Фото: Артем Гетьман / ПРООН в Україні

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Донецької або Луганської областей, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть обрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення соціальної згуртованості та громадської безпеки. Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

RPP_3_2020_32_MI: «Підсилення потенціалу ОГС у здійсненні аналізу, моніторингу та оцінки громадських ініціатив та поширення кращих практик»

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 032, 036, 038, 039), бути зареєстрованими та здійснювати діяльність на території Донецької чи Луганської областей;
 • мати досвід здійснення аналізу, моніторингу та оцінки громадських ініціатив та мікропроєктів та мати бажання розвиватися в цьому напрямі (щонайменше один проєкт упродовж останніх двох років);
 • мати досвід роботи із громадами Донецької та Луганської  областей, що підтверджується попередньо втіленими проєктами (щонайменше три роки і два реалізовані проєкти); 
 • мати відповідних фахівців та/або найнятий персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). Досвід залучених фахівців має відповідати умовам та завданням конкурсу;
 • заявка від організації має обов’язково подаватися у партнерстві щонайменше з однією більш досвідченою громадською організацією-ментором, яка/які має/мають а) мінімум 5-річний досвід (мінімум три реалізовані проєкти) здійснення аналізу, моніторингу та оцінки громадських ініціатив та мікрогрантів; б) мінімум 5-річний досвід (мінімум три реалізовані проєкти) професійного створення та поширення історій успіху (фото-, відео-, текстових історій); заохочується надання прикладів конкретних продуктів організацій-менторів за виконаними проєктами в рамках означених напрямів (розроблені методології, звіти, історії успіху та ін.);
 • мати досвід реалізації проєктів з реєстрації ОГС, організаційного розвитку, сталого функціонування та/чи надання експертних послуг з цієї тематики (щонайменше один проєкт упродовж останніх двох років).

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності);
 • досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

Зайнятість персоналу:

 • керівник проєкту – не більше 0,5 - 0,75 ставки;
 • бухгалтер – не більше 0,25 ставки.

3.3. Території реалізації конкурсу:

 • 20 громад Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, майбутня Волноваська ОТГ, Ольгинка, Очеретине, Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Краматорськ, Маріуполь; 
 • 19 громад Луганської області: Лозно-Олександрівська ОТГ, Привільська ОТГ, Троїцька ОТГ, Нижньодуванська ОТГ, Біловодська ОТГ, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна,  Красноріченська ОТГ, Мілове, Станиця Луганська, Широкий, Красна Талівка Новоайдар, Золоте, Гірське, Щастя, Трьохізбенка. 

Заявка від організації повинна охоплювати усі цільові громади, що перелічені у розділі «Території реалізації конкурсу» у двох областях. 

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершена до 30 жовтня 2020 року (включно із поданням фінансової і програмної звітності).

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Основна мета проєкту полягає у розробці й апробації системи моніторингу та оцінки громадських ініціатив (мікропроєктів, що реалзіуються ініціативними групами), аналізу їх сталості та впливу у громаді.

Подані проєктні пропозиції мають відповідати цільовій спрямованості проєкту, бути орієнтовані в однаковій мірі на жінок та чоловіків, включно з представниками/представницями найбільш уразливих груп у громаді, та бути спрямовані на досягнення наступних завдань:

 1. розвиток потенціалу громадської організації-апліканта шляхом стажування/навчання/практики/консультацій із використанням ресурсів організації-ментора персоналу організації в частині: (а) розробки систем моніторингу та оцінки громадських ініціатив, аналізу їх сталості та впливу у громаді; (б) опису та поширення кращих практик, створення історій успіху (фото-, відео-, текстових історій).
 2. розробка (у партнерстві з організацією-ментором) системи моніторингу та оцінки громадських ініціатив (включно з якісними і кількісними індикаторами), аналізу їх сталості та впливу у громаді та її апробація;
 3. проведення моніторингу та оцінки щонайменше 30 громадських ініціатив (мінімально по 15 в кожній області), здійснених за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру (база даних реалізованих міні-ініціатив буде надана у користування відібраній організації); виявлення сильних сторін та недоліків під час упровадження ініціатив, факторів сталості їх результатів та ефективності, вироблення рекомендацій щодо їх усунення, формування звіту;
 4. на основі проведеного аналізу, виявлення найкращих практик та створення історій успіху (фото-, відео-, текстові історії) з подальшим поширенням;
 5. виявлення ініціативних груп, що мають зацікавленість розвиватися в напрямі створення громадських організацій та розбудова їх потенціалу, надання консультативної допомоги в реєстрації громадських організацій;
 6. висвітлення проміжних та кінцевих результатів проєкту у місцевих та соціальних медіа, інформування громадськості про хід реалізації проєкту. 

Очікувані результати проєкту: 

 1. щонайменше п’ять працівників організації-апліканта пройшли стажування/навчання та посилили свої спроможності із розвитку та апробації систем моніторингу та оцінки, а також створення історій успіху (фото-, відео-, текстові історії) з подальшим поширенням кращих практик серед громадськості; 
 2. створено та апробовано систему моніторингу та оцінки громадських ініціатив (включно з якісними і кількісними індикаторами);
 3.  здійснено моніторинг та/або оцінку щонайменше 30 громадських ініціатив у двох цільових областях, оприлюднено звіт, у якому представлено методологію та результати моніторингу та оцінки, виявлені сильні сторони, недоліки та рекомендації щодо їх усунення;
 4. створено щонайменше 15 історій успіху для поширення кращих практик громадських ініціатив;
 5. щонайменше 20 ініціативних груп отримали консультативну й експертну допомогу, розбудували свій потенціал в частині організаційного розвитку, в результаті чого створено та юридично зареєстровано щонайменше п’ять громадських організацій.

У межах цього конкурсу заявок планується обрати одну проєктну пропозицію.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 9 місяців. Початок імплементації проєкту – 9 листопада 2020 року.

Проєктним пропозиціям, у межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядатимуться.

Із заявкою обовязково має бути поданий лист підтримки від партнерської громадської організації щодо спільної участі у реалізації проєкту.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці персоналу проєкту не можуть перевищувати 20% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається з:

 1. Аплікаційної  онлайн-форми, заповненої онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.
 2. Повної аплікаційної форми (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc);
 3. Фінансової пропозиції (запропонований бюджет у форматі Excel);
 4. Відсканованих копій наступних документів (*.PDF або *.JPG):
 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.

5. Листа-підтримки від від партнерської громадської організації щодо спільної участі у реалізації проєкту;

6. Усіх документів, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-6), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

RPP_3_2020_32_MI: «Підсилення потенціалу ОГС у здійсненні аналізу, моніторингу та оцінки громадських ініціатив та поширення кращих практик»

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12 жовтня 2020 року, 12:00

Аплікаційний пакет (пункти 2-6) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення  «RPP_3_2020_32_MI: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що всередньому набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап  2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення та розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Також конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

№ п/п

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка повністю відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 10 балів; подана заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 5 балів; подана заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Доцільність та результативність заходів, запланованих проєктом (заплановані заходи є доцільними та сприятимуть досягненню цілей проєкту – 10 балів; заплановані заходи частково сприятимуть досягненню цілей проєкту – 5 балів; заплановані заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

10

3.

Спроможність організації-заявника успішно реалізувати проєкт за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін (організація-заявник повністю має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації проєкту – 15 балів; організація-заявник частково має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації проєкту – 10 балів; організація-заявник не має необхідного досвіду та ресурсів для успішної реалізації проєкту – 0 балів)

15

4.

Спроможність партнерської організації/й надати менторську підтримку організації-заявнику у розбудові потенціалу в частині:

 • здійснення аналізу, моніторингу та оцінки громадських ініціатив та мікрогрантів (менше, ніж 3 проєкти упродовж останніх 5 років – 0 балів;  3 реалізовані проєкти упродовж останніх 5 років – 5 балів; більше ніж 3 реалізовані проєкти упродовж останніх 5 років – до 10 балів);
 • професійного створення та поширення історій успіху - фото-, відео-, текстових історій (менше, ніж 3 проєкти упродовж останніх 5 років – 0 балів; 3 реалізовані проєкти упродовж останніх 5 років – 5 балів; більше ніж 3 реалізовані проєкти упродовж останніх 5 років – до 10 балів).

20

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 15 балів; фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів; фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

15

6.

Гендерно специфічні потреби із особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 5 балів, гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів)

5

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 15% – 5 балів, наявне співфінансування у розмірі вище 15% –10 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

Проєктні заявки, що передбачають співфінасування від місцевого бізнесу, матимуть переваги.

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка