Photo credits: Vitaliy Shevelev and Alexs Kuper / UNDP Ukraine

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС ГРАНТІВ

для підтримки публічно-приватних ініціатив з покращення можливостей для працевлаштування та підвищення конкурентоздатності випускників закладів професійно-технічної освіти (ПТО) в Луганській, Донецькій та окремих містах і районах Запорізької області

1. ВСТУП

Цим оголошенням Програма ООН із відновлення та розбудови миру повідомляє про Конкурс грантів для неурядових організацій в партнерстві із закладами професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О), потенційними роботодавцями та іншими партнерами. Конкурс спрямований на покращення можливостей для працевлаштування та підвищення конкурентоздатності випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, через підтримку партнерських ініціатив, які зміцнюють зв’язки між державними (ЗП(ПТ)О, Державна служба зайнятості, органи влади та місцевого самоврядування) та приватними (бізнес) установами.

Реалізація підтриманих в результаті конкурсу проєктів передбачається на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей та в окремих містах (Бердянськ, Мелітополь, Токмак) та районах (Бердянський, Приморський, Приазовський, Оріхівський, Гуляйпільський, Якимівський, Більмацький, Мелітопольський та Токмацький) Запорізької області.

Відібрані проєкти можуть бути підтримані грантами у розмірі до 30 000 Євро (кожен). В рамках даного конкурсу планується надати 13 грантів.  

Проєктні пропозиції, підготовлені та подані на цей конкурс, мають сприяти створенню або покращенню можливостей для працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О у цільових областях через ініціативи публічно-приватного партнерства.

Такі можливості можуть створюватися різними шляхами: через модернізацію освітнього середовища, впровадження інновацій в освітній процес, через створення нових структур чи партнерств, покращення іміджу та зміцнення позиції професійно-технічної освіти в регіоні. Важливим елементом будь-якої ініціативи при цьому лишається необхідність залучення стейкхолдерів (зацікавлених сторін), зокрема, співпраця з роботодавцями. 

Проєкти мають запропонувати реалістичну та продуману діяльність у сфері співпраці закладів професійно-технічної освіти з роботодавцями (у тому числі за участі державної служби зайнятості), підвищити обізнаність молоді у цільових районах  та містах щодо можливостей працевлаштування, створити інструменти ефективної співпраці між всіма зацікавленими сторонами (заклади П(ПТ)О, роботодавці, служба зайнятості, органи влади, асоціації роботодавців та ін.)

Це оголошення інформує про процедуру подачі проєктних пропозицій, критерії відповідності вимогам конкурсу, базові засади та критерії відбору проєктних пропозицій в межах цього конкурсу, строки, звітування та іншу інформацію щодо конкурсу.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Як територіальна програма, розроблена спеціально для регіонів на Сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами, які відображають пріоритетні потреби регіону:

 • Компонент I: Економічне відновлення та розвиток інфраструктури;
 • Компонент II: Місцеве врядування та реформа з децентралізації влади;
 • Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС).

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Учасники конкурсу:

В рамках цього конкурсу ПРООН очікує виключно партнерські проєкти.

В кожному проєкті має бути обов’язково забезпечено публічно-приватне партнерство (ППП), тобто співпраця публічної установи (заклад П(ПТ)О) та приватної установи (роботодавця, тобто бізнесу або асоціації бізнесів).

Партнерство між громадською організацією, що подає проект, закладом (або закладами) П(ПТ)О і роботодавцями є обов’язковим. Наявність інших партнерів, зокрема Державної служби зайнятості або органів влади та місцевого самоврядування, є бажаним, але не обов’язковим. Всі партнерства мають бути підтверджені документально (листами чи меморандумами).  

Безпосередніми аплікантами конкурсу (і майбутніми виконавцями проєктів) є  громадські та благодійні організації, спілки та асоціації підприємців та інші неприбуткові організації. Вони  мають відповідати наступним вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованою юридичною особою зі статусом неприбуткової організації (коди неприбутковості, 0032, 0034, 0036, 0038, 0039, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048);
 • мати підтверджений документально досвід реалізації мінімум двох проєктів за останні п’ять років, вартість принаймні одного з проєктів має бути не меншою за 20000 євро;
 • мати підтверджену організаційну, технічну та кадрову спроможність координувати публічно-приватне партнерство та розробляти, організовувати та здійснювати заходи у цільових регіонах конкурсу. При цьому партнери-роботодавці мають знаходитися у цільових регіонах конкурсу, але офіційне місце реєстрації апліканта (неприбуткової організації) не має значення і може знаходитися в будь-якому (в тому числі і нецільовому) регіоні України.

Партнерство неприбуткової організації з державною та приватною установою має бути підтверджено документально листом про партнерство, меморандумом, листом-зобов’язанням щодо впровадження проєкту або іншим документом, з якого буде чітко зрозумілим намір співпраці, обізнаність всіх сторін з проєктною пропозицією та розподілом відповідальності між партнерами.

Звертаємо вашу увагу на те, що асоціації та спілки підприємців, бізнес-асоціації можуть виступати аплікантами конкурсу (якщо вони відповідають вимогам) і одночасно представляти роботодавців. В цьому випадку потрібно буде лише підтвердження співпраці із закладом професійно-технічної освіти та (бажано) зі службою зайнятості.

Заявки, надіслані від імені фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть (при цьому комерційні і державні установи можуть бути партнерами).

Неприбуткові організації можуть в рамках конкурсу подати заявки та отримати фінансування на декілька проєктів (з різними закладами П(ПТ)О). При цьому один заклад П(ПТ)О може виступати партнером у кількох заявках, але отримати фінансування тільки в рамках одного проєкту.

3.2. Географія реалізації конкурсу:

 • Території Донецької та Луганської областей, що контролюються урядом України;
 • Бердянський, Приморський, Приазовський, Оріхівський, Гуляйпільський, Якимівський, Більмацький, Мелітопольський та Токмацький райони Запорізької області та міста Бердянськ, Мелітополь і Токмак.

3.3. Вимоги до персоналу проєкту:

·       Проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту, координацію діяльності партнерів та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;

·       Для керівника проєкту необхідним є досвід управління подібними за обсягом та/або тематикою проектами та вільне володіння українською мовою. Вища освіта або спеціалізована післядипломна професійна освіта в цільових напрямах проєкту, досвід управління партнерськими ініціативами є додатковими перевагами;

·       Для бухгалтера необхідним є досвід роботи бухгалтерського обліку не менше двох років та досвід бухгалтерського супроводу мінімум одного проекту в громадській організації. Вища фінансова освіта та/або кваліфікаційні сертифікати та дипломи є додатковими перевагами;

·       Інші члени команду будуть оцінюватися відповідно до їхніх ролей та функцій, загальною вимогою є досвід роботи у подібній ролі не менше одного року. Вища освіта за відповідним напрямком та/або кваліфікаційні сертифікати та дипломи є додатковими перевагами;

·       Всі члени команди мають надати резюме, що відображає зазначений вище досвід, разом з іншими документами під час подачі заявки;

·       У випадку, якщо залучення фахівців/спеціалістів передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбачених проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо). Також мають бути представлені програми навчань, досліджень, іншої діяльності, до якої планується залучення фахівців. Кандидатури членів проєктної команди будуть остаточно затверджуватися ПРООН у разі підтримки проєктної пропозиції відповідно до їх кваліфікації та досвіду роботи;

·       Члени команди, залученої до реалізації проєкту мають демонструвати готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані Програмою ООН із відновлення та розбудови миру.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок спрямований на підтримку публічно-приватних ініціатив (партнерств), що сприяють створенню або покращенню можливостей для працевлаштування випускників ПТНЗ у цільових областях через зміцнення зв’язків та налагодження співпраці між державними та приватними (бізнес) установами.

Проєкти мають запропонувати реалістичну та продуману діяльність у сфері співпраці закладів професійно-технічної освіти з роботодавцями (у тому числі за участі служби зайнятості), підвищити обізнаність молоді у цільових районах щодо можливостей працевлаштування, створити інструменти ефективної співпраці між закладами П(ПТ)О та роботодавцями.

Проєкти, що будуть подані на цей конкурс, в довгостроковій перспективі мають створювати додаткові можливості для отримання доходу населенням, яке постраждало від конфлікту, забезпечувати загальну економічну активізацію, зменшувати напругу на місцевому ринку праці та підтримувати діяльність Державної служби зайнятості та закладів професійно-технічної освіти в цільових районах.

Підготовлені проекти мають відповідати загальним принципам державно-приватного партнерства:

 • взаємна повага між усіма сторонами
 • прозорість намірів та дій
 • підзвітність та передбачуваність усіх сторін
 • легітимність створення державно-приватного партнерства
 • гнучкість, постійне навчання та моніторинг результатів
 • справедливість, інклюзивність та розширення прав та можливостей на користь студентів та випускників закладів П(ПТ)О

Ідея публічно-приватного партнерства відіграє важливу роль у  пошуку та встановленні нових механізмів розв’язання фінансових, майнових і змістовних проблем закладів професійної освіти.  Нормативним підґрунтям для його розвитку є меморандуми (угоди) про співробітництво між МОН України та потужними компаніями / підприємствами, громадськими та профспілковими організаціями. Головною метою такого державно-приватного партнерства є поєднання зусиль різних сторін для підвищення якості підготовки робітничих кадрів, модернізація системи професійної (професійно-технічної) освіти. Наразі в цільових областях є мало прикладів такого співробітництва, тому цей конкурс є частиною процесу пошуку ефективних рішень для запровадження і тестування практики публічно-приватного партнерства.

Проєкти можуть бути розроблені у таких напрямках (але не обмежуватися ними):

 • Впровадження інновацій у різні аспекти освітньо-виховного процесу за участі стейкхолдерів, оновлення програм підготовки;
 • Модернізація освітнього середовища (в тому числі оновлення обладнання, впровадження технологічних рішень, збільшення використання сучасних технологій, діджиталізація навчання);
 • Створення нових структур, які сприяють розвитку співпраці між різними стейкхолдерами  (центри кар’єрного консультування, психологічної підтримки, створення Наглядових рад, асоціацій, мереж);
 • Створення позитивного іміджу ЗПТО та професійно-технічної освіти в цілому, зміцнення позиції закладів на ринку освітніх послуг регіону в контексті розвитку регіону - імідж , привабливість, у роботодавців та студентів;
 • Активізація участі роботодавців, особливо малих та середніх підприємств у процесах модернізації освітнього середовища та покращенні іміджу системи професійно-технічної освіти;
 • Координація зусиль між центрами зайнятості та широким представництвом системи професійно-технічної освіти щодо системи перепідготовки кадрів та інших питань;
 • Забезпечення доступу до актуальної інформації̈ про ринок праці, спрощення і прискорення контактів між роботодавцями та випускниками закладів П(ПТ)О;
 • Урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи (офлайн та онлайн) та сприяння усвідомленому вибору майбутньої професії, пошук нестандартних рішень для проведення заходів, спрямованих на поінформованість про особливості професійно-технічної освіти;

З точки зору проєктної логіки пропозиції мають відповідати таким вимогам:

-        мати чітко визначену цільову аудиторію, на яку буде спрямовано діяльність за проєктом;

-        мати чіткі цілі, яких можна досягти за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін;

-        мати чіткі короткострокові та довгострокові результати та визначені кількісні та якісні показники успішності;

-        окреслювати механізм координації партнерської діяльності та презентувати розподіл функцій та відповідальності партнерів

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

Тривалість запропонованих проєктів має бути не більше 8 місяців.  

 • Кінцевий термін подання проєктних пропозицій – 1 липня 2020 року.
 • Орієнтовний початок реалізації проєкту – 1 серпня 2020 року.
 • Закінчення реалізації проєкту – не пізніше  31 березня 2021 року.

6. РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Очікується, що отримані проєктні пропозиції будуть профінансовані у розмірі від 15000 до 30000 євро (в гривневому еквіваленті).

7. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ

В цьому конкурсі співпфінансування від аплікантів або партнерів не є обов’язковим, але стане додатковою перевагою під час оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру, або власні кошти. Співфінансування може відбуватися у грошовій та негрошовій формі.

8. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

8.1. Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

8.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • відрядженнями по Україні, що не узгоджені в проєктній пропозиції на початку проєкту та міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг;
 • витратами на реалізацію інших проектів / робіт поза завданнями даного проєкту

9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається з таких документів:

1.     Повна аплікаційна форма, заповнена у форматі MS Word (*.docx/*.doc)

2.     Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

3.     Заповнена форма запиту про надання інформації (RTI Form) та відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг із державного реєстру;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка з банку про відкриття/наявність рахунку;
 • документальне підтвердження партнерства (меморандум, листи про партнерство або інше)

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні надіслати повний аплікаційний пакет, зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення: UN_RPP_1_2020_PPP Grant Call.

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 23:59 1 липня 2020 року. Аплікаційний пакет повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar/*.zip), розмір якого не має перевищувати 15Mb або посиланням на файлообмінник.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Для детального ознайомлення з пріоритетами конкурсу та процедурами подачі проєктних пропозицій, ПРООН організовує серію послідовних етапів консультування:

 • інформаційна сесія з питань публічно-приватного партнерства,
 • семінар з розробки проєктних пропозицій
 • дистанційні консультації.

Зверніть увагу, що реєстрація на кожну подію здійснюється окремо.

1.     Інформаційна сесія «Публічно-приватне партнерство у сфері професійної освіти»

Сесія буде включати детальну інформацію про суть публічно-приватного партнерства, його можливі форми та інструменти, а також розповідати про  кращі практики публічно-приватного партнерства в сфері освіти. Під час сесії буде можливість обговорити конкретні ідеї публічно-приватних ініціатив та поставити питання, що стосуються пріоритетів конкурсу та ідеї публічно-приватного партнерства в цілому. Інформаційна сесія відбудеться 22 червня 2020 одночасно для всіх цільових територій конкурсу. Реєстрація за посиланням. Запис сесії буде доступний для всіх зареєстрованих учасників та учасниць семінару і дистанційних консультацій.

2.     Семінар «Розробка проєктних пропозицій»

Семінар буде присвячено детальним інструкціям щодо процедури розробки та подачі пропозицій на цей конкурс. Під час семінару буде можливість задати питання щодо будь-яких технічних аспектів подачі проєктної пропозиції.

Цей семінар відбудеться 25 червня 2020 одночасно для всіх цільових територій конкурсу. Реєстрація за посиланням. Запис семінару буде доступний для всіх зареєстрованих учасників та учасниць семінару і дистанційних консультацій.

3.     Дистанційні консультації

Крім інформаційної сесії та семінару, для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено дистанційні консультації.

Дистанційні консультації відбудуться 29 та 30 червня у форматі питання-відповідь.

Реєстрація на консультації (та форма для ваших запитань) знаходиться за посиланням. Після кожної консультації питання та відповіді будуть також надані у письмовому вигляді та розіслані всім зареєстрованим учасникам та учасницям.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

ПРООН залишає за собою право на технічне уточнення поданих заявок, запит на отримання додаткових документів. Якщо конкурсна пропозиція отримана в строк, що дозволяє зробити уточнення, такий запит на переробку буде зроблений учаснику Конкурсу.

Про результати розгляду учасники конкурсу будуть повідомлені після проведення розгляду конкурсною комісією.

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту не повідомляються.

10. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

10.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Протягом терміну прийому проєктних пропозицій (з дати оголошення і до закриття прийому), а також упродовж 3 робочих днів після дати закриття прийому пропозицій, представник організатора Конкурсу веде роботу щодо надання технічної оцінки коректності наданої інформації та потреби в технічних уточненнях чи виправленнях, звертається до особи, що вказана в пропозиції, як контактна. Опрацьовані пакети проєктних пропозицій далі передаються на розгляд Конкурсної комісії.

Етап 2: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, по кожному з яких проєктній пропозиції присвоюються бали. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів зі 100 будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 3: Остаточне ухвалення проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія включатиме представників різних агенцій ООН відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність за проєктом.

10.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

 1.

Відповідність тематиці конкурсу (подана заявка повністю відповідає тематиці – 15 балів; заявка частково відповідає тематиці - 10 балів; заявка не відповідає тематиці – 0 балів)

15

 2.

Інноваційність (присутня технічна або методологічна інноваційність – 5 балів, не присутня – 0 балів)

5

 3.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 15 балів, частково узгоджені – 10 балів, слабо узгоджені – 5, не узгоджені – 0 балів)

15

 4.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, частково конкретні – 3 бали, неконкретні – 0 балів; заходи досяжні – 5 балів, частково досяжні – 3 бали, недосяжні – 0 балів; заходи результативні – 10 балів, частково результативні – 5 балів, нерезультативні – 0 балів

20

 5.

Досвід громадської організації-заявника (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення більш ніж трьох проєктів вартістю більше 20000 євро, два з яких -  у сфері публічно-приватного партнерства чи освіти – 10 балів, організація має досвід втілення двох проєктів, принаймні один з яких у сфері публічно-приватного партнерства чи освіти, і один – вартістю не менше 20000 євро - 5 бали, організація має досвід втілення двох проєктів, один з яких не менше 20000 євро – 0 балів)

10

 6.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 15 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

15

 7.

Якість партнерства для реалізації ініціативи (партнерство детально обґрунтоване та включає ДСЗ – 5 балів, партнерство детально обгрунтоване, але не включає ДСЗ – 3 балів, партнерство наявне, але слабо обґрунтоване – 0 балів)

5

 8.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) та опис його джерел (наявне співфінансування у розмірі 10% або більше та зрозумілі джерела співфінансуваня - 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

5

 9.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) команди проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

10

 

Загальний бал

100

11. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

11.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за фактичний моніторинг реалізації проєкту, та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації та валідації результатів і якості виконання грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проєкту.

11.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

12. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування проєктів буде відбуватися кількома частинами (траншами). Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Фінальний транш у розмірі 10% буде наданий одержувачу постфактум після 100% подання звітності про проект, включаючи підтвердження всіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ

Icon of SDG 08

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка