1. ЦІЛІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Це оголошення повідомляє про Конкурс малих грантів для неурядових організацій Донецької та Луганської областей (далі – Конкурс), який реалізується в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки, соціальної згуртованості та поліпшення доступу до правосуддя. Його метою є сприяння досягненню таких цілей, як (1) зміцнення особистої та громадської безпеки, (2) підтримка ініціатив, спрямованих на посилення соціальної згуртованості в громадах, та (3) покращення доступу до правосуддя, в першу чергу в районах, що найбільше постраждали від конфлікту на сході України.

2.УЧАСНИКИ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

2.1. Учасниками Конкурсу є громадські організації та благодійні організації (коди неприбутковості 0032, 0036, 0038, 0039), які зареєстровані в Луганській та Донецькій областях, та здійснюють свою діяльність на території цільових громад напрямів, за якими подаватиметься заявка. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям.

За напрямом «Громадська безпека» організації також мають бути зареєстровані на території цільових громад цього напряму. За напрямом «Соціальна згуртованість» до конкурсу допускаються організації, які працюють на всій території Донецької та/або Луганської областей та втілюють проекти обласного рівня.

2.2. Території реалізації конкурсу:

(а) Громадська безпека

 • 15 цільових громад Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, Волноваха (с. Прохорівка, с. Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка і Мар’їнка та
 • 15 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар.

(б) Соціальна згуртованість

 • Донецька та Луганська області (проекти обласного рівня) та
 • 17 цільових громад Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, Волноваха (с. Прохорівка, с. Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка і Мар’їнка, Очеретине, Ольгинка та
 • 18 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар, Гірське, Широкий, Красна Талівка.

(в) Доступ до правосуддя

 • Громади, розташовані вздовж лінії розмежування на підконтрольній Уряду України території (не більше ніж 20 кілометрів від лінії розмежування) та
 • 20 цільових громад Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, Волноваха (с. Прохорівка, с. Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка і Мар’їнка, Іллінівка, Торецьк, Новогродівка, Селідове, Авдіївка та
 • 15 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар, Сватове.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті проектні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані в рівній мірі на жінок та чоловіків, та реалізація яких, зокрема, сприятиме:

За напрямом «Громадська безпека»:

 • Удосконаленню механізмів та підвищенню рівня громадської безпеки для жінок та чоловіків;
 • Відновленню та зміцненню довіри, а також покращенню координації між місцевими жителями/-льками, органами державної влади і місцевого самоврядування, надавачами послуг із безпеки, надавачами послуг постраждалим від ґендерно-зумовленого насильства, місцевими підприємцями, лідерами/-ками громадської думки та іншими зацікавленими сторонами у питаннях громадської безпеки;
 • Підвищенню обізнаності мешканців громад у питаннях громадської безпеки, ґендерно-зумовленого насильства, дискримінації, а також прав людини, механізмів їх захисту і ризиків, пов’язаних із конфліктом, та різним впливом конфлікту на жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп населення;
 • Підтримці взаємодії поліції і населення на засадах партнерства;
 • Підвищенню безпеки для жінок та їхнього залучення та рівної участі у процесах прийняття рішень щодо громадської безпеки;
 • Покращенню залучення жінок та чоловіків у життя громади, зокрема, розширенню прав і можливостей молоді, людей літнього віку, людей з інвалідністю, етнічних меншин, внутрішньо переміщених осіб, маргінальних груп, жінок та чоловіків, які зазнали негативного впливу і депривації внаслідок збройного конфлікту;
 • Попередженню і протидії ґендерно-зумовленому насильству;
 • Захисту та адвокації прав уразливих груп людей на рівні громади;
 • Створенню і підтримці діяльності діалогових платформ, які залучатимуть жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, в тому числі з вразливих груп населення (включно з використанням сучасних інформаційних технологій).

За напрямом «Соціальна згуртованість»:

 • Посиленню соціальної згуртованості у громадах;
 • Підвищенню рівня толерантності між усіма жителями/-льками громади, включаючи вразливі групи населення (такі як ВПО, ветерани/-нки АТО/ООС, люди з інвалідністю, літні люди, одинокі матері/батьки, люди які живуть з ВІЛ та ін. (такі як ЛГБТ, споживачі ін’єкційних наркотиків, постраждалі від ґендерно-зумовленого насильства);
 • Налагодженню діалогу між місцевою громадою та органами місцевого самоврядування;
 • Розвитку місцевої ідентичності та почуття приналежності до громади;
 • Розширенню прав і можливостей, зміцненню потенціалу та спроможності жінок і чоловіків з вразливих груп брати активну участь у житті громади, спираючись на аналіз та розуміння різних перешкод та обмежень, з якими вони стикаються, у тому числі через популяризацію та залучення до волонтерства, використанню різних методик роботи з конфліктами та інноваційної соціальної інформації;
 • Підвищенню рівня соціальної згуртованості через інноваційні проекти, доцільність яких можна обґрунтувати з точки зору теми соціальної єдності, побудови діалогу та побудови миру;
 • Розвитку діалогових ініціатив для підняття рівня довіри між соціальними групами та громадами з різними поглядами, що спеціалізуватимуться в питаннях миротворчості та намагатимуться застосувати існуючий позитивний досвід для попередження загострення протистояння між різними групами населення та громадами, долати існуючі негативні стереотипи в тому числі ґендерні та «інформаційні фейки»;
 • Підтримці діяльності існуючих та створенню нових креативних просторів та діалогових платформ, як місць для навчання, генерації нових ідей, проведення презентацій, майстер-класів, зустрічей та якісного відпочинку молоді, діяльність яких організовується в якості відкритого простору для комунікації та реалізації різноманітних ініціатив, майданчиків для співпраці молоді, влади, бізнесу та ЗМІ з різними категоріями населення в цілому;
 • Зближенню поліції та громадськості на засадах партнерства;
 • Активізації та залученню жінок та чоловіків, у тому числі з вразливих груп, до громадської та іншої соціально-активної діяльності через заходи підвищення рівня соціальної згуртованості, залучення до процесів прийняття рішень та управління в громадах, покращення соціальних послуг в громадах, з врахуванням підходів партисипації, інклюзії, ґендерної рівності та дотримання прав людини.

За напрямом «Доступ до правосуддя»:

 • Поліпшенню доступу жінок та чоловіків, у тому числі з вразливих груп, до системи безоплатної правової допомоги у віддалених населених пунктах;
 • Втіленню інноваційних проектів з доступу до правосуддя для жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп;
 • Наданню первинної правової допомоги (у розумінні Закону України «Про безоплатну правову допомогу»);
 • Підвищенню обізнаності населення щодо можливості отримання правової допомоги у віддалених населених пунктах та сільській місцевості;
 • Поліпшенню фізичного доступу до правосуддя;
 • Поліпшенню доступу жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп, до судочинства;
 • Підвищенню рівня відкритості судової влади на місцевому рівні;
 • Підвищенню рівня обізнаності про судову систему в цілому та конкретні місцеві суди;
 • Поліпшенню доступу до надання безоплатної правової допомоги жінкам та чоловікам, які постраждали від ґендерно-зумовленого насильства.

Також до розгляду можуть прийняті будь-які інші проектні пропозиції, доцільність яких можна обґрунтувати з точки зору зміцнення громадської безпеки, соціальної згуртованості та покращення доступу до правосуддя на території цільових громад відповідних напрямів Конкурсу.

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТІВ

До розгляду будуть прийняті проектні пропозиції із загальним запитуваним обсягом фінансування від Програми ООН із відновлення та розбудови миру у розмірі від 87,000 гривень. Для проектів із плановим бюджетом менше 87,000 буде проводитись інший Конкурс, про який буде повідомлено окремо.

Проектним пропозиціям, в рамках яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 20% від загального бюджету проекту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проектних пропозицій.

Запропонований термін впровадження проектних пропозицій не може перевищувати 6 місяців.

5.ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

Громадські організації, що подаватимуть проектні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • мають статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 032, 036, 038, 039) та офіційно зареєстровані в Донецькій або Луганській області, а за напрямом «Громадська безпека» - зареєстровані також й на території цільових громад цього напряму;
 • здійснюють свою діяльність на території цільових громад, визначених відповідно до напрямів цього Конкурсу, що підтверджено попереднім досвідом втілених проектів;
 • мають досвід роботи не менш, ніж один рік у сфері громадської безпеки, соціальної згуртованості, надання правової допомоги, захисту прав людини, підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб вразливих груп населення, допомоги жертвам СГН;
 • мають підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проектів та звітування за ними;
 • мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проекту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проектної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проектом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

Одна організація може подати декілька заявок за одним чи декількома напрямами, проте протягом одного періоду грантову підтримку може отримати тільки одна заявка (що набере більше балів при розгляді).

6. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;
 • відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);
 • підтверджені документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженнями за проектом.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата праці керівника проекту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих посад як власного внеску чи фінансування із інших джерел).

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 7% від загальної вартості проектної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Документи в аплікаційному пакеті мають бути заповнені українською мовою відповідно до вимог конкурсу та надіслані на електронну адресу grants.ua@undp.org до 8 квітня 2019 року 18:00 із темою повідомлення, що відповідає напряму, за яким подається заявка на грант:

(а) «Грантовий конкурс за напрямом «Громадська безпека»

(б) Грантовий конкурс за напрямом «Соціальна згуртованість»

(в) Грантовий конкурс за напрямом «Доступ до правосуддя»

Додатково до повного аплікаційного пакету, надісланого за електронною адресою, вказаною вище, має бути заповнена онлайн аплікаційна форма, що знаходиться за посиланням.

Аплікаційний пакет:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проектну пропозицію.

2)   Аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проекту (*.docx/*.doc);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка з банку про відкриття рахунку;
 • копія аудиторського звіту (за наявності).

5)   Резюме ключових осіб, задіяних у реалізації проекту;

6)   Для проектів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, що надає співфінансування.

7)   Для проектів, що містять у собі інфраструктурну складову:

 • Проектно-кошторисна документація / кошторисна документація запропонованого проекту (або будь-яка інша документація, відповідно до якої прораховано фінансову пропозицію);
 • Листи-підтримки від установ-партнерів, що виділяють кошти для співфінансування проектної пропозиції;
 • Лист підтримки щодо експлуатації та технічної підтримки проекту після його завершення від балансоутримувача.

Аплікаційний пакет повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проектних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено одну Skype-консультацію, що відбудеться 2 квітня 2019 року о 14:00. Для того, щоб зареєструватися для участі у скайп консультації, будь ласка, надішліть свій Skype ID та контактний телефон за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «Участь у Skype-консультації щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 24 години до її проведення. Skype-консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Отримані проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проектних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проектних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проектні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проектні пропозиції, що набрали менше 70% від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Проектні пропозиції за напрямом «Громадська безпека», що містять інфраструктурну складову, а також будь-які інші пропозиції за рекомендацією Конкурсної комісії виносяться на розгляд Робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості, на яких проводиться пріоритизація проектів відповідно до потреб громади. Для проектних пропозицій, поданих в рамках однієї громади, що отримали однакову кількість балів відповідно до критеріїв оцінки, за умови обмеженого фінансування, підтримка надаватиметься проектним пропозиціям, що отримали більш високий пріоритет.

Етап 3: Остаточне ухвалення списку проектних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проектних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія складатиметься з ключових експертів Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Разом з цим, Програма має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проектних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

 • відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;
 • узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту;
 • конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;
 • досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проектною пропозицією;
 • обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів;
 • наявність співфінансування за проектом у розмірі щонайменше 20% (у фінансовій чи нефінансовій формі);
 • рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (керівник проекту, профільні фахівці).

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проекту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма ООН із відновлення та розбудови миру здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою ООН із відновлення та розбудови миру:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження Програмою ООН із відновлення та розбудови миру проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу після 100% звітування за проектом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ

Програму реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд народонаселення ООН і Продовольча та сільськогосподарська організація.

Програму підтримують дев’ять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії. Загальний бюджет на 2019-2022 роки становить понад 50 млн доларів США.

Icon of SDG 16

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка