Конкурс грантів на створення консультаційних бюро для громадян у Донецькій та Луганській областях

VLS_1728 copy

Програма розвитку Організації Об‘єднаних Націй (ПРООН) запрошує неурядові організації, які ведуть діяльність та територіях Донецької та Луганської областей, взяти участь у конкурсі грантів на створення одного консультаційного бюро для громадян в Донецькій області (для надання послуг на території Ясинуватського, Мар’їнського, Покровського районів) і одного бюро в Луганській області (для надання послуг на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів). Кінцевий термін прийняття пропозицій – 20 березня 2018 р.

 

1.     ЦІЛІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.1. Це оголошення повідомляє про конкурс грантів (далі – Конкурс) для неурядових організацій, які ведуть свою діяльність на територіях Донецької та Луганської областей, і реалізується в рамках Програми відновлення та розбудови миру ПРООН. Загальна стратегія конкурсу полягає у наданні допомоги  громадянам чи то безпосередньо, чи то шляхом направлення громадян до відповідних державних органів або НУО/громадськості, персоналом консультаційних бюро (далі – Бюро), а також ведення реєстру звернень і складання об’єднаних квартальних звітів про кількість та зміну характеру справ, що надалі стане моніторинговим  інструментом оцінки динаміки ситуації.  

Беручи до уваги, що ключовими складовими діяльності ПРООН є залучення громадськості та сприяння розвитку мереж громадянського суспільства, метою Конкурсу є відбір громадських ініціатив, спрямованих на підтримку створення одного Консультаційного бюро для громадян в Донецькій області, діяльність якого буде поширюватись на території Ясинуватського, Мар’їнського, Покровського районів, та одного Консультаційного бюро для громадян в Луганській області, діяльність якого буде поширюватись на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів. Бюро надаватимуть довідкову інформацію і консультації у надзвичайних ситуаціях, надаватимуть соціально-психологічну й правову допомогу у разі необхідності. До складу Бюро входитимуть адміністратор-консультант, психолог та юридичний консультант. Зв’язки з органами влади буде забезпечено завдяки регулярним зборам за участю представників органів місцевого самоврядування.

Грантові ініціативи відповідної спрямованості повинні бути оформлені у відповідності до вимог за спеціальною аплікаційною формою (див. пункт 7. Порядок подання проектних пропозицій) для фінансування відповідно до правил закупівель ПРООН.

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Учасниками Конкурсу є неурядові регіональні організації Донецької та Луганської областей та національні організацій, які здійснюють діяльність на території двох областей. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та приватним (фізичним) особам.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті ініціативи, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, що спрямовані на досягнення наступної цілі, а саме:

·       створення Консультаційних бюро для громадян у Донецькій та Луганській областях, на підконтрольних Уряду України територіях, основним видом діяльності яких є надання місцевої інформації і консультацій у надзвичайних ситуаціях та соціально-психологічної та правової допомоги у разі потреби.

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів країн-донорів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Максимальний розмір гранту від ПРООН на імплементацію одного проекту становитиме 28 000 доларів США. При цьому бюджет самого проекту не обмежується і може перевищувати суму гранту за наявності співфінансування з інших джерел.

Співфінансування проекту з інших джерел не є обов’язковою умовою, але перевага надаватиметься проектам, для яких воно буде забезпечено у розмірі, не менше, ніж 10% від загального бюджету проекту. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і в іншій формі (наприклад, оплата праці  працівників, витрати на офіс тощо).

Строк реалізації проектів до 6-ти місяців.

5. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

До участі у конкурсі будуть прийматися проектні пропозиції від тих організацій, які відповідають нижчезазначеним вимогам:

•   мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні (підконтрольних Уряду України територіях);

•   працюють на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей; 

•   мають підтверджену історію впровадження проектів та звітування;

•   мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фахівці з юридичною/соціальною освітою та досвідом роботи з вразливими групами).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

6. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності;
 • фактично виникли протягом терміну виконання проекту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • доцільно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

 

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані на:

 • оплату праці персоналу та залучених експертів;
 • закупівлю офісного обладнання, оргтехніки та меблів;
 • поточний ремонт приміщень (не більше 20% від бюджету проекту);
 • закупівлю програмного забезпечення, отримання доступу до баз даних, підписки на інформаційно-аналітичні ресурси;
 • закупівлю консультативних послуг (за умови їх необхідності для досягнення проектних цілей);
 • послуги з організації заходів в рамках проекту;
 • комунікаційні та інформаційні послуги;
 • оренду приміщень для проведення заходів;
 • оренду офісу;
 • друкарські, типографські і копіювальні послуги, послуги з дизайну поліграфічної продукції;
 • послуги зв’язку (в тому числі інтернет), витратні матеріали і канцелярські товари;
 • транспортні витрати у межах України.

6.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

·      підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;

·      сплатою боргів;

·      відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

·     міжнародними відрядженнями.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Проектні пропозиції повинні містити повний пакет документів.

Пакет проектної пропозиції повинен складатися з:

·       аплікаційної форми;

·       копії свідоцтва про реєстрацію;

·       довідки з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

резюме керівника проекту та не менше двох спеціалістів із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності.

Проектну пропозицію у форматі Microsoft Word (*.docx/*.doc) разом з сканованими додатками (*.PDF або *.JPG) слід надіслати на електрону скриньку Iryna.Zhuchenko@undp.org, вказавши тему повідомлення: Конкурс «Створення консультаційних бюро для громадян в Донецькій та Луганській областях», до 20 березня 2018 р., 12.00.

Розмір електронних версій проектних пропозицій не повинен перевищувати 8 Mb.

Проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Комітету з оцінки.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення. 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Комітет з оцінки

Оцінка проектних пропозицій та відбір виконавця здійснюватиметься Комітетом з оцінки (КО), яка матиме наступні завдання:

1.       розгляд і оцінка проектних пропозицій;

2.       рекомендація проектних пропозицій для фінансування;

3.       рекомендація проектних пропозицій для фінансування за умови зміни конфігурації заявки та/або обсягу запитуваного фінансування;

4.       відхилення проектних пропозицій для фінансування.

 

КО скрадатиметься з представників ПРООН, разом з цим, КО має право запитати незалежну експертну думку в ході відбору грантових проектів чи думку місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

1.     відповідність меті та пріоритетам конкурсу;

2.     якість проектної пропозиції: узгодженість мети, завдань та заходів проекту;

3.     конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;

4.     рівень компетентності організації (членів консорціуму);

5.     рівень компетентності запропонованої команди проекту;

6.     обґрунтованість запланованих витрат щодо очікуваних результатів;

7.     наявність співфінансування(у фінансовій чи нефінансовій формі);

8.     сталість результатів проекту після його завершення.

Зверніть увагу!

•  Кінцевий термін прийняття пропозицій  – 20 березня 2018 р., о 12.00 годині. Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

•   Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

•   Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.

•   Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

•   Причини відмови чи підтримки проекту не будуть повідомлені.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному ПРООН:

•   проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);

•   короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагатися Програмою, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;

•   заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Контактна особа:

Ірина Жученко, радник з питань управління в Донецькій та Луганській областях:   +380 50 304 73 21, iryna.zhuchenko@undp.org

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка