ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів спрямований на реалізацію проектів «Створення Майстерні доброго врядування: публічні закупівлі та громадський моніторинг в цільових громадах Донецької області» для неурядових організацій, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру та пояснити процедури подачі проектних пропозицій. У Оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проектних пропозицій, а також критерії оцінки проектів, які будуть відібрані в рамках цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у впроваджені принципу прозорості публічних закупівель та здійснення громадського моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування з використанням інноваційних інструментів електронного врядування. Його метою є сприяння побудови партнерських відношень влади  з громадськістю та взаємної зацікавленості своєчасних коригувальних дій результатів громадського моніторингу.

 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, що є багатосторонньою донорською рамковою програмою, яка спільно імплементується чотирьома партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують десять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) відновлення інфраструктури та відбудова економіки; 2) підтримка місцевого самоврядування та розбудова пов’язаної із цим спроможності; 3) соціальна стійкість та розбудова миру. Вона – невід’ємна складова Програми ПРООН в рамках країни і тому повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що розгортається на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, правосуддя та сильні інституції).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, що постраждали від конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та урядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення  дії його положень про припинення вогню (останнє припинення вогню було узгоджене у березні 2018 року), а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент 1: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент 2: Ефективне місцеве самоврядування та реформа децентралізації;

Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в рамках конкурсу грантів буде надано за підтримки Швейцарського агентства розвитку та співробітництва та  Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються громадські та благодійні організації, консорціуми, які утворені громадськими та благодійними організаціями що зареєстровані у Донецькій області України (території, що підконтрольні Уряду України).

Від громадських організацій, які зареєстровані на території інших областей України, заявки прийматися не будуть. Від окремих громадян та не зареєстрованих ініціативних груп, від релігійних організацій та політичних партій заявки до розгляду прийматися не будуть.

Громадські, благодійні організації, консорціуми що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, повинні відповідати таким вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи в Донецькій області. Організаціям із юридичною реєстрацією на території цільових громад конкурсу надаватиметься додаткова перевага у підтримці;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи не менш, ніж один рік у сфері  розвитку громадянського суспільства, залученню громадськості до процесів спрямованих на підвищення законності, ефективності, прозорості управлінських рішень, які ухвалюються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,  залученню громадськості до процесів їх підготовки, ухвалення, виконання, моніторингу та оцінювання;
 • мати підтверджений досвід впровадження проектів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проекту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проектної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проектом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

Одна організація може подати декілька заявок за одним чи декількома напрямами, проте протягом одного періоду грантову підтримку може отримати тільки одна заявка (що набере більше балів при розгляді).

Організації, що мають поточну грантову угоду із ПРООН не можуть брати участі у конкурсі, оскільки одна організація протягом одного періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду.

3.2. Території реалізації конкурсу:

Проекти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинні реалізовуватися на території цільових громад Донецької  області, а саме:

·         10 цільових громад  Донецької області: Ольгинська селищна рада, Очеретинська селищна рада, ВЦА міста Волноваха, Хлібодарівська сільська рада, Красногорівська міська рада, Курахівська міська рада, ВЦА міста Мар’їнка та села Побєда, Сіверська міська рада, Соледарська міська рада, ВЦА міста Торецьк та

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті проектні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані в рівній мірі на жінок та чоловіків, та реалізація яких, зокрема, сприятиме:

·         Створенню «Майстерні Доброго Врядування: публічні закупівлі та громадський моніторинг» на територіях 10 цільових громад в Донецькій області.

Основними напрямками діяльності є:

·         Впровадження системи громадського моніторингу в органах місцевого самоврядування;

·         Впровадження інноваційних інструментів електронного врядування для використання аналізу даних, підготовки звітів органам місцевого самоврядування;

·         Впровадження громадського контролю щодо запобіганню порушень у сфері публічних закупівель з використанням системи ProZorro та онлайн-платформи громадського контролю  DoZorro;

·         Проведення моніторингу та своєчасне попередження органів місцевого самоврядування щодо активізації змін результатів тендерів;

·         Підвищення рівня відповідальності влади перед громадою та формування ефективних відносин;

·         Добудова діалогу між владою та громадою через інструменти громадського моніторингу діяльності.

Пріоритет буде віддаватися проектним пропозиціям, які враховують принципи гендерної рівності, захист прав жінок і прав вразливих верст населення, як отримувачів послуг та отримувачів звітів влади.

5. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТІВ

До розгляду будуть прийняті проектні пропозиції із загальним запитуваним обсягом фінансування від Програми ООН із відновлення і розбудови миру у розмірі до 7500 доларів США (по курсу UN на момент подання грантової заявки https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php )

Проектним пропозиціям, в рамках яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 20% від загального бюджету проекту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проектних пропозицій.

Запропонований термін впровадження проектних пропозицій не може перевищувати 4 місяців. Проекти, які отримають фінансування у межах цього конкурсу грантів, повинні розпочатися 15 жовтня 2019 року та завершитися не пізніше 15 лютого 2020 року.

6. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • узгоджені з конкретними заходами проекту і забезпечують їх виконання;
 • фактично виникли протягом терміну виконання проекту;
 • відповідають принципам ефективності та економічності витрат (найвища якість за найнижчу ціну);
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі;
 • підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням за проектом.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата праці керівника проекту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих посад як власного внеску чи фінансування із інших джерел).

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженням.

Адміністративні витрати (телефон, поштові витрати, Інтернет, послуги бухгалтера, тощо) повинні бути детально перелічені та розписані. Їхня загальна вартість не повинна перевищувати 7% від суми гранту, що запитується.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проекту (*.docx/*.doc);

2)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel); 

3)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості (довідки організацій , що входять до консорціуму);
 • лист-підтримки/ партнерства органу місцевого самоврядування/ адміністрації ВЦА

4)   Для проектів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, що надає співфінансування із зазначенням суми співфінансування.

Організації, що подають проектні пропозиції, повинні  подати повний аплікаційний пакет (пункти 1-4), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення  «RPP-2019-2: «Майстерня Доброго врядування: публічні закупівлі та громадський моніторинг».  

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 15 жовтня 2019 року. Аплікаційний пакет (пункти 1-4) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проектних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено одну Skype-консультацію, що відбудеться 11 жовтня 2019 року о 14:30. Для того, щоб зареєструватися для участі у скайп консультації, будь ласка, надіслати інформаційне повідомлення щодо бажання участі у консультації за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «RPP-2019-2: Участь у Skype-консультації щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 24 години до її проведення і надайте ПІБ та контактний телефон особи, що прийме участь у скайп консультації від імені організації. Skype-консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Отримані проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проектних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проектних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проектні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проектні пропозиції, що набрали менше 70% від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення списку проектних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проектних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія скрадатиметься з представників Програми із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проектних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

 
 

1.      

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 5 балів, відповідає пріоритетам – 5 балів, заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

 

2.      

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту (мета, завдання та методи виконання проекту повністю узгоджені між собою – 20 балів, частково узгоджені – 10 балів, не узгоджені – 0 балів)

20

 

3.      

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом (Заходи, заплановані проектом конкретні –  5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

 

4.      

Рівень компетентності організації-заявника у питаннях, передбачених проектною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проектів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 10 балів, у організації немає досвіду або його попередні проекти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

10

 

5.      

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду і скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

 

6.      

Наявність співфінансування за проектом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 20% - 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% - 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

 

7.      

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

10

 

 

Загальний бал

100

 

 

Примітки

 

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів переможці будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проекту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу після 100% звітування за проектом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

 

Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка