Конкурс серед педагогів «Сталий розвиток – наш вибір»

30 лист. 2015

Прийом заявок на конкурс завершено згідно Положення про конкурс. (Див. п. 8.1.1.: «Подача конкурсних робіт до Оргкомітету Конкурсу здійснюється з 25 грудня 2015 року по 20 лютого 2016 року»).

Дякуємо всіх, хто надіслав матеріали. Ми приємно вражені кількістю отриманих заявок, які надійшли зі всіх областей України.

Підведено підсумки першого (заочного) туру. Результати розгляду робіт наведено у файлах, які додаються на цій сторінці сайту ПРООН.

До другого (очного) туру допущені конкурсні роботи, які набрали від 70 до 100 балів (включно). Оргкомітет в індивідуальному порядку запросить переможців першого туру до участі у презентації робіт на заході 12 квітня, під час якого відбудеться визначення та нагородження переможців конкурсу.

Освіта для сталого розвитку – освіта, спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формування нових світогляду, цінностей, сприяють розвитку, який є гарантує соціальні переваги, економічне зростання і збереження довкілля.

Головним поштовхом для формування засад якісно нової системи освіти на засадах сталого розвитку є переорієнтація існуючих програм освіти на комплексне вивчення соціальних, екологічних, економічних питань із врахуванням місцевих, національних й регіональних умов, а також глобального контексту.

З метою підвищення рівня освіченості педагогів України з питань освіти для сталого розвитку Програма розвитку ООН оголошує Всеукраїнський конкурс «Сталий розвиток – наш вибір».

Завдання Конкурсу:

·  пошук нових форм, методів і моделей організації просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх та вихованцями дошкільних і позашкільних навчальних закладів;

·  поширення кращого педагогічного досвіду щодо організації агітаційної просвітницької роботи з питань сталого розвитку серед дітей та молоді України;

· створення банку навчальних програм, інноваційних форм та методів організації навчально-виховного процесу, спрямованого на вирішення питань збалансованого споживання природних ресурсів.

Конкурс проводитиметься за наступними номінаціями:

Номінація №1

Розробки навчальних занять відповідно до програми спецкурсу «Основи стратегії сталого розвитку в Україні»

Номінація № 2

Розробки навчальних програм спецкурсів, факультативів та навчальних блоків для різних вікових категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних та позашкільних навчальних закладів, зміст яких висвітлює основні позиції сталого розвитку

Номінація № 3

Розробка позакласного заходу або свят, розваг для дітей дошкільного віку на теми: «Енергозбереження: я, родина, місто, держава», «Збалансоване природокористування», «Біорізноманіття – єдина умова існування життя», «Мій дім й сталий розвиток. Що спільного?», «Я навчу свою родину бути ощадливою!», «Вода – джерело життя», «Спасти наші ґрунти», «Як людина може змінити клімат на Землі?»

Номінація № 4

Розробки сценаріїв освітньо-психологічних тренінгів на теми: «Сталий розвиток – вибір кожного».