Комітет ООН розглянув положення жінок в Україні

15 лют. 2017

Фото: ПРООН у Молдові

Женева, 14 лютого 2016 року - Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок розглянув восьму періодичну доповідь України щодо дотримання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Під час зустрічі правозахисників та Представника Омбудсмана з експертами Комітету ООН, яка відбулась напередодні виступу офіційної делегації України, експерти комітету отримали важливу інформацію щодо стану виконання Конвенції. Завдяки спілкуванню представниками громадських та Омбудсманома експерти Комітету ООН змогли скласти об'єктивну картину виконання Україною своїх зобов'язань та скласти перелік питань до офіційної делегації України.

Заступник міністра соціальної політики України Наталія Федорович представила доповідь України та зазначила, що на сьогодні в Україні здійснюється гармонізація анти-дискримінаційного законодавства із стандартами Європейського Союзу, а також наголосила, що у законодавство були внесені важливі зміни з метою більш ефективної боротьби з насильством в сім'ї.

Ніл Вокер, Координатор системи ООН в Україні, Гуманітарний координатор в Україні, представив звіт команди ООН, наголосивши необхідність переглянути українське законодавство щодо ґендерно обумовленого насильства і ратифікувати Стамбульську конвенцію, один з ключових нормативних актів, спрямованих на подолання насильства щодо жінок. «Ми глибоко занепокоєні безпрецедентними викликами, з якими зіткнулась Україна у сфері доступу жінок до рівних можливостей та прав, особливо щодо тих жінок, які зазнали множинної форми дискримінації. Конфлікт поглибив існуючі системні проблеми та призвів до абсолютно нових викликів та нових видів порушень прав людини щодо жінок».

Під час засідання Комітету Аксана Філіпішина, Представника Омбудсмана з питань недискримінації та гендерної рівності, наголосила, що незнання законодавства є однією з причин того, що жінки, які зазнали дискримінації за ознакою статі, не звертаються до органів державної влади за захистом своїх прав. Вона також зазначила, що кількість звернень до Омбудсмана, які стосуються дотримання рівних прав і можливостей жінки та чоловіка, залишається низькою. Упродовж 2016 року надійшло лише 7 звернень, що стосуються цього питання. У той же час, до Омбудсмана України надходили звернення від жінок щодо захисту від насильства в сім’ї, в тому числі, неналежного реагування органами поліції на випадки насильства. Пані Аксана висловила сподівання, що якнайшвидша ратифікація парламентом України Стамбульської Конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашнього насильства і боротьбу з цими явищами стане важливим кромкам у боротьбі проти насильства.

Під час діалогу з державною делегацією експерти комітету висловили занепокоєність у зв’язку із руйнівними наслідками збройного конфлікту, що вплинули на населення у цілому та особливо на представників меншини, а також у зв’язку із недоліками у законодавстві,  які ускладнюють забезпечення притягнення до відповідальності за сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом. Експерти попросили українську сторону скоріше ратифікувати Стамбульську конвенцію, закріпити у законі повне та всебічне визначення дискримінації, а також посилити зусилля щодо ліквідації дискримінаційних законодавчих положень. Також експертами підіймались питання участі жінок у миротворчому процесі; дискримінації ромів та представників ЛГБТ; положення жінок в місцях позбавлення волі, особливо в окупованих регіонах; а також перешкод у ефективному доступі жінок до правосуддя, таких як корупція та відсутність доступу до безоплатної правової допомоги.

Заключні зауваження Комітету щодо доповіді України будуть скоро оприлюднені та  доступні на веб-сторінці сесії.

ПРООН в Україні підтримує громадянське суспільство та Офіс Омбудсмена у сфері забезпечення гендерної рівності, як рушійної сили сталого розвитку країни, з метою сприяння виконанню Україною міжнародних договірних зобов'язанням і для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року.