Для українських суддів впроваджено новий курс з прав людини

3 серп. 2017

У 2016 році Україна посіла перше місце серед країн з найбільшим числом справ, що надійшли на розгляд до Європейського суду з прав людини. Близько 35% рішень, ухвалених судом, стосувались порушення права на свободу та особисту недоторканність (стаття 5 Європейської конвенції з прав людини), згідно із даними ЕСПЛ. Як показав аналіз, однією з причин цієї тривожної тенденції є недостатня підготовка суддів з питань захисту прав людини.

Для подолання цієї проблеми ПРООН підтримала розробку спеціального курсу для суддів щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні. Цей курс було запроваджено у Національній школі суддів України у липні 2017 року. Очікується, що він  сприятиме ефективному захисту прав людини та зменшенню випадків незаконного тримання під вартою та катувань.

Основною метою курсу є поглиблення знань про загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини, що включає застосування норм Кримінального процесуального кодексу України (КПК) та Європейської конвенції з прав людини. Цей курс буде включений до обов’язкової програми Національної школи суддів. Окрім того, для забезпечення сталих результатів ПРООН також допомогло підготувати тренерів, які зможуть викладати курс в регіонах.

Про необхідність запровадження таких тренінгів для суддів також свідчать результати моніторингу застосування Кримінального процесуального кодексу у судах Києва, що проводився Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини та Інститутом прикладних гуманітарних досліджень у 2015 році. Результати цього моніторингу, а також питання застосування КПК та Європейської конвенції з прав людини були предметом обговорення на регіональних семінарах для суддів, прокурорів та адвокатів, організованих Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини за підтримки ПРООН в Україні, Ради Європи та Посольства США в Україні. Ці семінари зібрали учасників зі всієї Україні.

Опитування, яке було проведено серед учасників таких регіональних семінарів, також підтвердило необхідність підготовки та отримання нових знань у цій сфері. Серед близько 300 суддів, що прийняли участь в опитуванні, майже 59% зазначили, що загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини виконуються неналежним чином через нечіткість процедури застосування відповідних норм КПК, 16% вказали на недоліки у теоретичній  підготовці суддів. Також 15% опитаних суддів вказали, що такі прогалини у знаннях впливають на неналежне застосування суддями Європейської конвенції з прав людини (див. інфографіку).

«Цей тренінговий курс є унікальним, адже він був розроблений саме для слідчих суддів. Ця категорія була запроваджена у 2012 році з прийнятим нового КПК. Складність полягає ще й у тому, що норми КПК часто визначають загальні принципи та не містять чітких норм їх реалізації. Розроблений за підтримки ПРООН курс є ключовим інструментом для підвищення професійної підготовки слідчих суддів. Він цілком орієнтований на практику і дає практичні знання щодо дотримання стандартів з прав людини у повсякденній практиці суддів», - коментує Ольга Шаповалова, начальник департаменту Національної школи суддів. Курс також буде включений у програму для новопризначених слідчих суддів.

Тренінговий курс було розроблено в рамках проекту «Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії.