Photo: UNDP in Ukraine / Anastasia Vlasova

ПРООН розпочинає конкурс малих грантів для неурядових організацій Станично-Луганського району Луганської області.

1.   ЦІЛІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.1. Це оголошення повідомляє про Конкурс малих грантів для неурядових організацій Станично-Луганського району Луганської області та тих, що які здійснюють діяльність на її території (далі – Конкурс), який реалізується в рамках Програми «Відновлення та розбудови миру» ПРООН. Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки та підвищення рівня поінформованості про права людини, в першу чергу в громадах, які найбільше постраждали від конфлікту.

Приймаючи до уваги, що ключовими складовими діяльності ПРООН є залучення громадськості та сприяння розвитку мереж громадянського суспільства, метою Конкурсу є відбір громадських ініціатив, спрямованих на:

(1) зміцнення особистої та громадської безпеки на рівні громад

Грантові ініціативи відповідної спрямованості повинні бути оформлені у відповідності до вимог за спеціальною аплікаційною формою та аплікаційною формою проекту для фінансування відповідно до правил закупівель Програми розвитку ООН (далі – ПРООН).

На початку учасники конкурсу подають тільки аплікаційну форму (додається). За результатами оцінки та відбору аплікаційних форм, проекти будуть презентовані на засіданнях робочих груп з громадської безпеки, які були створені в громадах партнерах.

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Учасниками Конкурсу є неурядові регіональні організації Станично-Луганського району Луганської області. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та приватним (фізичним) особам.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті ініціативи, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані на населення реалізація яких, зокрема, сприятиме:

•   модернізації інженерної інфраструктури сфери безпеки в населених пунктах;

•   підвищенню рівня громадської безпеки системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення на місцевому рівні;

•   удосконаленню механізмів громадської безпеки;

•   поліпшенню навичок та усвідомленню відповідальності перед громадами органів внутрішніх справ і місцевих органів влади, які надають послуги населенню;

·       проведенню громадського аудиту з питань безпеки та доступності до різних послуг на території громад партнерів;

•   участі молоді у підвищенні громадської безпеки та створення безпекового середовища;

•   підвищенню освітнього рівня молоді щодо сутності громадської безпеки та її забезпечення за сучасними національними та міжнародними стандартами.

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів країн-донорів, бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджет проекту не повинен перевищувати 10 тис. дол. США.

Проект не містить обов’язкової вимоги щодо співфінансування, проте тим заявникам, які нададуть власний внесок організації (не менше 10% від загального бюджету проекту), або  внески з інших джерел (наприклад з бюджетів громади, бізнесу та інш.) буде надано перевагу. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і немонетарній формі.

Строк реалізації проектів до 3-х місяців.

5. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

До участі у конкурсі будуть прийматися проектні пропозиції від тих організацій, які відповідають нижчезазначеним вимогам:

•   мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;

•   працюють на підконтрольній Уряду України території Луганської області; 

•   мають підтверджену історію впровадження проектів та звітування;

•   мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фахівці з юридичною/соціальною освітою та досвідом роботи з вразливими групами).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

6. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

•   необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;

•   відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

•   підтверджені документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

·      праці персоналу організації та залучених експертів;

·      товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;

·      комунікаційних та інформаційних послуг;

·      консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;

·      оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;

·      друкарських, типографських і копіювальних послуг;

·      послуг зв’язку (телефон, інтернет);

·      витратних матеріалів і канцелярських товарів;

·      транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням;

6.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

·      підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;

·      сплатою боргів;

·      відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

·      міжнародними відрядженням;

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

На початку учасники конкурсу подають аплікаційні форми. За результатами оцінки та відбору яких, проекти будуть презентовані на засіданнях робочих груп з громадської безпеки.

Спеціальні форми для оформлення проектних пропозицій, які можна завантажити за посиланням тут:

Форми проектних пропозицій для інфраструктурних заявок:

Форми проектних пропозицій для інших категорій заявок:

Проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу і ті, що відповідатимуть таковим, будуть передані на розгляд Ради Конкурсу.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. 

Пакет проектної пропозиції повинен складатися з:

належно заповненої аплікаційної форми, до якої додаються:

•   копія свідоцтва про реєстрацію;

•   довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

•   резюме керівника проекту та не менше двох спеціалістів із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності (для неінфраструктурних заявок).

Проектну пропозицію у форматі Microsoft Word (*.docx/*.doc) разом з сканованими додатками (*.PDF або *.JPG) слід надіслати на електрону скриньку:

•   в Луганській області: emil.koreniev@undp.org   

                                     alina.lebbedieva@undp.org

вказавши тему повідомлення: Конкурс «Громадська безпека». Пакет проектної пропозиції повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8Mb.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Рада Конкурсу

Оцінка проектних пропозицій та відбір виконавця здійснюватиметься Радою Конкурсу (РК), яка матиме наступні завдання:

1.  Розгляд і оцінка проектних пропозицій;

2.  Рекомендація або відхилення проектних пропозицій для фінансування.

РК укладатиметься з представників ПРООН, разом з цим, вона має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору грантових проектів чи до думки місцевих органів влади, на території якої передбачається діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

•   відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;

•   узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту;

•   конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;

•   рівень компетентності організації-заявника у питаннях передбачених проектною пропозицією;

•   обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів;

•   рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (керівник проекту, фахівці по наданню правової допомоги, наприклад);

Наявність співфінансування проекту (у фінансовій чи не фінансовій формі) вважатиметься додатковою перевагою.

Зверніть увагу!

•  Кінцевий термін прийняття пропозицій – 09 серпня 2018 р., о 12.00 годині. Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

•   Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

•   Про результати конкурсу учасників повідомлять електронною поштою.

•   Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

•   Причини відмови чи підтримки проекту не будуть повідомлені.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

•   проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);

•   короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагатися Програмою, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;

•   заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Контактні особи:

     в  Луганській області: 

     Еміль Коренєв / Emil Koreniev

     e-mail: emil.koreniev@undp.org  

     моб. тел: +380 577 92 55

     Аліна Лебедєва  / Alina Lebedieva

     e-mail: alina.lebedieva@undp.org  

     моб. тел: +380 95 119 59 15

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка