Фото: ПРООН в Україні

1. ВСТУП

1.1. Проект «Права людини для України» (HR4U), ПРООН в Україні

Проект «Права людини для України» (2019 – 2023), який фінансується Міністерством закордонних справ Данії та впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, є п’ятирічною ініціативою, що реалізується в Україні. Проект є складовою портфеля проектів ПРООН з демократичного врядування та реформ, який спрямовано на зміцнення державних інституцій та довіри до відносин між державою та суспільством, дотримання верховенства права та прав людини, а також інклюзивних політичних процесів та соціальної політики, що зосереджують увагу на поліпшенні становища жінок, молоді та вразливих груп.

Основна мета проекту це утвердженні прав людини через зміцнення спроможності національних суб’єктів ефективно сприяти, захищати та дотримуватися прав людини та інтегрувати підхід заснований на правах людини (ППЛ) у національні та місцеві політики в усій Україні, включаючи зону конфлікту. Проект спрямовано на підвищення спроможності Національної інституції з прав людини та сприяння ініціативам з прав людини серед усіх національних зацікавлених сторін, включаючи законодавчу та виконавчу владу, обласні та місцеві органи влади та організації громадянського суспільства.

Діяльність проекту буде згрупована за такими ключовими напрямками у сфері прав людини:

·         Підтримка соціальних та економічних прав на місцевому рівні, у тому числі у сільській місцевості, і зменшення негативних наслідків процесу децентралізації та інших реформ;

·         Посилення потенціалу для захисту, підвищення толерантності та запобігання порушенням прав людини, пов’язаним з конфліктом на сході України і поточною кризою;

·         Підвищення обізнаності з питань прав людини серед населення та культури прав людини представників органів влади;

·         Просування розуміння прав людини у журналістиці шляхом залучення журналістів та студентів до тренінгів з прав людини у тісній співпраці із громадянським суспільством та активістами правозахисниками.

1.2. Загальна інформація

Ключова тематика цього грантового конкурсу  охоплює різноманітні питання захисту та утвердження прав людини в Україні, зокрема:

·         Інтеграція підходу заснованого на правах людини та гендерного підходу у процес реформ, залучаючи для цього Уповноваженого ВРУ з прав людини та організації громадянського суспільства та підвищуючи обізнаність з прав людини та відповідальність серед відповідальних установ влади на національному та місцевому рівнях;

·         Ефективний захист прав жінок і чоловіків, що постраждали від конфлікту та інших вразливих груп, у тому числі шляхом забезпечення дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини;

·         Підтримка співпраці Уповноваженого ВРУ з прав людини та правозахисних організацій громадянського суспільства;

·         Правозахисний мейнстрімінг для роботи викладачів та студентів журналістики у всіх регіонах України та підвищення їх обізнаності щодо стандартів журналістської етики.

1.3. Завдання конкурсу

Загальна мета цього грантового конкурсу – сприяння і зміцнення ключових зацікавлених сторін та установ у сфері прав людини для утвердження та захисту прав людини в Україні.

Конкурс проводитиметься за трьома лотами:

·         Лот 1 – Розробка тренінгових програм з прав людини та підходу заснованого на правах людини (ППЛ) для держаних службовців.

·         Лот 2 – Посилення діяльності Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини шляхом цільової підтримки проектів ОГС.

·         Лот 3 - Розробка нової навчальної програми з прав людини для журналістів та проведення навчальних заходів для студентів журналістики.

Лот 1 «Розробка тренінгових програм з прав людини та ППЛ для держаних службовців» передбачає підтримку ОГС з метою розробки та впровадження тренінгових програм з прав людини на національному та регіональному рівні у співпраці із Національним агентством України з питань державної служби.

У межах Лоту 1 гранти будуть надаватися ОГС або коаліції ОГС (платформам, мережам), задля:

·         підбору висококваліфікованих експертів для роботи над створенням курсу з прав людини;

·         створення у тісній співпраці з Національним агентством України з питань державної служби онлайнової та звичайної версії тренінгу з прав людини та навчального пакету для тренінгу для тренерів;

·         запуску курсу з прав людини та інтеграції його до освітнього процесу державних службовців по всій Україні;

·         проведення відповідного тренінгу для тренерів.

Лот 2 «Посилення діяльності Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини шляхом цільової підтримки проектів ОГС» охоплює питання прав людини, що відповідають пріоритетам діяльності Секретаріату Уповноваженого та сприяють реалізації порядку денного країни у сфері укріплення прав людини.

У межах Лоту 2 гранти будуть надаватися ОГС або коаліціям ОГС (платформам, мережам), які ведуть такі види діяльності (цей перелік є орієнтовним та не є вичерпним):

·         Проведення моніторингу, польових візитів та місій для збору даних про ситуацію з правами людини;

·         Зміцнення механізмів захисту прав людини в регіонах;

·         Розбудова спроможності  уповноважених суб’єктів з питань прав людини, зокрема у пріоритетних сферах діяльності Секретаріату Уповноваженого;

·         Проведення якісної адвокаційної роботи у сфері захисту та просування прав людини;

·         Проведення освітніх та інформаційних кампаній з питань прав людини як серед уповноважених суб’єктів, відповідальних за захист прав людини, так і серед громадян;

·         Зміцнення стратегічного, управлінського потенціалу, а також потенціалу ОГС з адвокаційної роботи та моніторингу для підготовки обґрунтованих аналітичних матеріалів, проведення адвокаційних заходів та дій із запобігання та скорочення обсягу порушень прав людини.

Лот 3 «Підвищення стандартів журналістської етики та інтеграція прав людини в журналістську освіту» направлений на включення стандартів з прав людини в освіту в сфері журналістики та роботу з університетами журналістики щодо запровадження курсу з прав людини у свої навчальних програмах.

У межах Лоту 3 гранти будуть надаватися ОГС або коаліціям ОГС (платформам, мережам), які ведуть такі види діяльності (цей перелік є орієнтовним та не є вичерпним):

·         Розбудова потенціалу викладачів журналістики з щонайменше 20 факультетів/навчальних закладів журналістики з усієї України шляхом розробки та проведення базового курсу з прав людини, який зокрема включає модулі з стандартів журналістської етики, принципів ППЛ, толерантності та гендерного мейнстрімінгу;

·         Підвищення обізнаності студентів-журналістів щодо прав людини та етичних стандартів шляхом проведення відповідних заходів для молодих та майбутніх журналістів;

·         Проведення просвітницьких та освітніх кампаній для просування теми прав людини в журналістиці;

·         Організація тренінгів для тренерів  для викладачів журналістики з метою підвищення їх кваліфікації у розробці та викладанні курсів з прав людини у сфері журналістської освіти.

Для всіх лотів:

·   Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, мають відповідати підходу до розробки проектів, заснованому на правах людини, та бути ґендерно-чутливими та ґендерно-збалансованими.

·    Перевага буде надаватися коаліціям (мережам, платформам) організацій.

2. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції від відповідних громадських організацій або коаліцій (платформ, мереж) організацій, що включають проекту пропозицію та витрати, які відповідають нижчезазначеним критеріям.

2.1. Вимоги до організацій/коаліцій

До участі в цьому грантовому конкурсі допускаються організації, які відповідають таким критеріям (якщо пропозиція подається від коаліції організацій (платформи, мережі), зазначеним критеріям має відповідати провідна організація):

·         Мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;

·         Мають не менше 1 року досвіду активної роботи у сфері прав людини та протидії дискримінації;

·         Мають підтверджену історію впровадження відповідних проектів і звітування.

Пропозиції від організацій та коаліцій, які не відповідають вищенаведеним вимогам, розглядатися не будуть.

2.2. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності;
 • фактично виникли протягом терміну виконання проекту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включаючи принципи «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності;

Кошти, надані через грант ПРООН, можуть бути використані виключно для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для заходів проекту;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • закупівлі консультативних послуг, за умови їх необхідності для досягнення проектних цілей;
 • оренди, харчування та інших послуг, пов’язаних з проектними заходами;
 • друкарських, типографських та копіювальних послуг;
 • витрат на комунікації;
 • витратних матеріалів та канцелярських товарів;
 • транспортних витрат (за умови відповідності відрядження внутрішнім правилам ПРООН);

Вважаються неприйнятними витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі у конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних з коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями.

Не більше 10% від загальної суми бюджету може бути використано для придбання обладнання за умов обґрунтування його необхідності для досягнення цілей проекту.

2.3. Вимоги до пропозицій

Проектні пропозиції повинні містити повний пакет документів, визначений у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» цього Запрошення, та бути поданими згідно з формою та в терміни, які визначені цим Запрошенням. ПРООН перевірить проектні пропозиції на відповідність вимогам конкурсу та передасть проектні пропозиції, що відповідають вимогам, на розгляд та оцінювання Комітету з оцінки.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Це Запрошення буде розміщено на веб-сайті ПРООН в Україні: www.undp.org.ua.

Проектні пропозиції (заявки) слід подавати українською мовою згідно з вимогами даного Запрошення та Формою проектної пропозиції (Додаток  І).

Пакет документів повинен складатись з:

1. Заповненої проектної пропозиції (у форматі Microsoft Word).

2. Сканованої копії статуту організації (формат PDF);

3. Сканованої копії свідоцтва про державну реєстрацію організації (формат PDF);

4. Сканованої копії довідки про відкриття банківського рахунку (формат PDF);

5. Резюме запропонованих спеціалістів для впровадження проекту (форматі Microsoft Word або PDF).

Пакет документів повинен бути заархівований одним файлом (*.zip або *.rar без захисту паролем) і не повинен перевищувати об’єм в 5 мегабайтів. Пакет потрібно направляти на адресу grants.ua@undp.org, в темі листа обов’язково потрібно позначити: «Підтримка правозахисників для просування та захисту прав людини в Україні».

ВАЖЛИВО: Заявки, надіслані іншими засобами (кур’єром, персональна доставка, лист, факс) розглядатися не будуть.

4.  ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

4.1. Оцінковий Комітет

Проект «Права людини для України» HR4U відповідатиме за всі заходи, які стосуються проведення цього запрошення до участі в грантовому конкурсі за участі і під контролем принаймні одного співробітника Представництва ПРООН в Україні.

Для забезпечення повної прозорості та справедливості процесу, Проект HR4U формує Оцінковий комітет (ОК), який відбиратиме грантові проекти. ПРООН укладе  грантові угоди з тими фіналістами, які будуть рекомендовані ОК для фінансування.

ОК це – уповноважений тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію грантових проектів. ОК матиме наступні завдання:

1.       Розгляд і оцінка проектних пропозицій;

2.       Рекомендація або відхилення проектних пропозицій для фінансування ;

ОК має право запитати незалежну експертну думку в ході відбору грантових проектів. Засідання ОК будуть організовані Проектом HR4U.

4.2. Процес відбору

 • Проект HR4U оцінюватиме проектні пропозиції, що надходять, за критеріями відповідності і рекомендує їх для подальшого розгляду ОК;
 • ОК оцінює проекти за критеріями оцінки (наведені нижче), рекомендуючи фіналістів для можливого фінансування;
 • ПРООН за спрощеною процедурою оцінює організаційну спроможність організацій-фіналістів та фінансову систему ОГС, що гарантуватиме належне використання коштів згідно процедур ПРООН. Методи оцінки організаційного потенціалу базуються на «інструменті оцінки потенціалу для неурядових організацій», яким користується ПРООН. Така оцінка може також включати такі компоненти як: візити до потенційних грантерів, телефонні інтерв’ю, перевірка відомостей про потенційних грантерів, аналіз інформації про потенційних грантерів, що доступна з інших джерел;
 • Базуючись на результатах оцінки організаційної спроможності фіналістів, співробітники Проекту HR4U подають список організацій, які рекомендовані для фінансування за результатами оцінки спроможності Програмному менеджеру ПРООН;
 • ПРООН укладає грантові угоди з організаціями.

4.3. Критерії оцінки

Проектні пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:

o   Якість та відповідність проектної пропозиції широким темам, що висвітлені у пункті 1.2. даного оголошення про конкурс;

o   Продемонстрована організаційна спроможність та спроможність запропонованої команди впоратись з заходами, що описано в проектній пропозиції;

 • Продемонстровані заходи з забезпечення сталості проекту
 • Відповідність проекту потребам бенефіціарів (згідно з оцінкою потреб та методологією проекту);
 • Можливість реалізовувати проект у співпраці з відповідними партнерами-стейкхолдерами (Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини, Національним агентством України з питань державної служби тощо);
 • Ступінь інноваційності проекту.

5. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

5.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за здійснення моніторингу впровадження проекту та оцінювання його результатів. Проект ПРООН HR4U провадитиме моніторинг грантового проекту через звіти грантотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їхніми  партнерами, а також через участь у проектних заходах.

5.2. Звітування

Грантотримувач  подаватиме звіти згідно формату, визначеного Проектом ПРООН, а саме:

·         Короткі проміжні звіти, які включають опис заходів, результатів за узгодженим моніторинговим індикаторами і фінансовим компонентом – відповідно до тривалості запропонованого проекту (уточнюватиметься в рамках відповідної грантової угоди);

·         Короткі звіти на вимогу, які будуть час-від-часу вимагатись ПРООН у тих випадках, коли буде потрібна інформація про статусу проекту в період між регулярними звітами;

·         Заключний звіт, який включатиме опис заходів та результатів, а також фінансовий звіт за весь період контракту;

Додатки | Завантажити

Icon of SDG 10

ПРООН У світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

О

Об'єднані Арабські Емірати

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Російська Федерація Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Х

Хорватія

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка