1. ВСТУП

Це Оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямом мобілізації громад для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Донецької та Луганської областей, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В Оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення мобілізації громад. Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2021_16_VOL: «Професійний підхід до організації волонтерської діяльності у місцевих громадах Донецької та Луганської областей» (цільова аудиторія – молодіжні центри, молодіжні громадські організації, комунальні центри по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання, вищі навчальні заклади І-IV рівнів акредитації Донецької та Луганської областей, включно з внутрішньо переміщеними вузами).

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від збройного конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку збройного конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків збройного конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок збройного конфлікту; 2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; 3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (Мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку збройного конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент II: Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України. Для організацій, зареєстрованих не на території Донецької та Луганської області, обов’язковим є досвід роботи у громадах Донецької та Луганської  областей, що підтверджується попередньо втіленими проєктами (щонайменше протягом 4 років із досвідом 2 реалізованих проєктів);
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 032, 036, 038, 039) та здійснювати діяльність на території, підконтрольній уряду України;
 • мати практичний досвід створення та втілення комплексних проєктів підготовки та супроводу менеджерів/координаторів волонтерських програм регіонального рівня (щонайменше 2 реалізовані проєкти);
 • досвід роботи із утілення проєктів підготовки та супроводу менеджерів/координаторів волонтерських програм на міжрегіональному/національному рівні буде перевагою;
 • мати підтверджений досвід створення та втілення успішних волонтерських програм/проєктів на рівні громади, відбору, навчання та супроводу волонтерів (щонайменше 5 років, 3 проєкти);
 • мати досвід втілення проєктів у співпраці з молодіжними центрами/громадськими організаціями/вузами, що підтверджується попередньо втіленими проєктами (щонайменше 5 років, 3 реалізовані проєкти);
 • досвід креативної зовнішньої комунікації (візуальної та вербальної) попередньо втілених проєктів та програм, їх результатів, що підтверджується наданими матеріалами, буде перевагою;
 • бути готовими та мати підтверджену організаційну та кадрову спроможність здійснювати діяльність з охопленням відібраних організацій-учасників на усій території реалізації проєкту;
 • мати відповідних фахівців та/або найнятий персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). Досвід залучених фахівців відповідає умовам та завданням конкурсу.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • Проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності); спеціаліста із комунікації (відповідального за зовнішню та внутрішню комунікацію у проєкті).
 • Досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • Знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • Бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором;

Зайнятість персоналу:

·      Керівник проєкту – не більше 0,5-0,75 ставки;

·      Бухгалтер – не більше 0,25 ставки.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Заявка повинна передбачити конкурсний відбір найбільш умотивованих учасників/учасниць проєкту, що подаватимуться від імені організацій (молодіжні центри, молодіжні громадські організації, комунальні установи по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання, вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, включно з внутрішньо переміщеними вузами), які функціонують на території реалізації проєкту:

Громади Донецької області: Добропільська ТГ , Дружківська МТГ, Покровська ТГ, Мирноградська ТГ, Мирненська ТГ, Слов`янська ТГ, Сіверська ТГ, Соледарська ТГ, Торецька ТГ (включно з с. Новгородське), Світлодарська ТГ, Мангушська ТГ, Волноваська ТГ, Ольгинська ТГ, Очеретинська ТГ, Вугледарська ТГ, Сартанська ТГ, Великоновосілківська ТГ, Мар’їнська ТГ, Авдіївська ТГ, Краматорська ТГ, Маріупольська ТГ.

Громади Луганської області: Лозно-Олександрівська ТГ (включно з населеними пунктами, що входили до складу Привільської ОТГ), Троїцька ТГ, Нижньодуванська ТГ, Біловодська ТГ, Попаснянська ТГ, Сєвєродонецька ТГ, м.Лисичанськ, м.Старобільськ, Кремінська ТГ,  Міловська ТГ, Красноріченська ТГ,  Станично-Луганська ТГ,  Широківська ТГ (включно з населеними пунктами Широкий і Красна Талівка), Новоайдарська ТГ, м. Золоте, Щастинська ТГ (включно з с. Трьохізбенка). 

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершена до 31 травня 2021 року (включно із поданням фінансової і програмної звітності).

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

В результаті конкурсу буде відібрано 1 успішну організацію, яка запропонує найкраще рішення за найкращу ціну. Очікується, що відібрана організація буде на постійній основі комунікувати із відповідальними представниками Програми ООН із відновлення та розбудови миру на кожному з етапів реалізації проєкту.

Загальна мета проєкту полягатиме у формуванні та підтримці професійного підходу до організації волонтерської діяльності та менеджменту волонтерських програм шляхом розвитку спроможностей менеджерів/координаторів волонтерських програм/проєктів, налагодження міжсекторального партнерства у громаді задля підтримки волонтерської діяльності, співтворчості у процесі пошуку та втілення інноваційних рішень,  що сприятимуть поширенню культури волонтерства та сталості волонтерських програм та проєктів.

Зокрема, очікується, що відібрана успішна організація запропонує оригінальні рішення в межах таких  завдань:

1.   Картування діючих волонтерських програм та проєктів у цільових громадах Донецької та Луганської областей. Оцінка спроможностей та освітніх/розвиткових потреб менеджерів/координаторів діючих волонтерських програм та проєктів,

2.   Підтримка діяльності із підвищення обізнаності громад та ключових стейкхолдерів у громаді щодо змісту діяльності та можливостей  діючих волонтерських програм.

3.   Оцінка сталості діючих волонтерських програм/проєктів у громаді та розробка інноваційних рішень (в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій) для підтримки їх сталості;

4.   Розробка дизайну та впровадження інноваційних навчальних програм підготовки/ розвитку спроможностей менеджерів/координаторів волонтерських програм та проєктів. Змістовно програми можуть включати тренінгові сесії, практикуми, супервізійні та інтервізійні зустрічі, воркшопи, навчальні та обмінні візити, менторство, інші форми роботи. Креативні та нестандартні рішення щодо візуалізації та вербалізації дизайну програм вітаються.

5.   Розвиток спроможності менеджерів волонтерських програм аналізувати чинники і проблеми, пов’язані із розмежуванням та відсутністю згуртованості в громаді, для врахування при розробці волонтерських програм та проєктів.

6.   Розробка системи моніторингу, оцінки волонтерських програм/проєктів та способів заохочення кращих волонтерів та координаторів. Розвиток спроможностей менеджерів/координаторів волонтерських програм та проєктів здійснювати моніторинг і оцінку програм та проєктів.

7.   Сприяння започаткуванню нових волонтерських програм та проєктів у цільових громадах, у тому числі шляхом організації професійної підготовки менеджерів/координаторів волонтерських програм.

8.   Ефективна організація конкурсного відбору найбільш умотивованих учасників та учасниць проєкту, що подаватимуться від імені організацій (молодіжні центри, молодіжні громадські організації, комунальні заклади за місцем проживання, вищі навчальні заклади), які функціонують на території реалізації проєкту. Передбачається, що після навчання менеджери та менеджерки волонтерських програм створюватимуть та координуватимуть волонтерські групи на базі організацій, що вони представлятимуть. Гарантія керівництва організації щодо готовності виділяти ресурси на підтримку волонтерських програм має бути важливим критерієм відбору

9.   Налагодження ефективної зовнішньої комунікації мети, завдань та змісту програми через усі доступні для молоді інформаційні канали, що забезпечить належну представленість проєкту в інформаційному просторі та забезпечить широке охоплення цільової аудиторії. Висвітлення проміжних та кінцевих результатів проєкту у місцевих та соціальних медіа, своєчасне інформування громадськості про хід реалізації проєкту.

10. Підтримка створення, організації діяльності та супервізійної/інтервізійної підтримки молодіжних волонтерських програм/проєктів  на базі відібраних організацій цільових громад Донецької та Луганської областей. Очікується, що волонтерські програми будуть сприяти реалізації місії організації, в якій вони запроваджуються, а також будуть спрямованими на підсилення громадської безпеки та соціальної згуртованості в громаді

Подані проєктні пропозиції мають відповідати цільовій спрямованості Проєкту, бути орієнтовані в рівній мірі на жінок та чоловіків, включно з представниками/представницями найбільш вразливих груп у громаді, та бути направлені на досягнення наступних очікуваних результатів проєкту:

(1)  Щонайменше 60 відібраних учасників та учасниць (менеджерів/координаторів волонтерських програм) пройшли навчання, отримали супервізійну та інтервізійну підтримку та посилили свої спроможності у створенні та координації волонтерських молодіжних програм;

(2)  У цільових громадах проєкту на базі молодіжних центрів, громадських організацій, вищих навчальних закладів створено та активно діють щонайменше 10 нових молодіжних волонтерських програм, що допомагають організації реалізовувати власну місію, спрямованих, у тому числі, на вирішення проблем роз’єднаності та ізольованості деяких соціальних груп у громаді.

(3)  Молоді хлопці та дівчата, залучені у волонтерські програми (орієнтовно 300 осіб), розуміють місію та поділяють цінності  організації, в якій вони працюють волонтерами,  почуваються згуртованими  та залученими до процесів розвитку громади, а також усвідомлюють соціальну цінність своєї праці, про що свідчать результати моніторингу.

(4)  Розроблено систему моніторингу та оцінки волонтерських програм/проєктів у громаді, близько 30 менеджерів/координаторів волонтерських програм підвищили спроможності у здійсненні моніторингу та оцінки програм і проєктів на рівні громади.

Більш детальні кількісні індикатори щодо очікуваних результатів будуть напрацьовані разом з успішною організацією.

ВАЖЛИВО: Програма ООН із відновлення і розбудови миру підтримає кращі ідеї Молодіжних  волонтерських програм, започаткованих у межах проєкту, та заохотить найбільш активні організації/учасників/учасниць для подальшої роботи в напрямі просування культури волонтерства на Сході України (за окремим бюджетом).

Карантинне застереження: всі публічні заходи мають проходити у режимі онлайн. Якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація, публічні заходи мають проходити особисто, однак із дотримання усіх карантинних застережень та протиепідемічних заходів.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 5.5 місяців. Початок імплементації проєкту – 21 червня 2021 року. Очікується, що за робочим планом роботи, перші волонтерські програми у громадах будуть започатковані не пізніше липня-серпня 2020 року. Проєкт має бути повністю завершеним до 10 грудня включно із подачею фінальної програмної і фінансової звітності. 

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову перевагу отримають організації, проєктні заявки яких будуть підтримані партнерськими організаціями (недержавні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування), про що до проєктної заявки мають бути подані відповідні листи підтримки проєкту. У такому листі має бути зазначено про підтримку та конкретну роль підтримуючої організації.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel) складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на червень 2021 (курс доступний за посиланням https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php) (додаток 2). Транші будуть виплачуватися у гривні за курсом ООН станом на дату платежу;

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.

5) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

6) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

7) Листи підтримки проєкту (опціонально), в яких необхідно зазначити:

Ÿ   В чому конкретно полягає підтримка проєкту;

Ÿ   Розмір співфінансування проєктної діяльності та конкретні статті витрат, які будуть профінансовані (за наявності співфінансування).

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-7), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2021_16_VOL: Професійний підхід до організації волонтерської діяльності у місцевих громадах Донецької та Луганської областей

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 8 червня 2021 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-7) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 30 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення  «UN_RPP_3_2021_16_VOL: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці – 5 балів, частково відповідає пріоритетам – 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 5 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках – 3 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

5

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.

Ґендерно орієнтовані потреб з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 10 балів, ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 5 балів, ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів)

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 10% – 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 5% – 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

Додатки

Аплікаційна форма

Бюджет 

Контрольний перелік питань для оцінки спроможності

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка