірила, що у морських нетрях живе казкове створіння, могутнє і примхливе, і коли воно дихає під водою, утворюються хвилі. Якщо подивитися на результати недавніх екологічних досліджень, то стає зрозуміло, що це чудовисько саме зараз у небезпеці.

Вперше опубліковано на сайті регіонального офісу ПРООН у Євразії 6 червня 2017 р. Чорне море завжди бентежило мою уяву. Можна лише здогадуватися, що насправді відбувається в темних, таємничих морських глибинах. В дитинстві я вірила, що у морських нетрях живе казкове створіння, могутнє і примхливе, і коли воно дихає під водою, утворюються хвилі. Вночі морська глибінь загадково світиться. А якщо чудовисько починає гніватися, то жбурляє з води морських створінь. Якщо подивитися на результати недавніх екологічних досліджень, то стає зрозуміло, що це чудовисько саме зараз у небезпеці. Чорне море перебуває на межі катастрофи. Морське біорізноманіття приречене на повільне вимирання, якщо не вжити терміново необхідних заходів. Як показало дослідження, над яким я мала нагоду працювати, незважаючи на всі заходи зі зниження впливу стічних вод на морську екосистему, вони все одно потрапляють у море. Відходи фармацевтичної промисловості, наприклад парацетамол, а також кофеїн, складові сонцезахисних засобів, пестициди і вогнестійкі речовини – все це небезпечні складові отруйного коктейлю, що нищить риб, молюсків та водорості. Окрім того, велетенські масиви пластику, що накопичуються посеред моря, викликають загибель морських птахів та дельфінів. Нещодавно ми виявили молодого дельфіна, чиє тіло було понівечене пластиковими мотузками. На жаль, прогноз невтішний – дельфін буде рости, шнури впиватимуться в нього і зрештою призведуть до його  Read More

Кожен закон - це можливість зменшити нерівність чоловіків і жінок

04 жовт. 2017

image Українські урядовці під час Всеукраїнського семінару-наради щодо виконання Україною заключних зауважень Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW)

У кожній країні парламентарії відіграють ключову роль у визначенні можливостей для збільшення рівності між чоловіками та жінками. Але для цього їм потрібні надійні, неупереджені дані, а також ефективна взаємодія з експертами та громадянами. В Україні члени Парламенту вивчають різні шляхи інтеграції ґендерних питань в аналіз законодавства. Ґендерний аналіз законодавства Рішення, що стосуються законодавства, мають для всіх різні наслідки. Ґендерний аналіз - це процес, який використовується для розгляду потенційного впливу законів на жінок та чоловіків та перевірки, чи вони не обмежують можливостей або дискримінують громадян через їхню стать. Цей процес може бути комплексним та включати такі аспекти, як вік, інвалідність, етнічна приналежність, місце проживання, економічний стан та багато інших факторів, які впливають на життя людини. Ґендерний аналіз має на меті: ·        визначити законодавчі можливості для посилення рівності та забезпечення того, щоб існуючі нерівності не зростали; ·        запобігти несправедливому/непропорційному негативному впливу на жінок або чоловіків. Аналіз законодавства з ґендерної точки зору дозволяє врахувати під час ухвалення рішень, що впливають на життя людей, їхній різний досвід та потреби. Якщо ці відмінності не будуть враховані, то складається враження, що рішення мають однаковий вплив на усіх, що може призвести до негативних чи небажаних наслідків. Більш ґрунтовний аналіз такого впливу допоможе країні створити більш ефективне та дієве  Read More

Eфективна протидія змінам клімату: що може зробити кожен з нас

03 жовт. 2017

image Фото: Арбен Лапаштіца / Регіональне представництво ПРООН у Євразії

Вперше опубліковано у виданні Українська правда 29 вересня 2017 р. Глобальна проблема змін клімату приховує в собі потужний об’єднуючий потенціал. Парниковий ефект не розрізняє національностей, мов чи політичних поглядів. Жодна країна не здатна самотужки вирішити цю проблему. Що демонструє, наскільки ми залежимо один від одного. Чи може людство змінити своє життя так, аби врятувати планету від найгірших наслідків змін клімату – катастроф, голоду, переселень, воєн? Якщо врахувати, що саме спосіб життя людства є головною причиною парникового ефекту на Землі, то відповідь очевидна – так, ми з вами можемо почати виправляти ситуацію просто зараз. Найбільш ефективними діями кожного може бути хоча би часткове веганство та підтримка ініціатив, що сприяють подоланню проблеми змін клімату. Які ще кроки можна здійснювати? Про це – далі. Які загрози від зміни клімату? Складно уявити хоча б одну живу істоту, яку не зачеплять зміни клімату. Але ворога треба знати в обличчя. Тож які саме проблеми загрожують людству? Природні катаклізми. Збільшення кількості ураганів, посух, повеней, аномальна спека та холод, загальне підвищення середньої температури на планеті – усе це є наслідками парникового ефекту. Жертви серед мирного населення. Легкою мішенню природних катастроф стають вразливі категорії населення, які не мають змоги швидко відреагувати на небезпеку. Це літні люди, хворі пацієнти лікарень, діти,  Read More

Процвітання починається із економії

28 вер. 2017

image Енергоефективність впливає на кожного: від представників бізнесу до родин, які хочуть нормального опалення своїх домівок. Тому втілення реформ у сфері енергоефективності на державному та місцевому рівнях потребує спільних дій з боку органів влади, приватного сектору, ОГС і місцевих громад. Фото: © ПРООН у Хорватії

Вперше опубліковано у виданні Тиждень 13 вересня 2017 р. Енергоефективність як основа енергетичної безпеки та заощаджень на майбутнє. Україна є однією із найменш енергоефективних держав світу. Українська економіка є дуже енергозалежною та споживає значну кількість вуглецю. У питаннях енергоефективності Україна значно відстає від ЄС: енергоспоживання тут у три рази перевищує середній показник по ЄС. Україна також мало робить для досягнення загальнонаціональної цілі підвищити рівень енергоефективності на 9% до 2020 року. Незважаючи на той факт, що за рівнем ВВП Україна посідає 63-тє місце у світі, вона лідирує у неприємній статистиці, будучи 27-м найбільшим виробником парникових газів. Енергетична інфраструктура України є застарілою: вона практично не функціонує  та гостро потребує вдосконалення її ключових елементів. Більшість теплових електростанцій держави працюють без змін, у тому вигляді, у якому вони були побудовані (у середньому близько 40 років тому). Енергоефективність житлово-комунального сектору України у чотири рази нижча за відповідний показник західноєвропейських держав. Цей кричуще неефективний сектор споживає майже 45% усієї енергії, якої потребує країна. Винятково енергонеефективними є системи центрального опалення, які нераціонально використовують величезні об’єми природного газу: близько 22% енергії втрачається в ході виробництва, 25% – під час транспортування та 30% – під час розподілу і використання (у тому числі кінцевими споживачами). Вдосконалення та відновлення енергетичної інфраструктури України потребуватиме мільярдів  Read More

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Македонія Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

О

Об'єднані Арабські Емірати

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Російська Федерація Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Свазіленд Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Х

Хорватія

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка