Фото: ПРООН в Україні

ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ГРАНТОВИЙ КОНКУРС

за напрямами громадська безпека, соціальна згуртованість та доступ до правосуддя для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Луганської областей України.

1. ВСТУП

Це Оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямами громадська безпека, соціальна згуртованість та доступ до правосуддя для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Луганської областей, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру та пояснити процедури подачі проєктних пропозицій. В Оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки, соціальної згуртованості та доступу до правосуддя. Конкурс проводиться за такими цільовими напрямами:

(1) «Посилення правового захисту учасників АТО/ООС та людей, які отримали інвалідність унаслідок збройного конфлікту на сході України»;

(2) «Залучення громадських організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки»

(3) «Посилення громадської безпеки через краще залучення інституцій та громадян»;

(4) «Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства»;

(5) «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу»;

(6) «Адвокація, підвищення обізнаності щодо прав людини, забезпечення доступності послуг (у тому числі із безпеки і правосуддя), а також попередження ґендерно зумовленого насильства»;

(7) «Підтримка та поліпшення прав неповнолітніх (в т.ч. затриманих) у відділах / відділеннях поліції»;

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; 2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; 3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення  дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент 1: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент 2: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС) та урядів Данії, Швеції, Швейцарії та Королівства Нідерландів.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

2.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

2.1. До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються громадські та благодійні організації, які зареєстровані на території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Луганської областей України. За напрямами «Посилення правового захисту учасників АТО/ООС та людей, які отримали інвалідність унаслідок збройного конфлікту на сході України» та «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу» до участі у конкурсі допускаються організації із реєстрацією на усій території України. Більш детально вимоги до реєстрації організацій прописані у розділі 2.2 «Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій» за кожним із напрямів.

Від громадських організацій, які зареєстровані не у відповідності до вимог, зазначених у розділах 2.1 та 2.2, заявки прийматися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Громадські або благодійні організації, що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, повинні відповідати таким загальним вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи. Організаціям із юридичною реєстрацією на території цільових громад конкурсу надаватиметься додаткова перевага у підтримці.
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від 1 до 3 років відповідно до тематики конкурсу (у сфері адвокації, громадської безпеки, соціальної згуртованості, надання правової допомоги, захисту прав людини, підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб ветеранів АТО та ООС та інших вразливих груп населення, допомоги жертвам СГН). Більш детально вимоги до досвіду організацій прописані у розділі 2.2 «Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій»;
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів за тематикою конкурсу та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

Пропозиції від організацій, які не відповідають вимогам, наведеним у розділах 2.1 та 2.2, розглядатися не будуть.

Одна організація може подати декілька заявок за одним чи декількома напрямами, проте протягом одного періоду грантову підтримку може отримати тільки одна заявка (що набере більше балів при розгляді).

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру із терміном реалізації, що включає період з 15 жовтня 2019 року до 2020 року не можуть брати участі у конкурсі, оскільки одна організація протягом одного періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду.

2.2. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинні реалізовуватися на території цільових громад та відповідати наступним вимогам, а саме за напрямами:

(1) За напрямом «Посилення правового захисту учасників АТО/ООС та людей, які отримали інвалідність унаслідок збройного конфлікту на сході України» цільовими є наступні громади:

-     громади Дніпропетровської області;

-     громади Житомирської області;

-     громади Донецької області (території, підконтрольні Уряду України);

-     громади Луганської області (території, підконтрольні Уряду України).

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією на усій території України. Досвід організацій – від трьох років.

(2) За напрямом «Залучення громадських організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки» цільовими є наступні громади:

-     громади Дніпропетровської області;

-     громади Житомирської області;

-     громади Донецької області (території, підконтрольні Уряду України);

-     громади Луганської області (території, підконтрольні Уряду України).

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській та Луганській областях (території, підконтрольні уряду України). Громадські організації мають подавати грантові заявки щодо реалізації проєктів в тій області, в якій ці громадські організації зареєстровані та здійснюють статутну діяльність. Досвід організацій – від одного року.

Зверніть увагу: За цим напрямом заявки мають подаватися громадськими / благодійними організаціями ветеранів АТО та ООС відповідно до їх статутної діяльності. Заявки від інших організацій до розгляду прийняті не будуть.

(3) За напрямом «Посилення особистої та громадської безпеки через краще залучення інституцій та громадян» цільовими є наступні громади:

·       15 цільових громад Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, майбутня Волноваська ОТГ (с. Прохорівка, с.Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка/Мар’їнка

·      15 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар.

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією на території цільових громад в Донецькій або Луганській області. Досвід організацій – від двох років.

 (4) За напрямом «Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства» цільовими є наступні громади:

-     в Донецькій області: населені пункти в сільській місцевості (смт, село, селище), які розташовані в межах таких громад (незалежно від того чи громада вже об'єдналася, чи лише в процесі об'єднання): Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, майбутня Волноваська ОТГ (с Прохорівка,с Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка і Мар’їнка, Лиманська ОТГ, Краматорськ, Бахмут, Маріуполь, Миколаївська ОТГ, Черкаська ОТГ або інші населені пункти будь-якого типу (місто, смт, село, селище), які розташовані в межах 20 км відстані до «лінії зіткнення».

-     в Луганській області: населені пункти в сільській місцевості (смт, село, селище), які розташовані в межах таких громад (незалежно від того чи громада вже об'єдналася, чи лише в процесі об'єднання): Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар, Білокуракинська ОТГ, Чмирівка ОТГ, Новопсковська ОТГ, Марківська ОТГ або інші населені пункти будь-якого типу (місто, смт, село, селище), які розташовані в межах 20 км відстані до «лінії зіткнення».

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією в Донецькій або Луганській областях (території, підконтрольні уряду України). Громадські організації мають подавати грантові заявки щодо реалізації проєктів в тій області, в якій ці громадські організації зареєстровані та здійснюють статутну діяльність. Досвід організацій – від одного року.

Зверніть увагу! Подані проєктні пропозиції за цим напрямом мають включати реалізацію проєктів із охопленням декількох населених пунктів в сільській місцевості зазначених вище цільових громад або в населених пунктів будь-якого типу (місто, село, селище), які розташовані вздовж лінії зіткнення на відстані до 20 км до лінії зіткнення, але із загальної кількість населених пунктів, де реалізовуватимуться проєкти - не менше трьох. Допускається змішаний вараінт цих обидвох умов. Наприклад, подана проєктна пропозиція включатиме реалізацію 1 проєкту в селі однієї з цільових громад, а інші 2 – в містах, розташованих в межах 20 км від «лінії зіткнення».

(5) «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу» цільовими є наступні громади:

-     громади Донецької області (території, підконтрольні Уряду України);

-     громади Луганської області (території, підконтрольні Уряду України).

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією на усій території України.  Досвід організацій – від одного року.

(6) За напрямом «Адвокація, підвищення обізнаності щодо прав людини, забезпечення доступності послуг (у тому числі із безпеки і правосуддя), а також попередження ґендерно зумовленого насильства» цільовими є наступні громади:

·      15 цільових громад Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, майбутня Волноваська ОТГ (с. Прохорівка, с. Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка/Мар’їнка

·      15 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар.

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією на території цільових громад в Донецькій або Луганській області. Досвід організацій – від двох років.

Зверніть увагу! Пріоритет буде надано проєктам, виконуваним регіональними коаліціями чи партнерствами (як офіційно зареєстрованим, так і створеним для реалізації цього проєкту), зокрема підтримуватиметься співпраця між місцевими громадськими організаціями, а також їх взаємодія зі ЗМІ/журналістами. Заохочуємо вбудовувати механізми активного залучення громадян та дієві публічні заходи у ваші ініціативи. Можуть бути підтримані спільні проєкти від організацій, зареєстрованих в різних громадах або в різних областях (Донецька і Луганська області). В разі подання заявки від коаліції/партнерства має бути визначена одна організація-заявник, яка координуватиме діяльність в межах проєкту та нестиме фінансову відповідальність за його реалізацію.

(7) За напрямом «Підтримка та поліпшення прав неповнолітніх (в т.ч. затриманих) у відділах / відділеннях поліції» цільовими є наступні громади:

-     громади Донецької області (території, підконтрольні Уряду України);

-     громади Луганської області (території, підконтрольні Уряду України).

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією в Донецькій або Луганській області (території, підконтрольні уряду України). Досвід організацій – від одного року.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ В МЕЖАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості Проєкту, орієнтовані в рівній мірі на жінок та чоловіків, та реалізація яких, зокрема, сприятиме:

(1) За напрямом «Посилення правового захисту учасників АТО/ООС та людей, які отримали інвалідність унаслідок збройного конфлікту на сході України»:

-         Підсиленню механізмів удосконалення системи безоплатної вторинної правової допомоги учасникам АТО та ООС, особам з інвалідністю внаслідок АТО та ООС, а також членам сімей загиблих учасників АТО та ООС;

-         Розширенню можливостей системи безоплатної правової допомоги щодо представництва в судах інтересів учасників АТО та ООС, осіб з інвалідністю внаслідок АТО та ООС, а також членів сімей загиблих учасників АТО та ООС;

-        Поліпшенню доступу до системи безоплатної правової допомоги ветеранів АТО та ООС, осіб з інвалідністю внаслідок АТО та ООС, а також членів сімей загиблих ветеранів АТО та ООС;

-         Підвищенню обізнаності ветеранів АТО та ООС, осіб з інвалідністю внаслідок АТО та ООС, членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих ветеранів щодо можливості отримання правової допомоги у сільській місцевості;

Очікувані результати:

-     Впроваджено інноваційні та ефективні механізми трансформації системи безоплатної вторинної правової допомоги учасникам АТО та ООС, особам з інвалідністю внаслідок АТО та ООС, а також членів сімей загиблих ветеранів АТО та ООС;

-     Поліпшено якість надання безоплатної правової допомоги ветеранам АТО та ООС, особам з інвалідністю внаслідок АТО та ООС, а також членам сімей загиблих ветеранів АТО та ООС;

-     Проведена системна інформаційна кампанія щодо обізнаності ветеранів АТО та ООС, осіб з інвалідністю внаслідок АТО та ООС, членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих ветеранів щодо можливості отримання правової допомоги у сільській місцевості.

(2) За напрямом «Залучення громадських організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки»:

-         Удосконаленню механізмів та підвищенню рівня громадської безпеки в громадах, де проживають ветерани АТО та ООС;

-         Реінтеграції ветеранів АТО та ООС, шляхом покращення координації між ветеранами АТО та ООС та місцевими жителями, органами місцевої влади і самоврядування, надавачами послуг із безпеки, місцевими підприємцями, лідерами громадської думки та іншими зацікавленими сторонами у питаннях громадської безпеки;

-         Підвищенню обізнаності ветеранів АТО та ООС  у питаннях громадської безпеки, а також прав людини, механізмів їх захисту і ризиків, пов’язаних із конфліктом;

-         Підтримці взаємодії поліції і ветеранів АТО та ООС на засадах партнерства;

-         Просуванню ґендерної рівності, а також розширенню прав і можливостей жінок – ветеранів АТО та ООС;

-         Попередженню і протидії ґендерно зумовленому насильству;

-         Сприянню захисту та адвокації прав ветеранів АТО та ООС на рівні громади;

-         Створенню і підтримці діяльності діалогових платформ (включно з використанням сучасних інформаційних технологій);

-         Підтримці ініціатив, спрямованих на формування партнерських відносин у сім’ях, донесенню ідеї важливості ролі батька у розвитку та вихованні дітей та просуванню ідеї відповідального батьківства з метою попередження ґендерно зумовленого й домашнього насильства в громадах;

-         Впровадженню ініціатив з соціального, освітнього, громадського розвитку, адвокації та лідерства, спрямованих на вирішення актуальних проблем в громадах, де проживають ветерани АТО та ООС;

- Просуванню ідеї менторства молоді ветеранами АТО та ООС;

Очікувані результати:

-     Удосконалено механізми та підвищено рівень громадської безпеки в громадах, де проживають ветерани АТО та ООС.

-     Зміцнено потенціал громадських організацій ветеранів АТО та ООС у сфері ефективного надання послуг з громадської безпеки.

-     Сформовано партнерські відносини ветеранів АТО та ООС з місцевими жителями, органами місцевої влади і самоврядування у питаннях громадської безпеки.

-     Запроваджено ефективні форми реінтеграції ветеранів АТО та ООС, шляхом реалізації спільних ініціатив з молоддю, іншими громадськими організаціями, місцевою владою та правоохоронними органами.

(3) За напрямом «Посилення громадської безпеки через краще залучення інституцій та громадян»:

-     Удосконаленню механізмів та підвищення рівня особистої і громадської безпеки для жінок та чоловіків;

-     Відновленню та зміцнення довіри, а також покращення координації між місцевими жителями/-льками, органами державної влади і місцевого самоврядування, надавачами послуг із безпеки, надавачами послуг постраждалим від ґендерно зумовленого насильства, місцевими підприємцями, лідерами/-ками громадської думки та іншими зацікавленими сторонами у питаннях громадської безпеки;

-     Підвищенню обізнаності мешканців громад у питаннях громадської безпеки, ґендерно зумовленого насильства, дискримінації, а також прав людини, механізмів їх захисту і ризиків, пов’язаних із конфліктом, та різним впливом конфлікту на жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп населення;

-     Підтримці взаємодії поліції і населення на засадах партнерства;

-     Підвищення безпеки для жінок та їх залучення та рівна участь у процесах прийняття рішень щодо громадської безпеки;

-     Покращенню залучення жінок та чоловіків у життя громади, зокрема, розширення прав і можливостей молоді, людей літнього віку, людей з інвалідністю, етнічних меншин, внутрішньо переміщених осіб, маргінальних груп, жінок та чоловіків, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

-     Попередженню і протидії ґендерно зумовленому насильству;

-     Створенню і підтримці діяльності діалогових платформ, які залучатимуть жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, в тому числі з вразливих груп населення (включно з використанням сучасних інформаційних технологій).

Зверніть увагу: Основні завдання проєктних пропозицій та очікувані результати проєкту мають бути здійсненними та відповідними до наявних ресурсів та періоду реалізації проєкту. Заявники, які мають кількарічний успішний досвід у сфері заявленої діяльності і спроможні залучити широке коло партнерів та відповідних зацікавлених сторін матимуть перевагу.

Очікується, що подані проєкти залучатимуть до вирішення проблем місцеві ресурси (влада, ЗМІ, бізнес, громада), передбачатимуть системні зміни на рівні громади у питаннях вирішення проблем особистої та громадської безпеки, з фокусом на розширенні прав і можливостей жінок і чоловіків найбільш вразливих груп у громаді.

(4) За напрямом «Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства»:

-     підтримці ініціатив, спрямованих на покращення взаємодії поліції і населення на засадах партнерства в сільській місцевості та населених пунктах, розташованих вздовж «лінії зіткнення»

-     вирішенню проблем безпеки, які існують в громаді і вирішення яких є пріоритетним для мешканців громади;

-     попередженню виникнення негативних явищ та факторів, що в майбутньому можуть призвести до тяжких наслідків;

-     створенню діалогових платформ та побудова довірливих відносин між поліцією та різними групами населення, в першу чергу, тих, які вважаються уразливими щодо скоєння правопорушень: діти, люди пенсійного віку, представники етнічних меншин, ВПО, люди з інвалідністю тощо;

-     покращенню поліцейських послуг, які надаються громадянам поліцією;

-     попередженню виникнення негативних факторів або відновлення довірливих відносин шляхом побудови діалогових платформ та більшої інтеграції поліції у життя громади;

-     будь-які інші форми та види взаємодії поліції та населення, головною метою якої є спільне громадське благо.

Зверніть увагу: Подані проєктні пропозиції мають включати реалізацію декількох проєктів із охопленням декількох цільових громад, із загальною кількістю - не менше трьох.

(5) За напрямом «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу»

-     Підвищення інструкційної та експертної спроможності мереж спеціалістів, які мають навички не конфліктного спілкування задля сприяння соціальній згуртованості для вирішення проблем в громадах;

-     Розбудова майданчиків для обговорення проблем та викликів щодо соціальної єдності на основі діалогових підходів;

-     Налагодження ефективної взаємодії з представниками різних професійних та соціальних груп для подолання проявів і наслідків розділених спільнот.

(6) За напрямом «Адвокація, підвищення обізнаності щодо прав людини, забезпечення доступності послуг (у тому числі із безпеки і правосуддя), а також попередження ґендерно зумовленого насильства»:

-       адвокації змін на місцевому та регіональному рівнях щодо дотримання прав та розширення можливостей жінок і чоловіків у громадах, включно з найбільш вразливими групами;

-       моніторингу прав людини та вироблення відповідних рекомендацій;

-       підвищенню обізнаності щодо прав та потреб вразливих груп населення;

-       здійсненню громадських кампаній (адвокації) на захист прав людини;

-       проведенню просвітницьких та інформаційних кампаній з прав людини;

-       формуванню та організація роботи мереж та коаліцій;

-       проведенню освітніх заходів та формування самоорганізованих правозахисних спільнот;

-       забезпеченню доступності послуг (у тому числі з безпеки та правосуддя);

-       адвокаційній та просвітницькій діяльність щодо попередження і протидії ґендерно зумовленого насильства

Основні завдання проєктних пропозицій та очікувані результати проєкту мають бути здійсненними та відповідними до наявних ресурсів та періоду реалізації проєкту. Заявники, які мають кількарічний успішний досвід у сфері заявленої діяльності і спроможні залучити широке коло партнерів та відповідних зацікавлених сторін матимуть перевагу. Також буде надано перевагу проєктам, чий досвід має потенціал бути успішно реплікованим в інших цільових громадах проєкту.

Усі проєкти повинні мати сильний компонент висвітлення діяльності й результатів у ЗМІ та інформування громадськості шляхом тісної співпраці зі ЗМІ, окремими журналістами, проведення широких інформаційних кампаній тощо.

Зверніть увагу: очікується, що подані проєкти залучатимуть до вирішення проблем місцеві ресурси (влада, ЗМІ, бізнес, громада), передбачатимуть підвищення обізнаності, зміни місцевих та регіональних політик, створення активних груп, мереж та коаліцій.

 (7) За напрямом «Підтримка та поліпшення прав неповнолітніх (в т.ч. затриманих) у відділах / відділеннях поліції»:

- впровадженню «пілотних проєктів» з підтримки та забезпечення прав неповнолітніх осіб, у т.ч. затриманих, у відділах/відділеннях поліції. Пропозиції мають бути складені у взаємодії з та погоджені/підтримані поліцією, та, окрім основного напряму, мають сприяти підвищенню якості надання поліцейських послуг неповнолітнім та зміцненню довіри до поліції. Пропозиції можуть мати інфраструктурну складову.

Інше: пропозиціям, що будуть реалізовані на території декількох громад, надаватиметься додаткова перевага у підтримці.

Зверніть увагу! Найвищий пріоритет буде віддаватися проєктним пропозиціям, безпосередньо спрямованим на розширення прав і можливостей жінок з акцентом на вразливі групи населення, розбудову спроможності і потенціалу жінок і чоловіків, що належать до вразливих груп, усунення одного або більше видів порушення прав людини і ґендерної нерівності таким чином, щоб в рівній мірі принести користь та зчинити однаковий вплив на всіх членів громади, жінок та чоловіків, у тому числі з вразливих груп.

Проєктні пропозиції мають базуватися на даних профілів громад, і чітко зазначати, яким чином будуть адресовані ґендерно специфічні потреби та пріоритети, визначені у профілях громад з особливим акцентом на найбільш уразливих групах населення з цільової громади.

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

До розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції із загальним запитуваним обсягом фінансування від Програми ООН із відновлення і розбудови миру у розмірі від 154,000 гривень.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 20% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій.

Запропонований термін впровадження проєктних пропозицій може складати від 3 до 12 місяців. Проєкти, які отримають фінансування у межах цього конкурсу грантів, повинні розпочатися з 15 жовтня 2019 року.

5. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

-     необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;

-     що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

-     Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

-     праці персоналу організації та залучених експертів;

-     товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;

-     комунікаційних та інформаційних послуг;

-     консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;

-     оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;

-     друкарських, типографських і копіювальних послуг;

-     послуг зв’язку (телефон, інтернет);

-     витратних матеріалів і канцелярських товарів;

-     транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженнями за проєктом.

5.2. Обов’язкові витрати:

-     Оплата праці керівника проєкту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих посад як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

5.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

-     підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

-     сплатою боргів;

-     відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

-     міжнародними відрядженнями;

-     орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 7% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці працівників, фахівців та експертів не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

5)   Для проєктів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, яка надає співфінансування із зазначенням суми співфінансування.

6)   Для проєктів, що містять у собі інфраструктурну складову:

 • Проєктно-кошторисна документація / кошторисна документація запропонованого проєкту (або будь-яка інша документація, відповідно до якої прораховано фінансову пропозицію);
 • Листи-підтримки від установ-партнерів, що виділяють кошти для співфінансування проєктної пропозиції;
 • Лист підтримки щодо експлуатації та технічної підтримки проєкту після його завершення від балансоутримувача.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення (в залежності від напряму конкурсу, за яким подається проєктна пропозиція того):

(1)   «RPP-2019-3: Посилення правового захисту учасників АТО/ООС та людей, які отримали інвалідність унаслідок збройного конфлікту на сході України» або

(2)   «RPP-2019-3: Залучення громадських організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки»

(3)   «RPP-2019-3: Посилення громадської безпеки через краще залучення інституцій та громадян (ветерани ООС)» або

(4)    «RPP-2019-3: Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства» або

(5)   «RPP-2019-3: Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу» або

(6)   «RPP-2019-3: Адвокація, підвищення обізнаності щодо прав людини, забезпечення доступності послуг, а також попередження ґендерно зумовленого насильства» або

(7)   «RPP-2019-3: Підтримка та поліпшення прав неповнолітніх (в т.ч. затриманих) у відділах / відділеннях поліції»

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 11 вересня 2019 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено одну Skype-консультацію, що відбудеться 5 вересня 2019 року о 15:00. Для того, щоб зареєструватися для участі у Skype-консультації, будь ласка, надішліть інформаційне повідомлення щодо бажання участі у консультації за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «RPP-2019-3: Участь у Skype-консультації щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 24 години до її проведення і надайте ПІБ та контактний телефон особи, що прийме участь у скайп консультації від імені організації. Skype-консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

7. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

7.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Проєктні пропозиції, що містять інфраструктурну складову, а також будь-які інші пропозиції за рекомендацією Конкурсної комісії виносяться на розгляд Робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості, на яких проводиться пріоритезації проєктів відповідно до потреб громади. Для проєктних пропозицій, поданих в рамках однієї громади, що отримали однакову кількість балів відповідно до критеріїв оцінки, за умови обмеженого фінансування, підтримка надаватиметься проєктним пропозиціям, що отримали більш високий пріоритет.

Етап 3: Остаточне ухвалення списку проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проєктних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

7.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці - 5 балів, частково відповідає приорітетам - 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 10 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках - 5 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

10

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.

Ґендерно специфічні потреб з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (ґендерно специфічні протреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 10 балів, ґендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 5 балів, ґендерно специфічні протреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів)

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 20% - 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% - 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

10

9.

Організація, що подає заявку є зареєстрованою на території громади, за якою подається проєктна пропозиція (Так / Ні)

Так / Ні

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ПРООН У світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

О

Об'єднані Арабські Емірати

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Російська Федерація Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Х

Хорватія

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка