1. ВСТУП

Це Оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямами громадська безпека, соціальна згуртованість та доступ до правосуддя для неурядових організацій Донецької та Луганської областей, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру та пояснити процедури подачі проектних пропозицій. У Оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проектних пропозицій, а також критерії оцінки проектів, які будуть відібрані в рамках цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки,  соціальної згуртованості та доступу до правосуддя. Його метою є сприяння досягненню таких цілей, як (1) зміцнення особистої та громадської безпеки, (2) посилення соціальної згуртованості в громадах, та (3) покращення доступу до правосуддя, в першу чергу в районах, що найбільше постраждали від конфлікту на сході України, (4) впровадження ініціатив з соціального, освітнього, громадського розвитку, адвокації та лідерства, спрямованих на вирішення актуальних проблем в громадах, беручи до уваги потреби й інтереси жінок та чоловіків з виявлених вразливих груп. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, що є багатосторонньою донорською рамковою програмою, яка спільно імплементується чотирьома партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують десять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) відновлення інфраструктури та відбудова економіки; 2) підтримка місцевого самоврядування та розбудова пов’язаної із цим спроможності; 3) соціальна стійкість та розбудова миру. Вона – невід’ємна складова Програми ПРООН в рамках країни і тому повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що розгортається на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, правосуддя та сильні інституції).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, що постраждали від конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та урядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення  дії його положень про припинення вогню (останнє припинення вогню було узгоджене у березні 2018 року), а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент 1: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент 2: Ефективне місцеве самоврядування та реформа децентралізації;

Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в рамках конкурсу грантів буде надано за підтримки Міністерства закордонних справ Данії, Європейського Союзу та Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

2.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

2.1. До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються громадські та благодійні організації, що зареєстровані у Донецькій та Луганській областях України (території, що підконтрольні Уряду України).

Від громадських організацій, які зареєстровані на території інших областей України, заявки прийматися не будуть. Від окремих громадян та не зареєстрованих ініціативних груп, від релігійних організацій та політичних партій заявки до розгляду прийматися не будуть.

Громадські або благодійні організації, що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, повинні відповідати таким вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи в Донецькій або Луганській області. Організаціям із юридичною реєстрацією на території цільових громад конкурсу надаватиметься додаткова перевага у підтримці;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи не менш, ніж один рік у сфері громадської безпеки, соціальної згуртованості, надання правової допомоги, захисту прав людини, підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб вразливих груп населення, допомоги жертвам СГН;
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проектів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проекту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проектної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проектом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

Одна організація може подати декілька заявок за одним чи декількома напрямами, проте протягом одного періоду грантову підтримку може отримати тільки одна заявка (що набере більше балів при розгляді).

Організації, що мають поточну грантову угоду із ПРООН не можуть брати участі у конкурсі, оскільки одна організація протягом одного періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду.

2.2. Території реалізації конкурсу:

Проекти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинні реалізовуватися на території цільових громад Донецької та Луганської областей, а саме за напрямами:

(а) Громадська безпека

 • 21 цільова громада Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, Волноваха (с. Прохорівка, с. Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка і Мар’їнка, Лиманська ОТГ, Краматорськ, Бахмут, Маріуполь, Миколаївська ОТГ, Черкаська ОТГ та
 • 19 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар, Білокуракинська ОТГ, Чмирівка ОТГ, Новопсковська ОТГ, Марківська ОТГ.

(б) Соціальна згуртованість

 • 17 цільових громад Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, Волноваха (с. Прохорівка, с. Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка і Мар’їнка, Очеретине, Ольгинка та Лиманська ОТГ, Краматорськ, Бахмут, Маріуполь, Миколаївська ОТГ, Черкаська ОТГ
 • 18 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар, Гірське, Широкий, Красна Талівка, Білокуракинська ОТГ, Чмирівка ОТГ, Новопсковська ОТГ, Марківська ОТГ.

(в) Доступ до правосуддя

 • Громади, розташовані вздовж лінії розмежування на підконтрольній Уряду України території (не більше ніж 20 кілометрів від лінії розмежування) та
 • 21 цільова громада Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, Волноваха (с. Прохорівка, с. Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка і Мар’їнка, Лиманська ОТГ, Краматорськ, Бахмут, Маріуполь, Миколаївська ОТГ, Черкаська ОТГ та
 • 19 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар, Білокуракинська ОТГ, Чмирівка ОТГ, Новопсковська ОТГ, Марківська ОТГ.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті проектні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані в рівній мірі на жінок та чоловіків, та реалізація яких, зокрема, сприятиме:

За напрямом «Громадська безпека»:

 • Удосконаленню механізмів та підвищенню рівня громадської безпеки для жінок та чоловіків;
 • Відновленню та зміцненню довіри, а також покращенню координації між місцевими жителями/-льками, органами державної влади і місцевого самоврядування, надавачами послуг із безпеки, надавачами послуг постраждалим від ґендерно-зумовленого насильства, місцевими підприємцями, лідерами/-ками громадської думки та іншими зацікавленими сторонами у питаннях громадської безпеки;
 • Підвищенню обізнаності мешканців громад у питаннях громадської безпеки, ґендерно-зумовленого насильства, дискримінації, а також прав людини, механізмів їх захисту і ризиків, пов’язаних із конфліктом, та різним впливом конфлікту на жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп населення;
 • Підтримці взаємодії поліції і населення на засадах партнерства;
 • Підвищенню безпеки для жінок та їхнього залучення та рівної участі у процесах прийняття рішень щодо громадської безпеки;
 • Покращенню залучення жінок та чоловіків у життя громади, зокрема, розширенню прав і можливостей молоді, людей літнього віку, людей з інвалідністю, етнічних меншин, внутрішньо переміщених осіб, маргінальних груп, жінок та чоловіків, які зазнали негативного впливу і депривації внаслідок збройного конфлікту;
 • Попередженню і протидії ґендерно-зумовленому насильству;
 • Захисту та адвокації прав уразливих груп людей на рівні громади;
 • Створенню і підтримці діяльності діалогових платформ, які залучатимуть жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, в тому числі з вразливих груп населення (включно з використанням сучасних інформаційних технологій).

За напрямом «Соціальна згуртованість»:

·      Вирішенню спільних проблем територіальних громад шляхом використання різних форм та методів неконфліктного спілкування (дебатів, дискусій, діалогів та ін.) і їх (результатів спільних заходів, реалізованих ініціатив) розповсюдження за допомогою ЗМІ, мережі Інтернет та соціальних мереж, наповнення контентів існуючих або створення нових інформаційних ресурсів тощо., для висвітлення думки громадян щодо соціальної єдності та примирення та ініціатив, направлених  на розв’язання актуальних проблем розвитку громад з акцентом на соціальну єдність, примирення, та безпеку у суспільстві.

·      Побудові діалогу та налагодженню партнерських зв’язків між представниками влади, громади та бізнесу, з наголосом на групи бенефіціарів з числа представників громадськості, закладів освіти та ЗМІ, які мають спільне бачення розвитку власної території в контексті соціальної єдності та згуртованості для вирішення спільних проблем громади та побудови миру;

·      Підтримці ініціатив у громадах, спрямованих на формування партнерських відносин у сім’ях, донесенню ідеї важливості ролі татів у розвитку та вихованні дітей та просуванню ідеї відповідального татівства з метою попередження ґендерно зумовленого й домашного насильства в громадах;

·      Впровадженню ініціатив з соціального, освітнього, громадського розвитку, адвокації та лідерства, спрямованих на вирішення актуальних проблем в громадах, беручи до уваги потреби й інтереси жінок та чоловіків з виявлених вразливих груп.  

За напрямом «Доступ до правосуддя»:

 • Поліпшенню доступу жінок та чоловіків, у тому числі з вразливих груп, до системи безоплатної правової допомоги у віддалених населених пунктах;
 • Втіленню інноваційних проектів з доступу до правосуддя для жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп;
 • Наданню первинної правової допомоги (у розумінні Закону України «Про безоплатну правову допомогу»);
 • Підвищенню обізнаності населення щодо можливості отримання правової допомоги у віддалених населених пунктах та сільській місцевості;
 • Поліпшенню фізичного доступу до правосуддя;
 • Поліпшенню доступу жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп, до судочинства;
 • Підвищенню рівня відкритості судової влади на місцевому рівні;
 • Підвищенню рівня обізнаності про судову систему в цілому та конкретні місцеві суди;
 • Поліпшенню доступу до надання безоплатної правової допомоги жінкам та чоловікам, які постраждали від ґендерно-зумовленого насильства.

Найвищий пріоритет буде віддаватися проектним пропозиціям, безпосередньо спрямованим на розширення прав і можливостей жінок з акцентом на вразливі групи населення, розбудову спроможності і потенціалу жінок і чоловіків, що належать до вразливих груп, усунення одного або більше видів порушення прав людини і ґендерної нерівності таким чином, щоб в рівній мірі принести користь та зчинити однаковий вплив на всіх членів громади, жінок та чоловіків, у тому числі з вразливих груп.

 Проектні пропозиції мають базуватися на даних профілів громад, і чітко зазначати, яким чином будуть адресовані гендерно специфічні потреби та пріоритети, визначені у профілях громад з особливим акцентом на найбільш уразливих групах населення з цільової громади.

 

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТІВ

До розгляду будуть прийняті проектні пропозиції із загальним запитуваним обсягом фінансування від Програми ООН із відновлення і розбудови миру у розмірі від 87,000 гривень. Для проектів із плановим бюджетом менше 87,000 буде проводитись окремий Конкурс.

Проектним пропозиціям, в рамках яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 20% від загального бюджету проекту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проектних пропозицій.

Запропонований термін впровадження проектних пропозицій не може перевищувати 6 місяців. Проекти, які отримають фінансування у межах цього конкурсу грантів, повинні розпочатися 1 серпня 2019 року та завершитися не пізніше 31 січня 2020 року.

 

5. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • узгоджені з конкретними заходами проекту і забезпечують їх виконання;
 • фактично виникли протягом терміну виконання проекту;
 • відповідають принципам ефективності та економічності витрат (найвища якість за найнижчу ціну);
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі;
 • підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженнями за проектом.

5.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата праці керівника проекту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих посад як власного внеску чи фінансування із інших джерел).

5.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями.

Адміністративні витрати (телефон, поштові витрати, Інтернет, послуги бухгалтера, тощо) повинні бути детально перелічені та розписані. Їхня загальна вартість не повинна перевищувати 7% від суми гранту, що запитується.

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проектну пропозицію.

2)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проекту (*.docx/*.doc);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

5)   Для проектів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, що надає співфінансування із зазначенням суми співфінансування.

6)   Для проектів, що містять у собі інфраструктурну складову:

 • Проектно-кошторисна документація / кошторисна документація запропонованого проекту (або будь-яка інша документація, відповідно до якої прораховано фінансову пропозицію);
 • Листи-підтримки від установ-партнерів, що виділяють кошти для співфінансування проектної пропозиції;
 • Лист підтримки щодо експлуатації та технічної підтримки проекту після його завершення від балансоутримувача.

Організації, що подають проектні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення (в залежності від напряму конкурсу, за яким подається проектна пропозиція того):

(1)   «RPP-2019-3: Соціальна згуртованість» або

(2)   «RPP-2019-3: Громадська безпека» або

(3)   «RPP-2019-3: Доступ до правосуддя».

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 21 червня 2019 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проектних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено одну Skype-консультацію, що відбудеться 12 червня 2019 року о 14:30. Для того, щоб зареєструватися для участі у скайп консультації, будь ласка, надішліть інформаційне повідомлення щодо бажання участі у консультації за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «RPP-2019-3: Участь у Skype-консультації щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 24 години до її проведення і надайте ПІБ та контактний телефон особи, що прийме участь у скайп консультації від імені організації. Skype-консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Отримані проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

7. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

7.1. Оцінювання проектних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проектних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проектні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проектні пропозиції, що набрали менше 70% від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Проектні пропозиції за напрямом «Громадська безпека» та «Соціальна згуртованість», що містять інфраструктурну складову, а також будь-які інші пропозиції за рекомендацією Конкурсної комісії виносяться на розгляд Робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості, на яких проводиться пріоритизація проектів відповідно до потреб громади. Для проектних пропозицій, поданих в рамках однієї громади, що отримали однакову кількість балів відповідно до критеріїв оцінки, за умови обмеженого фінансування, підтримка надаватиметься проектним пропозиціям, що отримали більш високий пріоритет.

Етап 3: Остаточне ухвалення списку проектних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проектних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проектних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

7.2. Критерії оцінки проектів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

 

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці - 5 балів, частково відповідає приорітетам - 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

 

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту (мета, завдання та методи виконання проекту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

 

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом (Заходи, заплановані проектом конкретні –  5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

 

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проектною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проектів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 10 балів, організація має досвід втілення проектів, але у суміжних до проектної пропозиції напрямках - 5 балів; у організації немає досвіду або його попередні проекти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

10

 

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

 

6.

Гендерно специфічні потреб з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (гендерно специфічні протреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 10 балів, гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 5 балів, гендерно специфічні протреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів)

10

 

7.

Наявність співфінансування за проектом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 20% - 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% - 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

 

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

10

 

8.

Організація, що подає заявку є зареєстрованою на території громади, за якою подається проектна пропозиція (Так / Ні)

Так / Ні

 

 

Загальний бал

100

0

 

Примітки

 

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проекту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу після 100% звітування за проектом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка