Висновок доповіді ООН: Надто багато людей залишаються на узбіччі досягнень у сфері людського розвитку

30 бер. 2017

Відповідно до останньої всесвітньої Доповіді ПРООН про стан людського розвитку, ключовими факторами прогресу країн є боротьба з дискримінацією, безробіттям та нерівноправною участю в політичному житті.

Київ, 30 березня 2017 р. Україна та інші країни можуть зіткнутися з різким зростанням нерівності та соціальної ізоляції, якщо не вживатимуться заходи для захисту вразливих груп населення від безробіття, дискримінації та потрясінь. Серед тих, хто систематично потерпає від соціальної ізоляції, зумовленої економічними, а також політичними, соціальними та культурними факторами, є жінки та дівчата, сільські мешканці, етнічні меншини, люди з обмеженими можливостями, мігранти та біженці, а також ЛГБТІ-спільнота.

Про це говориться у висновках «Доповіді про стан людського розвитку» за 2016 рік під назвою «Людський розвиток для всіх і кожного», яку Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) оприлюднила 21 березня у Стокгольмі (Швеція), і яку було представлено в Києві 30 березня.

«За середніми показниками криється нерівність, – прокоментував Ніл Вокер, Координатор системи ООН та Постійний представник ПРООН в Україні. – Якщо проаналізувати, що насправді стоїть за цими цифрами, стає зрозуміло, що чимало людей залишаються на узбіччі сучасних досягнень, як засвідчують показники індексу людського розвитку».

В Україні налічується 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, 2,8 мільйона людей з обмеженими можливостями, близько 60% живуть за межею бідності, що визначається як фактичний прожитковий мінімум. Несприятливі умови, в які вони потрапляють, мають багато вимірів. Доповідь показує, що певні групи стикаються з несприятливими умовами, що часто взаємонакладаються, підсилюючи одна одну, поглиблюючи незахищеність, розрив між поколіннями і ускладнюючи завдання дорівнятися до тих, хто має вищий рівень життя.

«Попри вражаючі досягнення у сфері людського розвитку, чимало людей як у розвинених країнах, так і у країнах, що розвиваються, залишаються поза увагою. Ми маємо краще зрозуміти, які групи знаходяться у менш сприятливих умовах порівняно з іншими, і чому, – сказала Блерта Чела, Заступник Директора ПРООН в Україні. – Потрібно також брати до уваги ширшу перспективу розвитку, що враховує важливість аспектів, які важче піддаються вимірюванню, таких як свобода слова та розширення прав і можливостей».

 

Настав час усунути перешкоди до розвитку

Доповідь закликає до забезпечення гідного працевлаштування та доступності основних послуг, а також визнає важливість забезпечення для вразливих груп ширшої участі, автономії та можливостей висловити свою позицію в процесі прийняття рішень. Автори також зазначають, що ключові дані, розподілені за такими характеристиками, як місцезнаходження, стать, вік, соціально-економічний статус та етнічна приналежність, дають можливість зрозуміти, які категорії залишаються поза увагою.

Згідно з доповіддю, індекс людського розвитку (ІЛР) України становить 0,743. Це 84-е місце серед 188 країн і територій. З 1990 року показники ІЛР підвищилися на 5,2 %; тривалість життя при народженні зросла на 1,3 року, середня тривалість навчання збільшилася на 2,2 року, а очікувана тривалість навчання — на 2,9 року; ВНП на душу населення знизився на 31,9 %. Разом із цим, результати України залишаються нижчими за середні показники країн, що належать до групи з високим рівнем людського розвитку, і нижчими за середні показники по країнах Європи і Центральної Азії.

 

Людський розвиток є досяжним для всіх

У «Програмі сталого розвитку до 2030 року» йдеться про рівномірніший розподіл переваг від розвитку серед різних груп і поколінь. У доповіді наводяться рекомендації щодо переорієнтації політики з метою забезпечення того, щоб прогрес досяг тих верств населення, які відстали найбільше, а також наводяться декілька позитивних прикладів у цьому регіоні.

Незважаючи на певний регрес за показниками індексу людського розвитку, Україна затвердила та запроваджує комплексний пакет важливих реформ, таких як реформи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, земельна реформа та децентралізація,  реформи у сфері державного управління, боротьба проти корупції, реформи правоохоронних органів, а також багато інших змін.

Кінцевим результатом цих реформ повинен стати прогрес у сфері людського розвитку для кожного без винятку громадянина України.

 

ПРО ДОПОВІДЬ: «Доповідь про стан людського розвитку» є редакційно незалежним виданням Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. «Доповідь про стан людського розвитку за 2016 р.», а також додаткові довідкові матеріали щодо її показників, можна безкоштовно завантажити за посиланням: http://hdr.undp.org

Для медіа-запитів:

Євген Зеленко, Координатор по зв’язкам з громадськістю та роботи зі ЗМІ, ПРООН в Україні        +38 044 254 0035 | yevgeniy.zelenko@undp.org