Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення

У чому полягає основна мета проекту?

 Image is optional

Основною метою Проекту є вирішення ключової проблеми скорочення викидів парникових газів в Україні шляхом трансформації ринку в напрямку більш енергоефективних технологій освітлення і поступового припинення використання неефективних приладів/джерел освітлення в житлових і громадських будівлях, державних загальноосвітніх школах; підвищення рівня освіти та обізнаності побутових споживачів з питань енергоефективного освітлення; розповсюдження і тиражування результатів проекту.

Результати та досягнення

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РУХУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОМУ ОСВІТЛЕННЮ

Проведено спеціальне дослідження українського законодавства щодо збору та подальшої утилізації відпрацьованих флуоресцентних ламп, приділяючи належну увагу законам, що стосуються роздільного збору побутових відходів, шляхом порівняння українського законодавства з відповідним чинним законодавством ЄС, США та Росії. Вищезазначене дослідження також включало підготовку рекомендацій щодо поправок які необхідно внести до чинних законів України з метою розширення сфери використання люмінесцентних ламп і сприяння успішній реалізації енергоефективних проектів з освітлення.

Тому, враховуючи вищезазначене, були проведені наступні заходи і отримані відповідні результати:

- Проведене масштабне дослідження національних і міжнародних норм, правил і законів, що сприяють трансформації ринку та розвитку технологій з  енергоефективного освітлення, що було розпочато в 2012 році.

- Дослідження існуючих систем маркування джерел освітлення з метою надання пропозицій щодо системи маркування та стандартів прийнятних для України

- Дослідження міжнародного та українського законодавства, що регулюють поводження із відпрацьованими люмінесцентними лампами з (збір, утилізація).

- Також було проведено наступні дослідження: аналіз української національної політики, нормативно-правової бази з освітлення, утилізація флуоресцентнихламп і роздільний сбір побутових відходів; аналіз міжнародної юридичної практики (відповідні закони, що застосовуються в ЄС, США , Росія, тощо) щодоутилізації відпрацьованих флуоресцентних ламп та порівняльний аналіз з законодавством України; вивчення та аналіз практичного дотримання українських норм і правил, що регулюють утилізацію використаних флуоресцентнихламп; аналіз та виявлення проблемних аспектів, пов'язаних з дотриманням українських норм і правил, що регулюють утилізацію відпрацьованих флуоресцентних ламп і роздільний збір побутових відходів; національним партнерам на розгляд було направлено проект рекомендованих поправок до таких нормам і правил; експерти Проекту також вивчили організаційні та правові процедури що на даний час  застосовуються до утилізації ртутьвмісних відходів в України.

- З метою подальшого розвитку цієї тенденції ми також придбали (найбільш підходящу і в даний час доступну на ринку) установку для компактування відпрацьованих люмінесцентних лампа і проаналізовали її в плані механічної та хімічної продуктивності. На жаль це дослідження мало несприятливий результат: виявилось, що установкане може утилізувати або принаймні видаляти ртуть атільки дробитилампи для компактного складання небезпечних відходів.

- Варто також відзначити, що експерти Проекту відвідали провідних виробниківобладнання з утилізаціїв Росії, в Москві і Дубно, де було проведено плідні переговори і започатковані робочі відносини з Некомерційним партнерством – асоціація підприємств з утилізації ртутних відходів (NPАРСО ) .

- Наші фахівці також відвідали Кам'янець -Подільський де,за підтримки ПМГ, було реалізовано пілотний проект зі збору та утилізації ртутьвмісних ламп. Цей досвід був використаний для підготовки ТЗ на розробку стратегії поводження зі ртутьвмісними відходами. В даний час це дослідження знаходиться в завершальній стадії.

- Проект також узяв активну участь у конференції, яку було присвяченоутилізації ртутьвмісних відходів, яку було проведено в Луганську в жовтні 2013 року.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НА РИНКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО  ОСВІТЛЕННЯ

Через те що регуляторна система має деякі пробіли, так звані "сірі" (неналежної якості) освітлювальні прилади мають вільний доступ до українського ринку. Наявність такої низької якості та неправильно маркованої продукції значно ускладнює подальший розвиток ринку енергоефективного  освітлення і створює негативний імідж для всього сектору. Тому, на підставі прохань відповідних міністерств, було розпочато комплексне дослідження джерел світла, що в даний час присутні на українському ринку, для освітлення вулиць, технологій та їх якості,  яке буде  завершено найближчим часом. На основі цього дослідження будуть представлені рекомендації щодо оптимального застосування технологій та джерел світла для вуличного освітлення.

Окрім цього, однією з основних перешкод на шляху виконання Проекту є відсутність в Україні системи, що регулює збір і безпечну утилізацію відпрацьованих КЛЛ, що викидаються споживачами і містять ртуть; і для вирішення цієї проблеми були здійсненні наступні кроки:

- Порівняльне дослідження сучасних українських стандартів енергоефективного освітлення з відповідними стандартами, що застосовуються в ЄС, а також з найкращими міжнародними практиками. Важливо також підкреслити, що відповідно до Закону України # 1629- IV від 19/03/2004, всі існуючі і нововведені стандарти підлягають гармонізації з європейськими стандартами.

- З метою поліпшення інституційних можливостей в Україні та задля проведення перевірки та оцінки якості імпортованихенергоефективних приладів світлотехнічної продукції і поліпшення існуючих процедур сертифікації (які є невід'ємною частиною системи забезпечення якості), Проект TMEL в даний час підтримує активний діалог з відповідними урядовими агентства, такими як: ДЕРЖСТАНДАРТ, Міністерство охорони навколишнього середовища, медично-санітарною службою, тощо.

- Ми також ініціювали діалог між зацікавленими сторонами, щодо майбутніх стандартів, які мають бути застосовані до нових енергоефективних технологій, таких як світлодіодні освітлювальні прилади. В даний час цей діалог активно ведеться серед усіх  зацікавлених сторін. Було проведено низкукруглихстолів та семінарів з такими виробниками, як: Osram, Maxus, Philips, Газотрон; державними органами: Технічним комітетом TK137, Держстандартом, НАЕР, Інститутом з енергозбереження КПІ; неурядовими організаціями: Товариство захисту прав споживачів, Все-українська екологічна ліга, неурядова організація " ТЕСТ".

- Проектний документ також передбачає розробку Національної стратегії України з утилізаціїртутьвмісних джерел світла у співпраці з місцевими виробниками, постачальниками, господарюючими суб'єктами рециклінгу/компаніями що займаються утилізацією і муніципалітетами. Для вирішення цього питання ми розглянули і проаналізували існуючі системи збору та утилізації / рециклінгуртутьвмісних джерел світла, які застосовуються в європейських країнах, а також оцінили попит і пропозиції послуг по збору та утилізації / рециклінгуртутьвміснихджерелсвітла в Україні. Ми також провели аналіз щодо застосування такої системи до України. Результати цієї оцінки були відображені в Національній стратегії України з поводження з відходами/утилізаціїртутьвмісних джерел світла, що також була розроблена командою проекту TMEL. Важливо також підкреслити, що вищезазначена стратегія охоплює всі питання, що пов'язані з утилізацією/рециклінгом джерел світла, що містять ртуть, тобто: фінансування, збір, зберігання, транспортування, утилізація, промоція, стимулювання тощо.

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У КОМУНАЛЬНОМУ СЕКТОРІ

Нещодавно були реалізовані наступні пілотні проекти:

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ У СЕЛІ НЕЩУРІВ, ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цей проект в даний час перебуває в процесі виконання і передбачає заміну вуличного освітлення в селі Нещурів, обухівського району, київської області.

У рамках цього проекту було здійснено наступні робіт:

- Виконання технічних робіт щодо установки енергоефективного освітлення; підготовка та надання необхідної документації, у тому числі технічних документів необхідних для виконання даного проекту та їх узгодження з усіма відповідними органами, придбання та введення в експлуатацію енергоефективного освітлювального обладнання у відповідності до діючихзаконів України та норм і процедур ПРООН.

- Надання послуг з навчальної підготовки щодозастосованих енергоефективних технологій освітлення представникам місцевих органів влади.

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ З КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СВІТЛОФОРІВ У МІСТІ ГОРЛІВКА

У рамках цього проекту було здійснено/планується до виконання наступні роботи та заходи:

Забезпечення фінансуванняпроектно-технічних послуг підрядника.

У рамках цього проекту також планується замінити лампи в усіх світлофорах (загалом - 780 ламп) міста. У зв'язку з цим Проект TMEL вже надав міський раді двадцять ламп OSRAM Signal 100W E27 та двадцять ламп OSRAM HalogenEcoClassic 70W E27 для проведення тестування. Для цілей даного проекту НЕФКО планує частково покрити проектування і подальшу установку інтелектуальних систем управління освітленням. Крім того, планується замінити 22 вуличних світильників і забезпечити вільний доступ Wi -Fiна ділянці: вулиця Рудакова - вулиця Леніна (улюблена зона відпочинку молоді міста Горлівка).

УСТАНОВКА СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ  В ГОЛОВНОМУ ОФІСІ ПРООН В УКРАЇНІ

Обсяг робіт в рамках даного проекту включав установку десяти (10) 35-ватних світлодіодних світильників та трьох (3) 600х600мм 56-ватнихсвітлодіодних світильників.

ПРОНИКНЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ  СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЖИТЛОВИЙ СЕКТОР

За підтримки Проекту TMEL недавно було запущеноПрограму "Мікро-фінансування" за участюPlatinumBank, Maxus (виробник енергоефективних ламп) і декількох українських мереж роздрібної торгівлі. У рамках цієї Програми Maxus запустив нову технологію виробництва спеціальних наборів на 3/5 енергоефективні лампочки, які можливо придбати в кредит.

Ми провели дослідження українського споживчого ринкущодо енергоефективної продукціїенергетичної продукції, а також дослідження ринкуенергоефективного освітлення і чинників, що перешкоджають їх розвитку.

Ми також розробили стратегію другого етапу Всеукраїнської інформаційної компанії щодо енергоефективного освітлення. Стратегія включає в себе розробку рекламних роликів / плакатів, листівок і календарів і, після цього, розміщення / розповсюдження цих матеріалів супермаркетах.

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТІВ

Було проведено тендер на проведення Всеукраїнської освітньої інформаційної кампанії в школах щодо енергоефективного освітлення.

Було розповсюджено інформаційні буклети для екологів (10 000) і для співробітників комунальних служб (10000).

Прийняли участь у софінансуванні Міжнародній конференції Ріо +20, яка відбулася 12 - 15 листопада 2012 року в Торгово-промислової палаті України.

Прийняли участь у софінансуваннідитячого конкурсу малюнків на тему енергоефективного освітлення, який було проведено у березні 2013 Всеукраїнською дитячою спілкою «Екологічна варта».

Хто здійснює фінансування?Бюджетні ресурси на 2013 рік, у сумі $ 1 359 264 дол. США,  були надані ГЕФ через ПРООН.

Як ми здійснюємо нашу місію?

  • Розробка та впровадження основних напрямків руху національної політики щодо сприяння розвитку енергоефективному освітленню
  • Удосконалення системи забезпечення і контролю якості на ринку енергоефективного  освітлення
  • Демонстраційні пілотні проекти з енергоефективності у комунальному секторі
  • Проникнення енергоефективної  світлотехнічної продукції в житловий сектор
  • Розмноження та поширення інформації про результати проектів

Виконання програми у попередньому фінансовому році

2013
Донор Витрачено
GEF, UNDP $ 1 359 264

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка