Фото: Андрій Крєпкіх / ПРООН в Україні

I. ПЕРЕДУМОВИ

ПРООН співпрацює з людьми на всіх щаблях суспільства, щоб допомогти розбудувати країни, здатні протистояти кризам, а також спрямовувати та сприяти такому зростанню, що покращує якість життя кожного. Працюючи в 177 країнах і адміністративно-територіальних утвореннях, ми пропонуємо глобальні перспективи та розуміння місцевих умов, щоб допомогти розширити права та можливості для життя і розбудувати сталі нації.

Цей конкурс відбувається в рамках Програми Організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру, яка реалізується чотирма агентствами ООН: Програмою розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO). Програму підтримують десять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії. Загальна мета проекту – відновлення ефективного врядування та просування примирення в охоплених конфліктом громадах Луганської та Донецької областей (на підконтрольних уряду України територіях).

II.  ЦІЛІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ/ НАСЛІДКИ

ПРООН оголошує Конкурс проектів для отримання пропозицій від національних громадських організацій (НГО), зацікавлених у наданні технічної допомоги в реалізації Програми малих грантів (ПМГ) в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру.

Відібрана НГО буде відповідальною за створення механізму та управління процесом розподілу малих грантів місцевим ГО на контрольованих урядом України територіях Донецької та Луганської областей.

Зокрема, НГО повинна буде виконувати наступні заходи:

- Розробити та узгодити із ПРООН методологію реалізації ПМГ (детальний план і графік надання малих грантів, критерії відбору та оцінювання заявок, моніторинг ефективної реалізації місцевих ініціатив);

- Розробити тексти оголошень, Конкурсів пропозицій за напрямами ПМГ, шаблони проектних пропозицій та повного пакету документів для їх подачі. Оголосити та керувати Конкурсами пропозицій по кожній темі ПМГ. Надавати допомогу потенційним заявникам при подачі заявки;

- Організувати розгляд та оцінку заявок Комітетом з відбору грантів;

- Підготувати Угоди про надання грантів (шаблон угоди буде надано ПРООН) з переможцями конкурсів та надати їх ПРООН для підписання та подальшого фінансування;

- Здійснювати моніторинг впровадження проектів малих грантів грантоотримувачами;

- Забезпечити широке поширення інформації про ПМГ серед ключових зацікавлених сторін та громадськості.

Детальні цілі та пов'язані з ними результати та наслідки представлені в Технічному завданні (англійською мовою) - Додаток 1.

Кінцеві вигодонабувачі

Прийнятними будуть вважатися ті пропозиції, які зосереджені на згаданих чотирьох областях ПМГ, описаних у Розділі V (c) «Розмір бюджету та строки діяльності» цього Конкурсу проектів та спрямовані на місцеві громади з Луганської та Донецької областей (контрольовані урядом України території).

III. ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ

Критерії, які визначатимуть відповідність НГО кваліфікаційним вимогам ПРООН, ґрунтуватимуться на шаблоні Запиту про надання інформації від ГО. Громадські організації, які вже подали інформацію, яка запитується в Запиті про надання інформації, повторно подавати її не повинні.

Шаблон Запиту про надання інформації міститься у Додатку 2.

Шаблон Контрольного переліку питань для оцінки спроможності ГО міститься у Додатку 4.

IV. ПРОПОЗИЦІЯ

«Запропонована методологія, підхід, план забезпечення якості та план впровадження» – цей розділ повинен продемонструвати відповідь ГО на Технічне завдання шляхом пропонування та визначення конкретних компонентів того, як будуть досягнуті результати/ наслідки у відповідності до технічних вимог; надати докладний опис основних запропонованих характеристик діяльності; визначити роботи/ частину робіт, які будуть передані до субпідряду.

Більше того, у пропозиції слід продемонструвати, як запропонована методологія відповідає або перевершує ТЗ, із забезпеченням відповідності підходу місцевим умовам та решті умов, в рамках яких виконуватиметься проект. Цю методологію слід відобразити в графіку впровадження та в плані забезпечення якості.

«Структура управління та кадри (ключовий персонал)» – цей розділ повинен включати комплексний опис структури управління та інформацію щодо необхідних кадрів, включаючи резюме ключового персоналу, який буде призначений для забезпечення впровадження запропонованої методології, чітко визначивши функції та обов´язки в контексті впровадження запропонованої методології. Резюме повинні показати компетентність та продемонструвати кваліфікацію у сферах, пов´язаних із ТЗ.

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

a) Пропозиції будуть оцінюватися на основі таких критеріїв:

1) наявності обґрунтованої технічної пропозиції, що включає інноваційні та відтворювані механізми врахування усіх інтересів для максимізації передачі корисних результатів діяльності вигодонабувачам;

2) наявності заходів, які передбачають істотний ефект та безпосередньо спрямовані і орієнтовані на задоволення потреб, визначених у ТЗ;

3) узгодження розміру запропонованого бюджету із доказаними адміністративними та фінансовими можливостями організації;

4) моніторингу та оцінки із залученням учасників проекту, що сприятиме формуванню відчуття причетності вигодонабувачів з метою сприяння стійкому ефекту заходів.


Короткий огляд форм оцінки технічних пропозицій

Питома вага оцінки

Максимально можлива кількість балів

 
 

1.

Кваліфікаційні вимоги до ГО

19%

150

 

2.

Запропонована методологія, підхід та план впровадження

38%

250

 

3.

Структура управління та ключовий персонал

43%

300

 

 

В цілому

70

 


Ці критерії деталізуються в Технічному завданні (англійська мова, Додаток 1).

b)  Методологія оцінювання: вибір якості на основі фіксованого бюджету

Методологія вибору якості на основі фіксованого бюджету означає, що всі пропозиції мають однакову максимальну загальну вартість (яка не може перевищувати відому фіксовану суму бюджету) та вибір визначається якістю пропозиції та запропонованим підходом і методологією ОГС/ ГО. ОГС повинна подати свою найкращу технічну пропозицію та фінансову розбивку (у межах бюджету) в єдиному конверті (чітко вказуючи запропоновані накладні витрати). Оцінювання всіх технічних пропозицій проводитиметься відповідно до нижченаведених критеріїв оцінки, і буде обрана та організація, яка отримає найвищу технічну оцінку. ОГС/ ГО, які у своїх фінансових пропозиціях перевищать визначений фіксований бюджет, будуть відхилені.

Пропозиції повинні транслювати потреби громад у виконувані заходи ГО. Відповідно до методології вибору якості на основі фіксованого бюджету, оцінювання зосереджується на максимізації передачі корисних результатів діяльності в рамках даного бюджету вигодонабувачам-користувачам.

c) Розмір бюджету та строки діяльності

Напрям ПМГ

Термін

Вартість та кількість пропозицій

Напрям I: залучення громадян до процесу прийняття рішень щодо організації та якості місцевих послуг

Термін дії ПМГ 6 (шість) місяців: орієнтовно з травня по жовтень 2019 року

60,000 дол. США (30,000 дол. США на кожну область); мінімум 6 малих грантів має бути надано

Напрям II: впровадження місцевих стратегічних планів у сфері місцевого економічного розвитку територій

100,000 дол. США (50,000 дол. США на кожну область); мінімум 10 малих грантів має бути надано

Напрям III: заохочення анти-корупційного моніторингу діяльності місцевих органів влади

50,000 дол. США (30,000 дол. США– для Донецької області, 20,000 дол. США – для Луганської області); мінімум 5 малих грантів має бути надано

Напрям IV: заохочення участі громадян на місцевому рівні

60,000 дол. США (30,000 дол. США на кожну область);мінімум 6 малих грантів має бути надано

 

Очікується, що максимальний розмір одного малого гранту не має перевищувати 10,000 дол. США. Більш детальну інформацію можна подивитись в Технічному завданні (Додаток 1).

Максимально погоджений відсоток накладних видатків складає 11% (наприклад, оренда, електроенергія, комунальні послуги, витрати на зв'язок (пошта, телефон, інтернет), страхування, паливо, безпека, прибирання). Сума, яку вимагає пропозиція, повинна відповідати адміністративним та фінансовим можливостям організації.

VI. ПРОЦЕС ВІДБОРУ

ПРООН розглядатиме пропозиції у п´ять етапів: (i) визначення відповідності кваліфікаційним вимогам; (ii) технічний розгляд пропозицій, що відповідають кваліфікаційним вимогам; (ііі) оцінювання та ранжування пропозицій, що відповідають кваліфікаційним вимогам, на основі критеріїв оцінювання, описаних у попередньому розділі, для визначення пропозиції із найвищим рейтингом; (iv) проведення роз´яснень (у разі необхідності) із подавачем пропозиції, яка дістала найвищий бал; та (v) підписання відповідальними особами договору.

VII.  ПРОЦЕС ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

Конкурсанти несуть усі витрати, пов´язані з підготовкою та поданням пропозицій.

Заявники повинні подати свої пропозиції до 12:00, п'ятниці 12 квітня 2019 року за електронною поштою, наведеною нижче:

grants.ua@undp.org

Назву електронного листа, за яким буде подаватися пропозиція, просимо викласти наступним чином:

“Decentralisation. Small Grants Programme. Applicant: NGO NAME”, де замість NGO NAME кожен заявник повинен вказати назву своєї ГО англійською мовою.

Необхідно надати копії таких документів:

1) Технічна пропозиція відповідно до вище викладених у розділі IV вимог

2) Документація, що вимагається в Запиті про надання інформації

3) Детальний план роботи та бюджет відповідно до шаблону у Додатку 3

4) Заповнений Шаблон Контрольного переліку питань для оцінки спроможності ГО у Додатку 4.

Кожен учасник має отримати від ПРООН електронного листа про отримання своєї заявки. В разі, якщо заявник такого електронного листа у відповідь не отримав, він має надіслати лист-уточнення щодо його отримання на адресу grants.ua@undp.org.

Після того, як заявка була заповнена та надіслана, корегування документів до неї не допускається.

Кінцевий термін подання

Пропозиції з підтверджуючими документами повинні бути подані до 12:00 годин. в п'ятницю, 12 квітня 2019 року.

Потенційним конкурсантам слід звернутися до «Частих запитань», розміщених на веб-сайті ПРООН.

У разі виникнення додаткових запитань з приводу конкурсних інструкцій чи форм анкет, будь ласка, надішліть електронний лист на адресу: grants.ua@undp.org

Примітка: ПРООН залишає за собою право не фінансувати жодної пропозиції серед тих, що будуть подані в рамках цього конкурсу.

Попередня тендерна консультація відбудеться 5 квітня 2019 року, о 14:30 через Skype (питання та відповіді за результатами зустрічі будуть підготовлені та надаватися за запитом). Ім'я Skype: ConferenceRoom Kramatorsk

Орієнтовний графік проведення конкурсу

Нижче наведено орієнтовний графік цього конкурсу:

01.04.2019: Оголошення конкурсу та публікація відповідних документів в Інтернет

12.04.2019: Кінцевий термін подання пропозицій за цим конкурсом

25.04.2019: Проведення оцінювання та відбору

30.04.2019: Сповіщення відібраних конкурсантів

ВАЖЛИВА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ПРООН дотримується політики нульової толерантності щодо заборонених практик, включаючи шахрайство, корупцію, цінову змову, неетичну практику та вчинення перешкод. ПРООН зобов´язується запобігати, виявляти та вживати заходів щодо всіх актів шахрайства та корупції проти ПРООН, а також третіх сторін, залучених до заходів ПРООН (див.

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP_Anti_Fraud_Policy_English_FINAL_june_2011.pdf

та http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ щодо повного опису політики).

ПРООН вимагає від усіх конкурсантів, які візьмуть участь у цьому конкурсі пропозицій, вести себе професійно, об´єктивно та неупереджено. Конкурсанти повинні постійно пріоритезувати інтереси ПРООН. Конкурсанти повинні неухильно уникати конфліктів з іншими завданнями або з їхніми власними інтересами і діяти без урахування перспективи роботи у майбутньому. Усі конкурсанти, стосовно яких виявлено конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані. Не обмежуючись вищезазначеними загальними твердженнями, конкурсанти та будь-які їхні пов´язані з ними особи розглядатимуться як такі, що мають конфлікт інтересів з однією або кількома сторонами в цьому процесі розгляду пропозицій, якщо вони:

* пов´язані або були пов´язані в минулому, з фірмою або будь-якими її філіями, які ПРООН залучила для надання послуг з підготовки проекту, технічного завдання, аналізу витрат/ кошторису та інших документів, які будуть використовуватися в конкурсному відборі;

* були залучені до підготовки та/ або розробки програми/ проекту, пов´язаного з послугами, які запитуються в рамках цього конкурсу;

* виявлено, що вони перебувають у конфлікті з будь-яких інших причин, які можуть бути визначені ПРООН, або який буде встановлений на розсуд ПРООН.

У випадку будь-яких сумнівів в тлумаченні того, які обставини становлять потенційний конфлікт інтересів, конкурсанти повинні розкрити ці обставини ПРООН і отримати повідомлення від ПРООН, існує такий конфлікт, чи ні.

ДОДАТОК 1| Завантажити (англійською)

ДОДАТОК 2| Завантажити 

ДОДАТОК 3| Завантажити

ДОДАТОК 4| Завантажити 

Low-value Grant Agreement| Завантажити 

Responsible Party Agreement| Завантажити 

ПРООН У світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

О

Об'єднані Арабські Емірати

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Російська Федерація Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Х

Хорватія

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка