1. ВСТУП

1.1. Про проект ПРООН «Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерству охорони здоров’я України»

На прохання Міністерства охорони здоров'я України, ПРООН закуповує ряд лікарських засобів і виробів медичного призначення протягом 2015-2019 років. ПРООН допомагає Міністерству охорони здоров'я реформувати систему державних закупівель та зробити її прозорою та чесно. За підтримки ПРООН поступово буде створено національну програму закупівель, яка буде опиратись на міжнародні стандарти та вбере в себе кращі світові практики.

Цілі проекту «Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерству охорони здоров’я України»:

1.       Надавати МОЗ допомогу в економічно ефективній, прозорій та своєчасній закупівлі лікарських засобів та інших виробів медичного призначення вибраних державних програм у галузі охорони здоров’я на невідкладних і термінових засадах;

2.       Розбудовувати структурну та кадрову спроможність щодо планування, прогнозування, контролювання і оцінювання постачань для забезпечення прозорих і економічно ефективних закупівель у МОЗ;

3.       Поступово передавати функції з закупівель, при цьому підтримуючи здійснення процесів закупівель, і підтримуючи підрозділ закупівель МОЗ;

4.       Підтримувати у МОЗ подальшу реформу національної системи закупівель і забезпечення якості та процеси розбудови спроможності;

5.       За наявності технічних знань і досвіду ВООЗ забезпечувати зміцнення потенціалу системи управління закупівлями та ланцюгом постачання у контексті ширшої ініціативи, спрямованої на зміцнення системи охорони здоров’я України та запровадження послідовної політики у фармацевтичній галузі.

Допомога, що надається з боку ПРООН Міністерству Охорони Здоров’я спрямована на підтримку реформування закупівель у галузі охорони здоров’я. Очікується, що з  2019 року функції закупівель медичних препаратів буде виконувати створена Агенція із закупівель медичної продукції. Агенція – це незалежна організація, яка буде відповідати за проведення закупівель медикаментів для громадян України за допомогою сучасного програмного забезпечення та прозорих процедур.

1.2. Передумови

Один з основних компонентів проекту "Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерству охорони здоров'я України" спрямований на зміцнення системи державних закупівель в системі охорони здоров'я через забезпечення доступу пацієнтів до основних медичних засобів та інших лікарських препаратів в Україні.

За підтримки проекту створена система онлайн контролю залишків медичних препаратів на складах, що дозволяє проводити моніторинг в режимі реального часу та мати доступ до інформації про медичні запаси, як одного з елементів здійснення реформи. Ця система допоможе покращити процес державних закупівель, і дозволить ефективно прогнозувати та планувати необхідні закупівлі на національному та місцевому рівні.

У 2016 році відбувся запуск електронної системи моніторингу наявності запасів медичних препаратів у лікувальних закладах “Є ліки”. Уже близько 20 областей України надають інформацію щодо доступних для пацієнтів ліків у лікарнях. Платформа “Є ліки”є прикладом інноваційного підходу до захисту прав громадян на отримання якісної медичної допомоги. Тепер пацієнти можуть отримувати інформацію про ліки, які закуповуються за бюджетний кошт, потрапляють в лікарні та є доступними.

У 2017 році проект надавав гранти місцевим неурядовим організаціям у чотирьох регіонах (Київ, Полтава, Харків та Черкаси) для розуміння того, чи надходять ліки відповідним пацієнтам, та для проведення моніторингу постачання та розповсюдження лікарських засобів, закуплених за підтримки ПРООН на центральному рівні.

У 2018 році проект спрямований на моніторинг реальної ситуації з наявністю ліків, придбаних ПРООН в рамках бюджету МОЗ для дорослих хворих на гемофілію та дітей з онкогематологічними захворюваннями в Дніпрі, Ужгороді, Запоріжжі, Рівному, Вінниці та Чернігові, а також отримання даних щодо своєчасності та кількості доставки медикаментів до складів та медичних закладів у регіонах.

1.3. Мета та завдання конкурсу

Мета: Отримати дані щодо доставки ліків, придбаних ПРООН за бюджетом МОЗ, до складів та закладів охорони здоров'я в регіонах: своєчасність доставки, кількісні показники та наявність ліків для пацієнтів.

Зміцнення потенціалу неурядових організацій, що захищають права пацієнтів.

Для цього виконати наступні завдання:

1.       Провести моніторинг доставки та наявності та використання лікарських засобів, закуплених ПРООН для Міністерства охорони здоров’я та з можливих інших джерел публічних закупівель (обласного, районного або лікарняного рівня) по програмам: доросла гемофілія у 2016-17 рр., дитяча онкогематологія у 2016-17 рр. Моніторинг повинен стосуватися наступних питань: які лікувальні заклади в регіонах отримали ліки та в якій кількості; узгодження кількості замовлених протягом процесу планування та отриманих ліків; час доставки від центрального складу до регіональних та/або лікарняних складів; проблеми, що виникли під час доставки.

2.       Провести моніторинг доставки та наявності та використання лікарських засобів, закуплених ПРООН для Міністерства охорони здоров’я та з можливих інших джерел публічних закупівель (обласного, районного або лікарняного рівня) по програмам: доросла гемофілія у 2016-17рр., дитяча онкогематологія у 2016-17 рр.. Моніторинг повинен стосуватися наступних питань: кількість пацієнтів, які потребують лікування відповідними ліками; кількість пацієнтів, які отримали безкоштовні ліки; чому пацієнти не могли отримати безкоштовні ліки, необхідне для лікування; своєчасність прийому рятівних ліків.

3.       Вивчити інші питання, пов'язані з доставкою та розповсюдженням лікарських засобів (рівень прозорості, обізнаність лікарів та пацієнтів щодо існування безкоштовної медицини, найкращих практик тощо).

4.       Розробити набір висновків та рекомендацій, а також можливі подальші кроки в результаті моніторингу постачання ліків, придбаних ПРООН для МОЗ для лікування дорослої гемофілії та дитячої онкології, з точки зору наявності та своєчасності рятувальних ліків для пацієнтів.

ПРООН надасть методологію та інструменти (кількісні і якісні) моніторингу після підписання грантової угоди.

Заявки на конкурс приймаються до 3 жовтня 2018 року.

Термін виконання проекту:  2 місяці від дня підписання угоди.

Максимальна сума заявки: 130 000 грн. за грант.

ПРООН підтримає не більше 4 заявок серед наступних регіонів: Дніпро, Ужгород, Запоріжжя, Рівне, Вінниця та Чернігів.

2. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

2.1. Вимоги до організацій

До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються організації, які:

·         Мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;

·         Мають досвід активної роботи у розробці та управлінні проектами, програмами та грантами у сфері охорони здоров'я, громадського здоров'я, соціальних та медичних питань, моніторингу реалізації гранту в регіоні не менше 2 років;

·         Мають підтверджену історію співпраці з міжнародними донорами, досвід впровадження відповідних проектів і звітування. Досвід роботи у моніторингу і оцінюванні, або досвід проведення досліджень буде вважатися сильною перевагою.

Очікується, що організація призначить щонайменше одного експерта для загального управління командою проекту, планування і контролю, звітування до ПРООН і виконання інших функцій проектної координації.

Пропозиції, подані до ПРООН в рамках цього грантового конкурсу повинні включати резюме основних виконавців проекту.

Передбачається, що організація володіє відповідними фінансовими процедурами і може належним чином прийняти та використати кошти, надані в рамках гранту.

Пропозиції від організацій, які не відповідають вищенаведеним вимогам, не розглядатимуться.

2.2. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

·         необхідні для провадження проектної діяльності;

·         відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включаючи принципи «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;

·         коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані через грант ПРООН, можуть бути використані виключно для оплати:

·         праці персоналу організації та залучених експертів (основні виконавці проекту з вказанням % занятості в проекті. Адміністративні витрати не мають перевищувати 10% запитуваної суми)

·         комунікаційних та інформаційних послуг;

·         закупівлі консультативних послуг, за умови їх необхідності для досягнення проектних цілей;

·         оренди та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проектними заходами;

·         друкарських, типографських/копіювальних послуг та офісне приладдя;

·         транспортних витрат, необхідних для впровадження проекту.

Вважаються неприйнятними витрати, пов’язані з:

·         підготовкою проектної пропозиції для участі у конкурсі;

·         науковими дослідженнями;

·         сплатою боргів;

·         купівлею офісного обладнання;

·         відшкодуванням витрат, пов’язаних з коливанням валютного курсу.

Витрати в рамках підтриманих проектів вважатимуться прийнятними тільки за умови, якщо вони будуть здійснені у відповідності до Правил та процедур ПРООН щодо здійснення фінансових транзакцій та звітування ОГС-грантерів.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Дане запрошення буде розміщено на веб-сайтах наступних організацій:

Проектні пропозиції (заявки) слід подавати українською мовою згідно з вимогами даного Запрошення та Формою проектної пропозиції (Додаток  І). Запрошення до участі у конкурсі та Форму можна завантажити з вказаних Інтернет-сторінок.

Пакет документів повинен складатись з:

1. Заповненої проектної пропозиції (у форматі Microsoft Word).

2. Сканованої копії статуту організації (формат PDF);

3. Сканованої копії свідоцтва про державну реєстрацію організації (формат PDF);

4. Сканованої копії довідки про відкриття банківського рахунку (формат PDF);

5. Резюме запропонованих спеціалістів для впровадження проекту , керівника та бухгалтера проекту (форматі Microsoft Word або PDF).

6. Дві рекомендації від попередніх донорів.

Пакет документів потрібно направляти на адресу vitaliy.kuchynsky@undp.org; iryna.shchokova@undp.org

Тема листа: подання на конкурс «Громадський моніторинг доставки, наявність та використання лікарських засобів на місцевому рівні». Загальна кількість відправлених документів не повинна перевищувати 10 Мб.

Заявки, надіслані іншими засобами (кур’єром, персональна доставка, лист, факс) розглядатися не будуть. Усі заявки повинні надходити до ПРООН не пізніше 18:00 (київський час) 3 жовтня 2018 року. Заявки, що надходять після зазначеного терміну, не розглядаються.

4.  ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Критерії оцінки

Проектні пропозиції будуть оцінюватись ПРООН за наступними критеріями:

·         Якість та відповідність проектної пропозиції поставленому завданню;

·         Наявна і продемонстрована спроможність запропонованої команди впоратись з заходами, що описано в проектній пропозиції;

·         Продемонстрований досвід співпраці з ключовими зацікавленими сторонами на регіональному рівні;

·         Якість систем та процесів фінансового менеджменту (наприклад, бюджетування, моніторинг, облік та звітність, системи внутрішнього контролю, закупівлі, антикорупційні заходи); Послідовність бухгалтерського обліку та висока якість фінансових документів.

Після закінчення строку подачі спеціалісти ПРООН перевірять заявки за вищенаведеними критеріями. На цьому етапі ПРООН може вимагати додаткової інформації від заявників на власний розсуд.

5. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

5.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за здійснення моніторингу впровадження проекту та оцінювання його результатів. Проект ПРООН провадитиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їхніми  партнерами, а також через участь у проектних заходах.

5.2. Звітування

Грантоотримувач  подаватиме наступні звіти:

·         Короткі звіти на вимогу в період виконання проекту (раз на місяць);

·         Заключний звіт, має включати опис заходів, розроблені інструменти, результати моніторингу та аналізу, висновки і рекомендації не пізніше 8 грудня 2018р..

·         Фінансовий звіт за весь період контракту не пізніше  8 грудня 2018р.

 

ДОДАТОК І | Завантажити 

Icon of SDG 03

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка