Фото: Анастасія Власова / ПРООН в Україні

1. ЦІЛІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.1. Це оголошення повідомляє про Конкурс грантів (далі – Конкурс) для неурядових організацій, які ведуть свою діяльність на території Луганської області, і реалізується в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Загальна стратегія конкурсу полягає у наданні допомоги  громадянам чи то безпосередньо, чи то шляхом направлення громадян до відповідних державних органів або НУО/громадськості, персоналом консультаційних бюро (далі – Бюро), а також ведення реєстру звернень і складання об’єднаних квартальних звітів про кількість та зміну характеру справ, що надалі стане моніторинговим  інструментом оцінки динаміки ситуації.  

Беручи до уваги, що ключовими складовими діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру є залучення громадськості та сприяння розвитку мереж громадянського суспільства, метою Конкурсу є відбір громадських ініціатив, спрямованих на підтримку створення одного Консультаційного бюро для громадян в Луганській області, діяльність якого буде поширюватись на території Попаснянського району та одного Консультаційного бюро для громадян, діяльність якого буде поширюватись на території Станично-Луганського району. Бюро надаватимуть довідкову інформацію і консультації у надзвичайних ситуаціях, надаватимуть соціально-психологічну й правову допомогу у разі необхідності. До складу Бюро входитимуть адміністратор-консультант, психолог та юридичний консультант. Зв’язки з органами влади буде забезпечено завдяки регулярним зборам за участю представників органів місцевого самоврядування.

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

2.1. Учасниками Конкурсу є неурядові громадські організації та благодійні організації (коди неприбутковості 0032, 0036, 0038, 0039), які зареєстровані в Луганській області, та здійснюють свою діяльність на території Луганської області. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям.

2.2. Території реалізації конкурсу:

 • Станично-Луганський район Луганської області: селище Станиця Луганська, село Красна Талівка, село Широкій;
 • Попаснянський район Луганської області: місто Попасна, місто Гірське, місто Золоте.

 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті проектні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, що спрямовані на досягнення наступної цілі, а саме:

 • створення Консультаційних бюро для громадян у Луганській області, на підконтрольних Уряду України територіях, основним видом діяльності яких є надання місцевої інформації і консультацій у надзвичайних ситуаціях та соціально-психологічної та правової допомоги у разі потреби.

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТІВ

До розгляду будуть прийняті проектні пропозиції із загальним запитуваним обсягом фінансування від Програми ООН із відновлення та розбудови миру в розмірі до 280 000 гривень.

Проектним пропозиціям, в рамках яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 20% від загального бюджету проекту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проектних пропозицій.

Запропонований термін впровадження проектних пропозицій не може перевищувати 9 місяців.

5. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

Громадські організації, що подаватимуть проектні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • мають статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0036, 0038, 0039) та офіційно зареєстровані в Луганській області;
 • здійснюють свою діяльність на території Луганської області, визначених відповідно до напрямків цього Конкурсу, що підтверджено попереднім досвідом втілених проектів;
 • мають досвід роботи не менш, ніж один рік у сфері надання правової, психологічної, соціальної допомоги, захисту прав людини; підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб ВПО;
 • мають підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проектів та звітування за ними;
 • мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проекту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проектної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проектом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

6. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;
 • відповідають принципу  ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);
 • підтверджені  документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням за проектом.

6.2.Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженням.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 7% від загальної вартості проектної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Документи в аплікаційному пакеті мають бути заповнені українською мовою відповідно до вимог конкурсу та надіслані на електронну адресу grants.ua@undp.org  до 2 квітня 2019 року 18:00 із темою повідомлення грантовий конкурс «Створення консультаційного бюро для громадян»

Аплікаційний пакет:

1)      Аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проекту (*.docx/*.doc);

2)      Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

3)      Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка з банку про відкриття рахунку;
 • копія аудиторського звіту (за наявності).

4)      Резюме ключових осіб, задіяних у реалізації проекту;

5)      Для проектів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, що надає співфінансування.

6)      Для проектів, що містять у собі інфраструктурну складову:

 • Проектно-кошторисна документація / кошторисна документація запропонованого проекту (або будь-яка інша документація, відповідно до якої прораховано фінансову пропозицію);
 • Листи-підтримки від установ-партнерів, що виділяють кошти для співфінансування проектної пропозиції;
 • Лист підтримки щодо експлуатації та технічної підтримки проекту після його завершення  від балансоутримувача.

Аплікаційний пакет повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проектних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено одну скайп консультацію, що відбудеться 29 березня 2019 року о 15:00. Для того, щоб зареєструватися для участі у скайп консультації, будь ласка, надішліть свій skype ID та контактний телефон за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «Участь у скайп консультації щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 24 години до її проведення. Скайп консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Отримані проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1 Оцінювання проектних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап 1: Розгляд поданих проектних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проектні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проектні пропозиції, що набрали менше 70% від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення списку проектних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проектних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія складатиметься з представників ПРООН із залученням ключових експертів ООН Жінки. Разом з цим, Програма має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проектних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

 • відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;
 • узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту;
 • конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;
 • рівень компетентності організації-заявника у питаннях, передбачених проектною пропозицією;
 • обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів;
 • наявність співфінансування за проектом у розмірі щонайменше 20% (у фінансовій чи не фінансовій формі);
 • рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (керівник проекту, фахівці з надання правової допомоги).

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів переможців повідомляють електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проекту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма ООН із відновлення та розбудови миру здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою ООН із відновлення та розбудови миру:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження Програмою ООН із відновлення та розбудови миру проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу після 100% звітування за проектом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ:

Програму реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд народонаселення ООН і Продовольча та сільськогосподарська організація.

Програму підтримують дев’ять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії. Загальний бюджет на 2019-2022 роки становить понад 50 млн доларів США.

Icon of SDG 10 Icon of SDG 16

ПРООН У світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

О

Об'єднані Арабські Емірати

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Російська Федерація Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Х

Хорватія

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка