Екологія та Енергетика

Раціональне використання та загальний стан навколишнього природного середовища є суттєвими для гарантування сталого розвитку. Такі питання, як зміна клімату, втрата біорізноманіття та деградація озонового шару, мають глобальний характер, і країни не можуть їх вирішити самостійно. ПРООН допомагає Україні зміцнити її потенціал, а також вирішувати ці проблеми на загальнонаціональному, регіональному рівнях і на рівні громади, популяризуючи та поширюючи найкращі практики, надаючи консультації щодо інноваційних підходів в екологічній політиці та закладаючи партнерські стосунки шляхом впровадження пілотних проектів, що покращують якість життя бідних верств населення.

Наші цілі

ПРООН підтримуватиме Україну в зміцненні її потенціалу у вирішенні цих викликів на глобальному, національному та місцевому рівні, поширенні найкращих природоохоронних практик, наданні інноваційних пропозицій щодо державної енергоощадної політики і об'єднання партнерів в реалізації пілотних проектів. Дізнайтеся більше

Довкілля та енергетика

Енергоефективність - пріоритет для України на шляху сталого розвитку

Наші історії

 .

Плануючи досконаліше майбутнє: Чому Україні потрібна Стратегія сталого розвитку

Україна стикається з численними викликами – тривалий економічний занепад у багатьох регіонах, конфлікт на Сході, масштабне переміщення населення і пов’язані з цим проблеми, навантаження на бюджет.Читати далі  

Цех із виробництва біопалива дає нові робочі місця, скорочує громадські витрати і відновлює місцеву економіку

Передбачається, що послугами нового цеху із виробництва біопаливних пелетів користуватимуться майже 10 тис. людей. Виробництво палива з біологічної сировини скоротить енерговитрати на опалення шкіл та створитьЧитати далі  

Більше

Проекти та Ініціативи

  • Секретаріат з питань енергоефективності і Експертний центр

    Проект має на меті сприяти запровадженню енергоефективних моделей по всій країні і формуванню більш ефективної енергетичної політики в Україні. Через Експертний центр проект допомагатиме українському уряду в здійсненні ефективної трансформації енергетичного сектору і зменшенні залежність країни від імпортних енергоносіїв, водночас сприяючи енергоефективності і поширенню використання відновлюваних джерел енергії задля зміцнення енергетичної безпеки України. more 

  • Clima East: Збереження та стале використання торфовищ

    Мета проекту полягає в посиленні інституційної спроможності країни щодо пом’якшення наслідків зміни клімату шляхом розвитку та вдосконалення Національної системи інвентаризації парникових газів України у секторі землекористування, зміни у землекористуванні, лісове господарство, а саме через розробку та перевірку на практиці системи обліку зміни запасів вуглецю в органічних ґрунтах; а також розробки та випробування, у пілотному регіоні, практичного підходу щодо приведення деградованих торфовищ до стану, який забезпечить їх залучення до економічного обороту. more 

Всі проекти