Фото: Андрій Крепких / ПРООН в Україні

За понад 2,5 роки діяльності проєкту з парламентської реформи, який впроваджувався Програмою розвитку ООН за підтримки Європейського Союзу, було запропоновано і впроваджено чимало змін, спрямованих на зміцнення роботи Верховної Ради України (ВРУ). Експерти плідно працювали над тим, щоб український парламент став більш ефективним, підзвітним і прозорим у виконанні своїх конституційних функцій – законодавчої, контрольної та представницької. Настав час поділитись найбільш вагомими результатами втіленої ініціативи.

Способи подолання “законодавчого спаму”

Зважаючи на те, що сьогодні апарат ВРУ перевантажений великим потоком неякісних законопроєктів, а кількість чинних нормативно-правових актів (далі НПА) перевищує 1 мільйон, експерти проєкту працювали над розробкою методів подолання так званого “законодавчого спаму” ‒ через якісне планування та оцінку проєктів НПА. Було розроблено методику оцінювання ефективності застосування законодавства та здійснено її пілотування для третини комітетів ВРУ. Зокрема, для цього експерти проєкту проаналізували 45 чинних законодавчих актів. Увесь отриманий досвід підсумовано у Звіті за результатами співпраці з пілотними комітетами ВРУ.

Сприяння у розробці законопроєктів

Експерти Офісу парламентської реформи були активно залучені до розробки проєктів Законів №5707 «Про правотворчу діяльність» і №5178 “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процесу планування законопроектної роботи Верховної Ради України”. При наданні рекомендацій опирались на кращі практики Європейської Комісії та окремих країн-членів ЄС, висновки Венеційської комісії та розроблені аналітичні матеріали. Підтримка була надана, в тому числі, щодо планування законопроєктної діяльності, аналізу та оцінки впливу законопроєктів, моніторингу законодавства, створення "білої книги" удосконалення законодавчого процесу в Україні.

Формування нової організаційної культури і плану розвитку Апарату ВРУ

Протягом грудня 2019 – квітня 2020 року вперше було проведено функціональне обстеження Апарату ВРУ, за результатами якого експерти підготували рекомендації щодо посилення його роботи. Головний висновок полягав у тому, що зміна функцій окремих підрозділів Апарату чи порядку взаємодії між ними навряд чи принесе відчутний результат без урахування нового стратегічного контексту та фундаментальних змін в організаційній культурі. Саме тому за участі експертів Офісу парламентської реформи було розроблено проєкт Стратегічного плану розвитку Апарату ВРУ на 2020-2024 роки та підготовлено пропозиції до Плану заходів з його реалізації на 2020-2021 роки.

Розробка першої Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату ВРУ

Задля створення ефективної системи управління персоналом, оптимізації та зміцнення потенціалу Апарату ВРУ, впровадження сучасних практик і технологій та посилення інституційної спроможності парламенту, експерти проєкту ЄС-ПРООН підготували Стратегію розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року. З метою забезпечення її продуктивного виконання, проєктом також було розроблено План основних заходів на 2020 рік, – 70% яких виконано в повному обсязі. Втілення Стратегії дозволяє працівникам Апарату ВРУ компетентно й відповідально виконувати свої функції, своєчасно та оперативно сприяти інноваційним процесам, спрямованим на ефективну реалізацію повноважень ВРУ.

Старт професійної модернізації Апарату ВРУ

Проєктом було реалізовано заходи з розвитку парламентської публічної служби, а також започатковано впровадження інноваційних практик управління персоналом: з питань управління якістю, розвитку корпоративної культури та впровадження стандартів ґендерної рівності, кадрові практики з розвитку системи наставництва, кадрової мобільності та управління талантами.

Також було проведено комплексну роботу, спрямовану на вдосконалення системи навчання та професійного розвитку працівників Апарату ВРУ та інших категорій парламентських стейкхолдерів. Зокрема, розроблено 18 тематичних навчальних курсів із розвитку професійних навичок, організовано близько 80 навчальних заходів за участі понад 1000 слухачів, розроблено навчальну онлайн-платформу Апарату ВРУ.

Розвиток внутрішніх комунікацій ВРУ

До розвитку комунікацій в межах парламенту проєкт підійшов комплексно та всесторонньо. Було розроблено Концепцію внутрішніх комунікацій ВРУ та на її основі - онлайн-курс про розвиток внутрішніх комунікацій для працівників Апарату. Протягом березня-липня 2020 року успішно відбулась навчальна програма щодо підвищення комунікаційної спроможності комітетів ВРУ: працівники секретаріатів комітетів вивчали сучасні комунікаційні технології та переймали досвід експертів. Зокрема, за кожним комітетом був закріплений консультант для допомоги у розробці медіа-планів, контент-планів та підтримки їх реалізації на основі Комунікаційної стратегії ВРУ.

Зростання ефективності використання соцмереж

Завдяки проєкту можливості ВРУ щодо онлайн-комунікацій було значно покращено. 15 сторінок комітетів Верховної Ради у Facebook, сторінка Верховної Ради у Facebook, сторінка Освітнього центру Верховної Ради у Facebook та Telegram-канал Верховної Ради отримали “синю галочку”, що вказує на їх офіційний статус.

Запуск першого пресцентру ВРУ

В рамках реалізації Комунікаційної стратегії ВРУ, за підтримки проєкту ЄС-ПРООН було розроблено концепцію і дизайн першого пресцентру Верховної Ради України, а також надано технічну допомогу у придбанні меблів та обладнання для його облаштування.

Відкриття Освітнього центру ВРУ

У липні 2019 року за сприяння проєкту стартувала робота Освітнього центру ВРУ, націлена на підвищення обізнаності молоді про діяльність парламенту, його функцій та ролі у системі органів державної влади. В межах діяльності центру для школярів та студентів проводять інтерактивні зустрічі з народними депутатами України, тематичні уроки, виїзні уроки в регіонах, а також уроки моделювання засідання комітетів ВРУ. За 2 роки майже 12 тисяч учнів відвідали заходи Освітнього центру офлайн та понад 7 тисяч - онлайн. Крім навчальної складової, живе спілкування з представниками Апарату ВРУ сприяє зміцненню довіри до парламенту як інституції.

Slide
Slide
Slide
Slide

Задля підтримки Верховної Ради у впровадженні Стратегії електронного парламентаризму та безпаперової діяльності, а також для комфорту громадян, проєкт розробив інструмент для онлайн-реєстрації відвідувачів ВРУ в межах екскурсій, виставок, візитів до Освітнього центру чи участі в інших відкритих заходах.

Комплексна програма парламентської освіти

В продовження теми вивчення особливостей роботи парламенту, проєктом ЄС-ПРООН була розроблена Комплексна програма парламентської просвіти. Розрахована на учнів, студентів і дорослих, вона покликана підвищити рівень обізнаності щодо роботи ВРУ, інструментів взаємодії з громадянами та участі у законодавчому процесі. На основі програми просвіти у травні 2021 року було проведено Всеукраїнський парламентський урок, до якого в онлайн режимі приєднались понад 35 000 школярів. Крім цього, на основі програми запущено нові види екскурсій до ВРУ у форматі квестів, а також розроблено інформативно-ігровий мобільний застосунок “Parliament GO” (для iOS та Android), за допомогою якого можна ближче познайомитись із Верховною Радою, її функціями та структурою.

Аналітика й рекомендації для оптимізації законотворчого процесу

Задля вдосконалення законотворчого процесу в Україні та впровадження сучасних інструментів парламентського контролю, експерти проєкту підготували низку важливих аналітичних публікацій, які оцінюють стан законотворчого процесу та пропонують ефективні рішення щодо покращення взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади. Серед них:

Концептуальна записка щодо удосконалення законодавчого процесу в Україні

Ідентифікує ключові проблеми нинішнього законодавчого процесу, містить огляд сучасних підходів до розуміння дієвості цього процесу та визначення критеріїв його ефективності. Включає концептуальні пропозиції щодо змін законодавчого процесу в Україні.

Посібник “Парламентський контроль: практичні поради та рекомендації для підвищення ефективності”

Пояснює суть і принципи парламентського контролю в Україні, розкриває його переваги та системні недоліки. Містить пропозиції щодо способів ефективного застосування інструментів контролю, які базуються на результатах поглибленого аналізу чинних законодавчих норм діяльності парламенту та його комітетів, а також враховують міжнародний та національний експертний досвід.

Методологічні підходи та рекомендації для Верховної Ради України щодо здійснення оцінки ефективності застосування законодавства

Тут експерти проєкту комплексно розглядають проведення оцінки ефективності застосування законодавства: від передумов і концептуальних та методологічних засад до самого процесу оцінювання.

Пропозиції щодо вдосконалення експертизи законопроєктів

В публікації описані проблемні аспекти виконання експертизи проєктів законів (бюджетної, інклюзивної, гендерної, антикорупційної, а також експертизи на відповідність положенням законодавства ЄС) та представлені рекомендації щодо їх усунення. Дослідження допоможе здійснити глибокий та об’єктивний аналіз НПА та визначити можливі позитивні й негативні наслідки його схвалення.

Пропозиції щодо основних підходів до планування та моніторингу законотворчої діяльності у Верховній Раді України

Тут розглянуто різні підходи до організації процесу планування законотворчої діяльності, описано міжнародний досвід. Окрема увага приділена плану законопроєктної роботи ВРУ.

Пропозиції щодо запровадження оцінки впливу та процесу підготовки до оцінки впливу

Публікація розкриває суть комплексного інструменту інтегрованої оцінки впливу регулювання та його переваги порівняно з аналізом регуляторного впливу, що нині запроваджений в Україні.  Знайомить з міжнародним досвідом регулювання та оцінки впливу та містить пропозиції щодо запровадження такої оцінки в Україні.

Про проєкт

Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи впроваджувався Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу в період з лютого 2019 року до жовтня 2021 року.

Діяльність в межах проєкту була спрямована на зміцнення роботи Верховної Ради України і включала 3 ключові компоненти:

1)       #РадазаРеформи (#Rada4Reforms) – спрямований на просування ролі парламенту в загальному процесі реформ, з особливою увагою до поліпшення законодавчого процесу та парламентського контролю.

2)      #ПрофесійнаРада (#RadaPro) – передбачав надання підтримки для професійної модернізації Апарату ВРУ.

3)      #ПрозораРада (#Transparent&Service-OrientedRada) – орієнтований на посилення прозорості, підзвітності та зв’язку між парламентом і громадянами.

Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка